top of page
צל
באנר - ביטוח קבלנים עדכונים שוטפים חשובים

ביטוח קבלנים - עדכונים שוטפים חשובים

מדור בעריכת עו"ד שקמה לוי עזרא

פוליסות ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות לסוגיהן (כמו גם ביטוחי התחדשות עירונית) מלוות את פרויקט הבניה לכל אורכו ואף לאחריו.

זהו פרק זמן שמסתכם בשנים ארוכות. בינתיים העולם אינו עוצר מלכת ומעת לעת מתפרסמים עדכונים, תקנות, הוראות והנחיות שיש לדעת וליישם. מדור העדכונים השוטפים בעריכתה של עו"ד שקמה לוי עזרא -  מנהלת התביעות והמחלקה המשפטית  במשרדנו, אשר באמצעותו ננסה להציג את הפרסומים לידיעת הקוראים,  כך שמומלץ לבקר כאן מעת לעת ולהתעדכן.

חשיבות תיעוד אירועים בסמיכות לאתר הבניה

חשיבות תיעוד אירועים בסמיכות לאתר הבניה

28.12.22

פורסם ב: 

אירועים המתרחשים מחוץ לאתר אך בסמיכות מיידית אליו, מייצרים לא אחת תביעות המוגשות שנה-שנתיים לאחר מכן וקושרות בין עבודות הפרויקט- לסיבות האירוע.

תקינה ורישום קבלנים

תקינה ורישום קבלנים

6.10.22

פורסם ב: 

בהתאם לתקנות סיווג קבלנים רשומים, היקף הבניה המרבי המותר לבנייה במבני מגורים, באתר בנייה אחד, לקבלנים בסיווגים השונים, הינו בהתאם לטבלה בלינק המצורף, המתעדכנת מעת לעת על ידי רשם הקבלנים.

צו ההרחבה החדש בענף השמירה והאבטחה

צו ההרחבה החדש בענף השמירה והאבטחה

12.7.22

פורסם ב: 

משרד הכלכלה חתם על צו הרחבה חדש בענף השמירה והאבטחה שתוקפו החל מ-1 לספטמבר. קבלנים ויזמים חייבים להכיר את הוראות הצו שכן אחריות רובצת גם לפתחם

שינויים-בתביעת-נזיקין.jpg

שינויים נדרשים בטיפול בתביעה נזיקית, עקב תקנות סדר הדין האזרחי החדשות

פורסם בתאריך -31.12.2020

ב- 1 בינואר 2021 ייכנסו לתוקפן תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, אשר עתידות לחולל רפורמה מרחיקת לכת בהליכים האזרחיים המתנהלים בבתי המשפט.

שינויי חקיקה

יזם, קבלן, מנהל עבודה – ראה תזכורת לשינויי חקיקה ותקנות חדשות שנכנסו לתוקף וחלקן ייכנסו לתוקף בקרוב. זה הזמן להיערך בהתאם.

פורסם בתאריך -25.6.2019

יזם, קבלן, מנהל עבודה, בימים אלו נכנסים לתוקפם שינויי חקיקה נוספים שנועדו להגביר את בטיחות העובדים בענף הבנייה ולצמצם את מספר תאונות העבודה....

קריסת עגורן

תיקון מס' 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם (עגורנאים)

פורסם בתאריך -28.5.2019

בשנים האחרונות אנו עדים למספר תאונות עגורנים לא מבוטל כשמרביתן התרחשו בשל ליקויים בהפעלת העגורן / העדר בטיחות. תאונות שהביאו לקריסת העגורנים בשטח ופגיעה קשה...

חובת המעסיק לברר

חובת המעסיק לברר מהי קופת הגמל בה בחר העובד עם תחילת העסקתו

פורסם בתאריך -28.5.2019

עובדת שצברה זכויות בקרן פנסיה מבטחים הוותיקה אצל מעסיקים שונים לאורך השנים, גילתה כי במקום עבודתה החדש, המעסיק ביטח אותה בקרן פנסיה מבטחים חדשה....

למעביד אסור להתערב בבחירת מסלולל ביטוחי לעובדיו

למעסיק אסור להתערב בבחירת מסלול הביטוח הפנסיוני של העובד

פורסם בתאריך -6.9.2018

...בבואה לתבוע את פוליסת ביטוח המנהלים עליה הוחתמה במסגרת עבודתה, גילתה העובדת כי לא היה לה ביטוח לאובדן כושר עבודה...

אייקון פסיקות משפטיות

חוק חדש לצמצום השימוש במזומן ובשיקים סחירים

פורסם בתאריך -6.9.2018

הכלכלה השחורה בישראל, הנשענת על שימוש במזומן, נוכחת היטב גם בענף הבנייה. הנתונים הרשמיים מדברים על כך שכ-50% מהכלכלה השחורה קשורה לענפי הנדל"ן והבנייה (כך לפי ארגון ה-OECD).

אייקון פסיקות משפטיות

סיווג בניין ריק לצרכי ארנונה: האם לפי תכנית או היתר הבניה?

פורסם בתאריך -30.8.2018

לאחרונה ניתן, בבית המשפט העליון, פסק דין חשוב שהשאלות אשר עולות בו הן: כיצד יסווג נכס ריק לצרכי ארנונה? .....

איסור העסקת נוער

עדכון חשוב!! בדבר איסור העסקת בני נוער באתרי בנייה

פורסם בתאריך -27.7.2018

בשל היקף התאונות שהולך וגדל והופך לחלק משגרתם של פועלי בניין באתרי בנייה, ביום 18.7.18 התכנסה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ואישרה את התקנות...

הגדלת תשלומי פנסיה

צו הרחבה פנסיוני חדש לענף הבניה

פורסם בתאריך -29.7.2018

על פי הסכם שנחתם בין התאחדות בוני הארץ והסתדרות עובדי הבניין והעץ, תגדל הפנסיה בשיעור של 1.2% בענף הבנייה והתשתיות וכן לעובדי השיפוצים...

bottom of page