top of page
צל
באנר ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות מוצר לקבלנים ויזמים.

הביטוח שמגן עליך מפני הצרות שטרם נחשפו. ויש כאלה!

ביטוח חבות מוצר לקבלנים ויזמים הוא ביטוח המיועד לספק הגנה לעוסקים בענף הבנייה, מפני תביעות בגין נזקי גוף או רכוש שנגרמו כתוצאה מפגם או ליקוי במבנה שבגינו המבוטח אחראי, ואשר אירעו לאחר שהמבנה יצא מחזקתו של הקבלן/היזם ונמסר לשימוש הרוכש ו/או המזמין. הפוליסה הינה מסוג "מועד הגשת התביעה" וחייבת להיות בתוקף גם בעת אירוע הנזק או התאונה וגם בזמן הגשת התביעה.

קבלנים ויזמים ערים לסיכונים בביצוע הבנייה אך הניסיון והדין מלמדים שלאחר שהעבודות נגמרו והמבנה נמסר לשימוש – לא הסתיימה חשיפתם לסיכונים. ביטוח חבות מוצר הוא אחד הכלים החשובים בעניין זה מבחינתם.

למה אנחנו?

אני מזמין אותך

להתקשר אלי

איציק סימון - 050-5299480

סוכנות הביטוח איציק סימון מתמחה מזה למעלה מ-30 שנה בכל המעטפת של ביטוחי הבנייה. החל מביטוחים בטרום הפרויקט (כמו ביטוח החזקת קרקע), דרך ביטוח עבודות קבלניות בשלבי הביצוע וכלה בביטוחים לאחר המסירה דוגמת ביטוח חבות מוצר לקבלנים, ליזמים ולחברות בנייה.

מהות הכיסוי הביטוחי

חשוב לזכור! ביטוח חבות המוצר לקבלנים וליזמים נועד לכיסוי פיצויים שהמבוטח יהיה חייב לשלם לצד שלישי על פי דין בקשר לנזק שנגרם עקב מוצר שבגינו הוא אחראי, בתנאי שהמוצר לא היה בחזקתו הישירה ובתנאי שהנזק אירע לאחר התאריך הנקוב בפוליסה כתאריך רטרואקטיבי.הכיסוי הוא בגין נזקים תוצאתיים. כלומר, נזקים פיזיים שייגרמו כתוצאה מליקוי במוצר (המבנה) או באחד מחלקיו, לאחר מסירת הפרויקט ותחילת השימוש בו (למען ההבהרה: ביטוח חבות מוצר לא עוסק בנזק למבנה עצמו אלא נזקי גוף או רכוש לצד שלישי).

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

ויחד איתנו מגיע צוות מומחים עם למעלה מ 30 שנות

ניסיון בביטוח פרויקטים בענף הבניה

אייקון ביטוח לחבות מוצר בין שתי ידיים

מאחר שאיש לא יכול לחזות תקלות לטווח רחוק על ציר הזמן, חברות הביטוח לא ששות למכור כיסוי חבות מוצר לקבלנים ןהכלי העיקרי שעומד לרשותן הוא ייקור עלות הפוליסה. לקוחותיה של סוכנות הביטוח שלנו, בזכות צוות של אנשי מקצוע בעלי קילומטרז' של למעלה מ-30 שנה בתחום ביטוחי ענף הבנייה, נהנים מפתרונות טובים בהקשר זה.

בזכות הניסיון הרב וההיכרות הרחבה והמעמיקה עם עולם הבנייה אנו בעלי מוניטין כסוכני ביטוח אחראים ובעלי יושרה מול חברות הביטוח.

אנו מגישים הצעות ביטוח מסודרות שמבוססות על נתונים בדוקים. אנו יודעים לספק פתרונות יצירתיים לסוגיות לא מוכרות ו/או דרכי פעולה שמביאות להפחתת חששות ועלויות באופן ניכר. בנוסף מובטחים לך עוד כמה יתרונות משמעותיים:

✔  היקף כיסוי – הצלחתנו בהפחתת עלויות הביטוח היא לא על חשבון היקף הכיסוי הרחב. עם למעלה מ- 30 שנות ניסיון כסוכנות ביטוח בענף הבנייה יש לנו מספיק ניסיון ''אחורה'' כדי לראות ''קדימה'' מה עלול לסכן אותך.

✔  עלות –  אנו מצליחים להנפיק ללקוחותינו פוליסות בעלויות מופחתות משמעותית של ביטוחי קבלנים, ביטוח אחריות מקצועית וכמובן ביטוח חבות מוצר. הצלחתנו בנדון מביאה למצב שבו גם קבלנים קטנים כגדולים נהנים מכיסוי ביטוחי מיטבי.

✔  פוליסה יציבה – פוליסה המושתתת על פתרונות יצירתיים שיהיו מקובלים על המבטח מצד אחד ויגנו על המבוטח מצד שני. פוליסה יציבה היא פוליסה שבה הכול נתפר והוסכם לפני חתימה כדי למנוע ויכוחים, מחלוקות ופרשנויות בקרות האירוע.

✔  ליווי צמוד – לצידנו פועל כבר שנים ארוכות צוות מומחים רציני הכולל:

שמאי ביטוח, מומחים, מהנדסים ובמידת הצורך גם חוקרי תאונות מנוסים ועורכי דין שיסייעו להתנהלותך במקרה של תאונה קשה.

✔  הצוות מונחה לפי אסטרטגיה אחת: איך להגן עליך, איך להקטין נזקים, איך להביא את חברת הביטוח לעמוד בהתחייבויותיה כפי שעולה מהפוליסה. 

לקבלת מידע או פרטים על סוג הביטוח הנדרש, מלא את הטופס וניצור איתך קשר בהקדם

אילוסטרציה חבות מוצר לקבלנים ויזמים

חבות מוצר לקבלנים ויזמים – חוק האחריות למוצרים פגומים ופקודת הנזיקין

חבות הקבלן/היזם על פי חוק האחריות למוצרים פגומים

חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם -1980 (להלן: "חוק מוצרים פגומים" או "החוק") קובע אחריות חמורה של היצרן (ובענייננו: הקבלן/היזם) לנזקי גוף שנגרמו כתוצאה מפגם או ליקוי במבנה. שימו לב שסעיף 1 לחוק מגדיר כמוצר: "מוצר המחובר למקרקעין, ובניין".

נראה רחוק? מסוג הצרות שאפשר להתמודד איתן כשהן צצות? ממש לא.

החוק מעניק כלים לא מבוטלים לנפגע. ראשית, סעיף 2 לחוק מוצרים פגומים קובע כי האחריות לא מותנית ברשלנות, במעשה או מחדל. שנאמר, "יצרן חייב לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שייצר ואין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד היצרן". בנוסף, החוק קובע חזקה לאחריות הקבלן/היזם "אם נסיבות המקרה מתיישבות יותר עם המסקנה שהיה פגום מאשר עם המסקנה שהיה תקין".

זאת ועוד, מאחר שהבניין הוא "מוצר" ניתן לראות באלמנטים השונים המרכיבים אותו או מותקנים בו – כרכיבים של המוצר. כך גם תכנון הבניין והעבודה שבוצעה להקמתו הם "רכיבים". אי לכך, בשרשרת האחריות ע"פ החוק יעמדו לצד הקבלן גם יצרן הרכיב ומתכנן המבנה, בהתאם לעניין, ותיבחן שאלתם אחריותם לנזקי הגוף שייגרמו כתוצאה מאחד הרכיבים כמצוין.

כך לדוגמה, נפילת אריח שיש על ילד ששיחק לתומו במדשאה בחצר הבניין בחלוף שנתיים ממועד מסירת המבנה לדיירים, כאשר נמצא שוועד הבית או הדיירים לא ביצעו כל שינוי בחיפוי המבנה, מעיד על פגם בחיפוי החיצוני. 

חבות הקבלן/היזם על בסיס פקודת הנזיקין

אילוסטרציה חבות הקבלן או היזם

לצד חוק האחריות למוצרים פגומים במסגרתו הניזוק לא צריך להוכיח רשלנות של הקבלן/היזם, עומדת לניזוק האפשרות לתביעה במסגרת פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1968‏ מכוח עוולת הרשלנות לפי סעיפים 35-36 בפקודה. במקרה של תביעה כזו, על הניזוק להוכיח את רשלנותו של הנתבע.

אם לעניין נזקי גוף עילת התביעה יכולה להסתמך על שני החוקים גם יחד, בכל הנוגע לנזקי רכוש או נזקים פיננסיים, שנגרמו כתוצאה מליקוי או פגם בבניה - חבות הקבלן או היזם תחול ע"פ פקודת הנזיקין.

ביטוח חבות מוצר מספק מענה לשני הנתיבים הללו. הן תביעות נזקי גוף מכוח חוק האחריות למוצרים פגומים והן תביעות המבוססות על פקודת הנזיקין לנזקי גוף או רכוש.

תקופת החשיפה של הקבלן/היזם לתביעות

אילוסטרציה תקופת החשיפה

בעוד שביטוח עבודות קבלניות או ביטוח אחריות מקצועית מיועדים לרוב לפרק הזמן שבו הפרויקט בביצוע, ביטוח חבות המוצר מספק הגנה ארוכת טווח לאחר סיומו של הפרויקט.

תקופת החשיפה לתביעה ע"פ חוק האחריות למוצרים פגומים עומדת על 10 שנים, בעוד שתקופת החשיפה ע"פ פקודת הנזיקין היא ארוכה הרבה יותר וקשורה גם לחוק המכר (דירות). כידוע, לפי חוק המכר, תקופת האחריות נמשכת עד 10 שנים כתלות ברכיב המדובר לפי טבלת אחריות שמפורטת בחוק, אך במקרים מסוימים – כמו אחריות בגין הקונסטרוקציה – היא נמשכת אף 20 שנים.

תביעה ע"פ פקודת הנזיקין נסמכת על תקופות האחריות הנ"ל, אם כי הן אינן מהוות מסמרות.
כבר נתקלנו בתביעה לנזקי גוף ורכוש כתוצאה מקצר חשמלי שגרם לשריפה במבנה 9 שנים לאחר שנמסר לשימוש.

האש פרצה במהירות מהלוח הראשי בקומת הקרקע לכל קומות הבניין. חוקר השריפות שמונה מטעם חברת הביטוח שביטחה את המבנה עבור וועד הבית, מצא שהפרדות האש בוצעו באופן רשלני ומכאן הדרך הייתה קצרה להגשת תביעה ע"פ פקודת הנזיקין. למרות שתקופת האחריות פגה, חברת הביטוח שפיצתה את הדיירים,  הגישה תביעת שיבוב כנגד היזם בהסתמך על עוולת הרשלנות לפי סעיפים 35-36 בפקודת הנזיקין.

ההגנות שהחוק מקנה ליצרן - היזם/הקבלן

אילוסטרציה - ההגנה שהחוק מקנה ליצרן

חוק מוצרים פגומים מונה מספר הגנות שהקבלן/היזם יכול להיעזר בהן ביום פקודה ובהתאם לנסיבות. להלן כמה מהמרכזיות שבהן:

  • הליקוי במבנה נוצר לאחר שהמבנה יצא משליטת הקבלן/היזם: אם הקבלן יוכיח שהמבנה עבר את כל בדיקות הבטיחות והתקן לפני שיצא משליטתו, חזקה שהנזק נגרם ע"י פגם שנוצר לאחר מכן. לדוגמה: קצר חשמלי בדירת מגורים שפוצלה לאחר בנייתה ע"י הרוכש, גרמה לשריפה. הוברר שהרוכש פיצל את לוח החשמל באופן חובבני וכתוצאה מכך נגרמו הקצר והשריפה. היזם נמצא פטור מאחריות.

  • התפתחות טכנולוגית - הקבלן/היזם לא היה יכול לדעת שהתכנון לא יעמוד ברמת הבטיחות הסבירה לפי רמת ההתפתחות המדעית והטכנולוגית שהייתה בעת שהמוצר יצא משליטתו. לדוגמה, המבנה נבנה בדיוק ע"פ התקן לרעידות אדמה אך קרס בקרות רעידת אדמה ואנשים נפגעו בגופם.

  • המבנה יצא משליטת הקבלן/היזם שלא מרצונו – המבנה יצא משליטת היזם/הקבלן שלא מרצונו והוא נקט בכל האמצעים הסבירים למניעת יציאתו משליטתו כולל הזהרת הציבור הנוגע בדבר מפני הסיכון הכרוך במבנה.

  • מודעות הנפגע לסיכון - הנפגע ידע על הפגם במוצר ועל הסיכון הכרוך בו וחשף עצמו מרצון לסיכון זה.

אשם תורם?

אילוסטרציה אשם תורם

דיני הנזיקין בישראל קובעים שניתן להטיל על הנפגע "אשם תורם" אם התנהגותו השפיעה על הנזק שנגרם לו. על פי חוק מוצרים פגומים, הטלת אשם תורם על הנפגע אפשרית במקרים של התרשלות חמורה מצדו.

דגש וחשוב מיוחד בחוק לגבי ילדים – במידה שהנפגע היה למטה מגיל 12 לא תחול ההגנה לעניין ידיעת הנפגע על הפגם במוצר ובית המשפט לא יפחית פיצויים מכוח "אשם תורם".

יש לציין גם שביטוח חבות המוצר לא מכסה תביעות שמקורן במערכת היחסים בין הקבלן/היזם- לבין הרוכש, לעניין נזקי רכוש ו/או נזקים כספיים הנוגעים לטיב הבניה. הקבלן חשוף לתביעות ע"פ פקודת הנזיקין וע"פ חוק החוזים לעניין נזקים הנוגעים לטיב הבניה,  ולסוגיות שנוגעות למערכת היחסים בין הצדדים לאור חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, התקנות מכוחו ותיקון 3 התש"ן 1990.

תמצית מידע על האחריות לליקויים על פי חוק מכר דירות.

כיסוי רטרואקטיבי ברכישת ביטוח חבות מוצר

אילוסטרציה כיסוי רטרואקטיבי

אחד הנושאים החשובים לגבי ביטוח חבות מוצר לקבלנים הוא כיסוי רטרואקטיבי בכל רגע נתון. ביטוח חבות מוצר לחברות קבלניות הוא פוליסה מסוג "מועד הגשת התביעה" (Claims Made) והמשמעות היא שהביטוח יספק פתרון רק בהתקיים שני תנאים מצטברים: הפוליסה הייתה תקפה גם במועד אירוע הנזק או התאונה וגם במועד הגשת התביעה. בהינתן ששני התנאים המצטברים התקיימו, הפוליסה שתכסה את התביעה הינה הפוליסה שבתוקף במועד הגשת התביעה.

ביטוח חבות מוצר לקבלנים יש לחדש בכל שנה ולדאוג בו לרציפות וכיסוי רטרואקטיבי במעבר בין הפוליסות ו/או מחברת ביטוח אחת לשנייה. חשוב לזכור שתביעות שיכולות לקבל מענה מכוח ביטוח חבות מוצר לחברות קבלניות עלולות להיוולד גם שנים רבות לאחר המסירה.

מומלץ לקרוא את המאמר על המשמעויות של אי חידוש פוליסות אחריות מקצועית וחבות מוצר.

כן אנחנו יודעים. בוודאי כבר אמרת לעצמך: "זה יעלה לי המון כסף, במיוחד כשביטוח לחבות מוצר הוא ביטוח מתמשך". כן, אבל... זו בדיוק הנקודה בה אנחנו נכנסים לתמונה.

עבודות תחזוקה

קבלנים רבים סבורים שיש להם הגנה גם לאחר המסירה (המלאה או החלקית) מכוח הכיסוי לנזקים בעבודות תחזוקה המהווה חלק מביטוח העבודות הקבלניות. ובכן, מדובר בטעות. כיסוי לעבודות תחזוקה, כשמו כן הוא. זהו פתרון ביטוחי שנותן מענה רק לנזקים שנגרמו במסגרת עבודות התחזוקה ולא בגין פגמים במוצר.

חשוב לדעת כי תקופת התחזוקה היא לא הארכה של פוליסת הביטוח הקבלנית. הכיסוי גם מוגבל בזמן ונרכש בד"כ לתקופה של 12 חודשים או 24 חודשים.

ביטוח חבות מוצר, שלא כמו הגדרת תקופת התחזוקה בפוליסה הקבלנית, מכוון לנזקים שנגרמו לאחר המסירה (חלקית או מלאה) ולמשך שנים קדימה. הרבה אחרי שהעובד האחרון יעזוב את אתר הבנייה לצמיתות.

מה ההבדל בין חבות מוצר לכיסוי לעבודות תחזוקה במסגרת ביטוח עבודות קבלניות?

זקוק לביטוח עבודות קבלניות?
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

פועלים בעבודה

הפוליסה הבסיסית כוללת: ביטוח הרכוש והעבודות, ביטוח צד ג'', ביטוח חבות מעבידים.  ועדיין, כל פרויקט דורש כיסוי ביטוחי שמתאים לייחודיות שלו. כאן אנחנו נכנסים לתמונה כדי להבטיח לך כיסוי ביטוחי אופטימלי במחיר תחרותי... 

אין אצלנו פוליסות לביטוחים עסקיים לחברות בנייה, אחידות. לכל חברת בניה יש את הייחוד שלה, מערך העסקים שלה ובהתאמה, כל פוליסה שאנחנו מגבשים מכילה את מקסימום ההרחבות וההגנות הדרושות במיוחד לך. איך אנחנו יודעים מפני מה חשוב לבטח אותך? 
 

עוד לא נולד פרויקט הבניה שלא היו בו טעויות תכנון, ביצוע, איחור במסירת הנכס או ליקויים שהתגלו לאחר מסירתו. ויש עוד תרחישים רבים העשויים להיגרם כתוצאה מהפרת החובה המקצועית. במקרים מסויימים ביטוח האחריות המקצועית עשוי להעניק לך כיסוי ביטוחי לחלק מסיכונים אלה.

bottom of page