top of page
צל
באנר ציוד מכני הנדסי שאיננו חייב בביטוח חובה

ציוד מכני הנדסי שאיננו חייב בביטוח חובה

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

משרדנו טיפל בשנים האחרונות בהצלחה במספר אירועים דרמטיים של קריסת עגורני צריח, בפוליסות הביטוח שלנו ניתן מענה הולם והפוליסות הוכיחו את עצמן. 

גם כאן הוברר כי לידע ולניסיון שלנו יש ערך מוסף ומשמעותי עבור לקוחותינו.

הבעיה והפתרון הביטוחי

בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות קיים חריג לאחריות בקשר לנזקי גוף כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה,  שאין חובה חוקית לבטחו.

הרקע לחריג זה הינו  שינוי תקנות משרד התחבורה החל מיום 1 בינואר 2002, כאשר  משרד התחבורה הוציא רשימת כלי רכב ארוכה מסוג צמ"ה מרשימת הכלים החייבים בביטוח חובה וממועד זה הם אינם חייבים בביטוח חובה ומשכך חברות הביטוח הפסיקו להנפיק עבורם ביטוחי חובה. 
 
חלק נכבד מהכלים האלה נפוץ באתרי בניה, תשומת לב מיוחדת ניתן לתת לעגורני הצריח המככבים בתאונות רבות בשנים האחרונות, וכן לבמות ההרמה הנפוצות באתרי בניה רבים.
 
המשמעות מבחינת אתר הבניה הינה קריטית, שכן כאמור פרק ביטוח הצד שלישי בפוליסה הקבלנית מחריג כיסוי לניזקי גוף הנגרמים מכלים אלה, לכן יש לבטל מבעוד יום את  החריג כדי שיהיה כיסוי ביטוחי, בניגוד לאמור בחריגי הפוליסה.

רשימת כלי רכב שאינם חייבים בביטוח

לקבלת מידע על ביטוח קבלנים ויזמים
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page