top of page
צל
באנר אחריות לליקויים לפי חוק מכר דירות

אחריות לליקויים לפי חוק מכר דירות מידע שחשוב לדעת

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

מאחר וקיימת אי בהירות רבה ביחס לאחריות הנגזרת מחוק המכר דירות, ראינו לנכון להציג את תמצית האחריות לליקויים.

ליקויים המתגלים עוד בזמן ביצוע העבודות עשויים להיות מכוסים ביטוחית במסגרת סעיפים שונים בפוליסת כל הסיכונים לעבודות קבלניות.

אלו מהם המתגלים לאחר האכלוס, במרבית המקרים אינם ניתנים לכיסוי ביטוחי אלא בתנאים נוקשים עד כדי בלתי אפשריים. 


יחד עם זאת, האחריות הנגזרת מחוק המכר דירות לגבי הליקויים במבנה, משליכה גם על האחריות לנזקי גוף כתוצאה מליקויים אלה על פי פקודת הנזיקין.
וכאן סוכנות איציק סימון נכנסת לתמונה עם תכנון נכון של פוליסת חבות המוצר שתתן מענה לתביעות מסוג זה.
 
חוק המכר (דירות) תשל"ג - 1973 עבר במהלך השנים תיקונים ושינויים שונים.
לעיניין ליקויים בדירה מהווה החוק 'מצפן' המאפשר למוכרים וקונים (יזמים וקבלנים) ביחס למידת האחריות לתיקון הליקויים ו/או פיצוי כספי לניזוק, לפי העניין.

להלן תקציר תמציתי של תקופות האחריות בגין הליקויים בחוק מכר דירות, חשוב לזכור שמעל לתקופות הנקובות קיימת תקופת אחריות כללית של 3 שנים:

חוק המכר (דירות)

תשל"ג - 1973

חוק המכר - אייקון
  • ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;

  • ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;

  • כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;

  • ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;

  • כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;

  • כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;

  • כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;

  • סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;

  •  התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;

  • כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

 

בתוספת זו –
"כשל" – כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת;
"ליקוי" – ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת, לרבות אי-שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

זקוק לביטוח קבלנים לפרויקט שלך?
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page