top of page

ביטוח קבלנים

קבלן, מזמין, יזם – ומה שביניהם

המושג : ׳ביטוח קבלנים׳  הוא כוללני ומסתיר מאחוריו רעיון - ורשימת פוליסות ביטוח קבלנים רלבנטיות , שכל אחת מהן מיועדת לטפל בסוג סיכון אחר הרובץ לפיתחו של הקבלן :
 
✔ ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות   
הינו הנפוץ מבין הביטוחים המקובלים לביטוח קבלנים, פעמים רבות הינו גם היחיד מרשימת הפוליסות שהקבלן רוכש.
 
✔ ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר    
הניתנים לרכישה לצד ביטוח העבודות הקבלניות - אלה מהווים כיסויים נוספים עבור הקבלן, חומות הגנה משלימות וחשובות אשר מהוות בשוטף אבני ריחיים פיננסיות, אך הופכות לזהב טהור בקרות  אירוע ביטוחי. (כפי שניתן לומר לגבי כל פוליסת ביטוח). 

קבלני ביצוע וקבלנים חוזיים: מערכת הלחצים והאחריות
קבלני ביצוע לעבודות בניה בארץ עוסקים בביצוע פרויקטים עבור מזמינים מכל הקשת: גופים ציבוריים כגון:  משרדי ממשלה, עיריות ורשויות מקומיות, משרד הביטחון, משרד השיכון, בתי חולים, וכיו״ב , אך גם למגזר העסקי והפרטי: חברות יזמיות, קבוצות רכישה או פשוט אנשים פרטיים.

קבלני ביצוע וקבלנים חוזיים נתונים פעמים רבות במערכת לחצים לא פשוטה : שולי רווח נמוכים עד כדי הפסדים שלא במודע, תחשיבים מורכבים (וטעויות) של עלויות ביצוע ותשומות, עמידה בלוחות זמנים, מחסור בכוח אדם בכלל וכוח אדם מיומן בפרט, פיקוח צמוד, הדוק ונוקשה (פעמים רבות אף דווקאי ) מצד המזמין,  ולצד  כל אלה: תחרות עסקית, לחימה על  זכייה בביצוע כל פרויקט או מכרז וסיכונים פיננסיים עצומים על רקע צבת של חוזים 'פאושליים' המאפיינים את מרבית ההתקשרויות עם קבלן ביצוע או קבלן חוזי, חוזים בהם כל טעות עשויה להביא לקריסה כלכלית.   
כל אלה יוצרים מציאות לא פשוטה עבור הקבלנים.
 
כאילו לא די בכך  –  באתר הבניה הרוחש והדינאמי קיימת לקבלן גם אחריות נזיקית ופלילית  וסיכונים להתרחשות תאונה נזק או פגיעה בעת הביצוע ולאחריו - ועל רקע זה ברורה החשיבות שיש לייחס למערך נכון של ביטוח קבלנים , ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות ובכלל - ניהול הסיכונים בפרויקט הבניה, שכן מערך ביטוח קבלנים מהווה חומת הגנה בסיסית וחשובה שבלעדיה הקבלן עשוי להישאר חשוף בהתרחש אירוע בלתי צפוי, קרות נזק לפרויקט, פגיעת עובד או צד שלישי – ואף להובילו לאסון פיננסי.
 
צבת הלחצים שתוארה, חוסר המודעות ושולי הרווח הנמוכים- יוצרים לעתים מערכת קבלת החלטות שגויה בנושא ביטוח קבלנים,  כאשר הנטייה של 'הקבלן הממוצע' הינה לחסוך בעלויות הכספיות בכלל- ובנושא הביטוח בפרט, פעמים רבות אגב רכישת פוליסות  ביטוח קבלנים באופן חלקי, חסר, או בלתי מקצועי אשר אינו  תואם את סיכוני הפרויקט והקבלן, תוך שימת דגש על 'שורת המחיר' במקום על טיב והיקף הכיסוי הביטוחי.

פוליסת ביטוח קבלנים - ע"י הקבלן
כפי שתואר לעיל, על קבלן הביצוע  מוטלת אחריות עצומה, שבאה לביטוי גם בחוזי ביצוע קשוחים בהם למעשה כל האחריות מוטלת עליו.
חברות ביצוע מיומנות ומקצועיות, בעלות רקורד עשייה מרשים, 'שם טוב' וביקוש גבוה לעבודתן, שמן הסתם גם התנסו בתביעה או שתיים במהלך הפרויקטים שבוצעו על ידן, רגישות לפרקי הביטוח בהסכמי הביצוע, שואפות לשלוט ולרכוש בעצמן את פוליסות 'כל הסיכונים לעבודות קבלניות', שמזווית הראייה שלהן נועדו להגן על האחריות שהמזמין הטיל עליהן בחוזה הביצוע.
 
כשהדבר איננו מתאפשר בשל התנגדות המזמין, ומתוך חרדה לתוצאות - לעתים רבות  חברות קבלניות רוכשות בעצמן  פוליסות ביטוח קבלנים מקיפות לצד ביטוחי המזמין, אף אם המזמין  התחייב  לרכישת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות  בעצמו, זאת מתוך העדפה שלא להסתמך על התחייבויות או ביטוחים חיצוניים ושאינם בשליטתם המלאה.

אתר בנייה עם עגורני צריח

פוליסת ביטוח קבלנים - ע"י היזם
פוליסת ביטוח קבלנים  נרכשת לעתים רבות על ידי היזם, ראה בהרחבה בפרק ביטוחים ליזם , וזאת  הן  בשל כל האמור לעיל  ובעיקר בשל האחריות  העליונה של היזם בהיותו הבעלים של  הפרויקט ומי שהתחייב כלפי הרוכשים ו/או הבעלים (כגון: בפרויקטים של תמ"א-38) וכן בשל אינטרס היזם לשלוט על טיב הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות  עצם קיומה , תשלומה וכיו"ב.

החלפת קבלן במהלך ביצוע עבודות הפרויקט 
כשהיזם רוכש את ביטוח העבודות הקבלניות  הוא אף יכול להחליף קבלן ביצוע כל אימת שהוא נדרש לכך , מבלי שתהיה לדבר השפעה על הכיסוי הביטוחי וללא תלות בביטוחי הקבלן היוצא - וזהו עניין קריטי להתנהלות ולניהול סיכוני הביטוח בפרויקט.
 
אשר על כן פעמים רבות  יזם הבניה רוכש ביטוח כל הסיכונים קבלנים עבור הפרויקט במקום קבלן הביצוע, אגב הסכמה חוזית בנדון וחיוב קבלן הביצוע בעלות הביטוח, אך לעתים הוא עושה זאת מבלי להתחייב לקבלן הביצוע ואגב דרישה מהקבלן לרכוש לעצמו ביטוח קבלנים מתאים  שיהווה ביטוח ראשוני וקודם לביטוחי היזם. כך לעתים מתקיים 'כפל ביטוח' בפרק הרכוש – אולם מאידך מושג רובד נוסף של סכומי ביטוח בחבויות: צד שלישי ו- חבות מעבידים.

ביטוח קבלנים חלקי 
לעתים היזם מתחייב לרכוש ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות בעצמו, אולם התחייבותו הינה בגין פרק א' (רכוש) ופרק ב' (צד שלישי)  בלבד והוא דורש מהקבלן אחריות מלאה לעובדיו ועובדי קבלני המשנה שלו. במצב זה הקבלן מצוי בקושי משמעותי, שכן פוליסת 'ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות' על שלושת פרקיה מהווה חבילת ביטוח אחת שלמה ומרבית חברות הביטוח בארץ אינן מאפשרות 'פירוק החבילה' ורכישה של פרק מסוים בלבד.  

רכישת ביטוח חבות מעבידים נפרדת ו/או שנתית, עשויה להתגלות כבעייתית, שכן תנאי הכיסוי המוצעים כדוגמא בפוליסת ביט 2013 לעבודות קבלניות, אינם דומים לתנאי פוליסת ביטוח חבות מעבידים עצמאית, ולעתים רכישת ביטוח עצמאי כזה עלולה להתגלות כטעות פטאלית.  
 
מאמר זה נכתב ע"י איציק סימון – הסוכנות המובילה לביטוחי בנייה.

במידה ויש לך שאלות בנוגע לביטוח קבלנים
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- office@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם.

bottom of page