shadow ready-web-FF.png
באנר ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות

להצעת מחיר

המותאמת עבורך

ביטוח עבודות קבלניות - פוליסה שאתה חייב שתהייה לך!

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות היא פוליסה המבטחת את הקבלן ב-3 אירועי ביטוח שונים: רכוש, צד שלישי וחבות מעבידים. 

ביטוח עבודות קבלניות הינו ביטוח חובה לפני ביצוע עבודות בניה קבלניות ולה סייגים שונים  הנגזרים מאופי הפרויקטים והסיכונים הטבועים בם.

 

ניסוח הפוליסה מחייב טיפול והתייחסות אישית בכל אחד מפרקי הפוליסה.

בעת טיפולנו בקליטת הפרויקט לדרישת פוליסת ביטוח עבודות בנייה אנו מנתחים באופן יסודי את הסיכונים ומרחיבים את הכיסוי הביטוחי (ככל שהדבר ניתן) בהתאם לניתוח הצרכים, לרצונותיו ותקציבו של מזמין הביטוח.

וודאי תסכימו כי ביטוח תמ"א 38 ייראה אחרת לעומת ביטוח לקבלני שיפוצים​. כל פרוייקט בנייה הוא פרוייקט ייחודי עם סוג עבודותתשומות בנייהציודקבלני משנהבעלי מקצועהתחייבויות חוזיות  וסביבת עבודה שונים. ובהתאמה, כל פוליסת ביטוח מגובשת על פי ניתוח הסיכונים בפרויקט, ההרחבות הנדרשות לשם כיסוי אופטימלי ועוד קשת של גורמים משפיעים.

ראה מידע חשוב על: דיווח על שינויים בפרויקטאישור קיום ביטוחים.

אני מזמין אותך
להתקשר ישירות אלי
איציק סימון - 050-5299480

אנו סוכנות הביטוח היחידה בתחום ביטוח עבודות קבלניות שנבחרה להימנות על 70 העסקים המשפיעים בהתחדשות העירונית – תן לנו לעשות בשבילך את העבודה.

ביטוח עבודות בנייה - הסבר ממצה על שלושת הפרקים:

 
שריפה במבנה שבבניה

פרק ביטוח הרכוש במסגרת ביטוח לעבודות קבלניות, מגדיר אירוע ביטוחי בתור נזק פיזי, מקרי ושאינו צפוי מראש לפרוייקט הבנייה או חלק ממנו מיום התחלת הפרוייקט ועד לגמר העבודות בו או מועד הסיום הנקוב בפוליסה, המוקדם מביניהם.
 
רבים נוהגים לקרוא לפוליסת ביטוח עבודות קבלניות ובכללה גם פרק א'  (ביטוח לרכוש) – כביטוח כלל הסיכונים. הגדרה זו מטעה כי בפועל המושג "כל הסיכונים" אכן מדבר על פוליסת ביטוח מורחבת אבל עדיין משאיר את הפוליסה הסטנדרטית עם הרבה סימני שאלה: האם 'כל הסיכונים' הם באמת כלל הסיכונים? איזה נזקים לא נכללים תחת 'כל הסיכונים'? ומה המשמעות של אותם סעיפים, והחרגות שחברת הביטוח אינה מוכנה לבטח אותך מפני אובדן או נזק?  האם פוליסת ביטוח סטנדרטית 'המורחבת'  מותאמת במיוחד לעבודות ולמאפיינים הייחודיים של הפרוייקט המבוטח מפני אובדן או נזק? והכי חשוב: איך כן מייצרים את הפוליסה לביטוח רכוש במסגרת ביטוח עבור קבלנים שמעניקה לך מקסימום ביטוח במינימום עלות?

דייר נפצע באתר בנייה

בהגדרתו, ביטוח לצד שלישי מעניק לך כיסוי של ביטוח לסכומים אשר תהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי דין בשל נזקים שנגרמו לגוף או לרכוש בגלל תאונה או אירוע ביטוחי באתר הבניה ובסביבתו הקרובה.
 

לכאורה, יש לך כיסוי ביטוחי לפגיעה ברכוש או או נזק פיזי של השכנים והבתים שסמוכים לאתר הבנייה לצד שלישי.
אבל כדאי לזכור, בגלל מורכבות העבודות, השינויים המתרחשים באתר עם התקדמות העבודות, מגוון קבלני המשנה העובדים באתר, הציוד שבשימוש (מנוף? סוג המנוף? מכבש? גודלו? ויברציוני?), ובעיקר השוני והמייחד כל פרויקט בניה בהשוואה לפרויקטים מקבילים - גם 
פרק ב' - ביטוח צד שלישי במסגרת תנאי הפוליסה לעבודות קבלניות – רווי בחריגים לכיסוי הביטוחי ובדרישות מיגון של חברות הביטוח לצורך מתן ואישור הכיסוי הביטוחי.
לכן, הפוליסות הסטנדרטיות, גם אם הן עונות לשם: "פוליסת כל הסיכונים לעבודות קבלניות" ... 
במציאות אין אפשרות לכלול את מכלול "הסיכוניםובטח שלא במסגרת פוליסה סטנדרטית. זה התפקיד שלנו – אל מול כל החריגים והדרישות של חברות הביטוח – להשיג לך מקסימום ביטוח במינימום עלות. איך אנחנו עושים את זה....

פועל נפצע באתר בנייה

ביטוח חבות מעבידים במסגרת ביטוח לעבודות קבלניות מוגדר כאירוע ביטוחי בו נגרם נזק גופני, שכלי או נפשי או מוות של אחד או יותר מעובדי המבוטח, כתוצאה מתאונה  שאירעה תוך כדי או עקב עבודתו באתר הבניה המבוטח, וכן כתוצאה ממחלה שאירעה תוך כדי או עקב עבודתו כאמור. הביטוח  נועד לכסות תביעות עובדים כנגד המעסיק, לפיצוי  בגין האירועים כאמור, מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי, וכן פיצוי בגין סבל, אובדן הנאה, מוגבלות  ועוד- ע"פ פסיקת בית המשפט (או פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט).
 

מבוטחים רבים מסתפקים (לעיתים שלא בידיעתם) בפוליסת הביטוח הסטנדרטית שנקראת ביטוח כלל הסיכונים לעבודות קבלניות. כדאי לדעת שעם נתונים כמו 6,000 נפגעים בשנה באתרי בניה, מהם  קרוב ל-50 הרוגים בכל שנה, ברור מאליו מדוע חברת הביטוח תשאף לעשות הכל כדי למזער סיכונים מבחינתה ע"י הצבת תנאים מקדימים ודרישות מיגון מחמירות טרם אישור הביטוח, הקטנת הכיסוי הביטוחי ולעיתים דרישת עלות גבוהה.אף ברור מדוע  פוליסה סטנדרטית – "מורחבת" ככל שתהיה – היא שמיכה קצרה מידי לכיסוי הביטוחי הדרוש לך. זו גם הסיבה מדוע אנחנו מעניקים חשיבות גבוהה כל כך לפרק ביטוח חבות המעבידים של פוליסת ביטוח עבודות קבלניות  ומשקיעים מאמצים מרובים כדי להשיג לך כיסוי ביטוחי מירבי במינימום עלות אפשרית. איך מביאים להפחתת דרישות, החרגות ועלויות גבוהות?....

 הנה שניים מהכלים (מתוך כלים נוספים ועדכניים המצויים ברשותנו) המאפשרים להרחיב לך כיסויים ולצמצם החרגות ודרישות מחברת הביטוח:

סקר תיעוד מבנים סמוכים הוא תנאי לכיסוי נזק כתוצאה מרעד והחלשת תמך קרקע למבנים סמוכים לפרויקט בביטוח צד שלישי והוא חשוב מאין כמותו לעניין הכיסוי הביטוחי.

 

הסקר נועד לתעד את מצב המבנים הסמוכים לפרוייקט הבנייה לפני תחילת העבודות כדי לקבוע, במידה וייגרמו נזקים למבנים סמוכים, עד כמה, אם בכלל, גרמו העבודות לנזקים אלה... 

מבוצע מטעם חברת הביטוח ע"י סוקר מומחה בענף הבנייה, והוא זה שיקבע בד"כ  את דרישות המיגון המחייבות לעניין כיסוי ביטוחי  לפרויקט וכן לתנאי כיסוי למקרה נזק או פגיעה גופנית של עובד או צד שלישי בפרויקט.

 

הסקר לעתים אף ישפיע על  אופן ביצוע העבודה. בקרות נזק אי עמידה בדרישות הסקר אף  עשויה להביא לשלילת הכיסוי הביטוחי... 

מאמרים חשובים שכדאי לקרוא:
מאמר בנושא ביטוח קבלנים שכדאי לקרוא- 
קישור 
מאמר בנושא ביטוח עבודה קבלנית קטנות -קישור 

מידע חשוב למבצע הבנייה: טופס 648 - לא מעסיקים קבלני משנה ללא דיווח לביטוח לאומי

זקוק לביטוח עבודות קבלניות?
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם