top of page
צל
באנר המשמעויות של אי חידוש פוליסות אחריות מקצועית וחבות מוצר

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

על המשמעויות של אי חידוש פוליסות אחריות מקצועית וחבות מוצר

פוליסות לכל החיים? כן, לפחות כל עוד חלה אחריות על היזם/הקבלן/המתכנן​

מאת: מירי לבהר , סמנכ"לית, איציק סימון -הסוכנות המובילה לביטוחי בניה
 

קבלנים ויזמים הפועלים בענף הבנייה, צריכים לוודא שהם מבוטחים כל הזמן ובאופן רציף בפוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר. לעניין מתכננים, מנהלי עבודה ומפקחים (בהיותם מהנדסים, הנדסאים ואדריכלים) - עליהם חלה האחריות להמשיך ולהחזיק ברצף פוליסת אחריות מקצועית ייעודית לתחום העיסוק שלהם.

רבים מהמבוטחים אינם מבינים לעומק את משמעות הפוליסות הנ"ל, כפוליסות המבוססות על "מועד הגשת התביעה" (claims made). בפועל רווחת תפיסה שגויה לפיה ניתן להפסיק את תשלום הביטוח או לא לחדש אותו. למשל כאשר המבוטח מפסיק את פעילותו או מצמצם אותה.

ובכן, נציין כבר עכשיו: אי חידוש פוליסת אחריות מקצועית או פוליסת חבות מוצר עשוי להציב את המבוטח ללא כיסוי ביטוחי ביום פקודה, וכפועל יוצא מזה להעמידו אל מול שוקת שבורה. על כן, בחרנו להדגיש במאמר קצר זה את החשיבות המקופלת בחידוש מתמיד ומקיף של פוליסות הביטוח הנ"ל. 

דוגמה למקרה מהחיים
נתחיל מדוגמה למקרה שאירע באמת (הפרטים שונו לטובת הגנה על המעורבים). אדריכל וותיק שעמד במשך כ-50 שנה בראש משרד אדריכלים מפואר, יצא לגמלאות בשעה טובה עם הגיעו לגיל 75. במקביל לפרישתו, ביטל את פוליסת האחריות המקצועית, אותה שילם ברציפות לאורך השנים, ובחר שלא לרכוש כיסוי במסגרת RUN-OFF (או שהסוכן לא האיר עיניו לסוגיה).

אדריכל פנסיונר עם נכדותיו

זמן קצר לתוך חופשת הפנסיה, בעוד שהאדריכל שלנו נהנה מזמן איכות עם הנכדים, מתרחשת תאונה קשה וקטלנית באחד מהפרויקטים האחרונים שעליו היה אמון האדריכל, הגורמת להריגתם של שלושה פועלים ולפציעתו של פועל נוסף באורח קשה. לא עוברים חודשים ספורים ומוגשת תביעה כנגד כל המעורבים בפרויקט. מהקבלן המבצע, דרך היזם, וכלה באדריכל המתכנן.

האדריכל פונה לחברת הביטוח שלו בבקשה להפעיל את פוליסת האחריות המקצועית, אך לאחר בדיקה קצרה נאמר לו שהכיסוי הביטוחי איננו תקף. "איך זה יכול להיות?" שואל האדריכל בקול רועד, "הרי שילמתי את הפוליסה במשך כל השנים, ובמועד התכנון הייתי מבוטח היטב". "זה נכון", עונים לו נציגי המבטחת, "אך במועד האירוע לא הייתה לך פוליסה תקפה, ומכיוון שפוליסת אחריות מקצועית מבוססת על מועד הגשת התביעה, אינך זכאי לכיסוי"

מה המשמעות של "מועד הגשת התביעה"?
ביטוח אחריות מקצועית (כמו ביטוח חבות מוצר) הוא ביטוח מסוג claims made. קרי, "מועד הגשת התביעה". המשמעות היא שעל מנת שהביטוח יהיה תקף, צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים:

  1. למבוטח הייתה פוליסה תקפה במועד האירוע, וככל שמדובר במתכננים או מהנדסים המועד הנ"ל הוא מועד התכנון ולאו דווקא מועד התאונה.

  2. למבוטח הייתה פוליסה תקפה במועד הגשת התביעה.

תביעה בגין אחריות מקצועית

במידה שאחד מהתנאים הללו איננו מתקיים – לא יהיה כיסוי ביטוחי לאירוע. שימו לב, גם אם למבוטח הייתה פוליסת אחריות מקצועית ו/או פוליסת חבות מוצר שחודשה מדי שנה במשך עשרות שנים, וזמן קצר בלבד לפני שהוגשה כנגדו תביעה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין נזק שנגרם עקב פגם במוצר (במקרה של יזם או קבלן ביצוע) - הוא החליט שלא לחדש את הפוליסה, הכיסוי הביטוחי לא יהיה תקף.

בימינו, תביעות מוגשות כנגד כלל המעורבים בפרויקט. זאת למרות שייתכן בהחלט שהתביעה כנגד חלק מהנתבעים תידחה. התביעות מוגשות גם כנגד בעלי מקצוע הגונים ומעולים שלא נפל רבב בפעילותם, ואחד היתרונות ברכישת הכיסוי הינו סיוע במימון ההוצאות המשפטיות להדיפת תביעה (הוצאות לא מבוטלות בעליל). 

פוליסה לכל החיים? כן , לפחות כל עוד חלה אחריות על היזם/הקבלן/המתכנן/נותן השירות

הדימוי המדויק לגבי חידוש פוליסות אחריות מקצועית וחבות מוצר הוא "חתונה קתולית". בעל מקצוע אחראי חייב לוודא כי הוא מחדש מדי שנה את הפוליסות המבטחות אותו. עליו להקפיד לעשות כן גם לאחר שהוא מפסיק את פעילותו, ואפילו עם יציאתו לגמלאות.
שימו לב כי גם לאחר שבע שנים מעת הפסקת הפעילות מומלץ לשקול את חידוש הפוליסה, במתכונת של RUN-OFF. בענף הבנייה ישנן לא מעט התחייבויות אשר ממשיכות הרבה מעבר לתקופת התיישנות "קלאסית" בת שבע שנים (למשל, חבות מכוח ליקויים בשלד שממשיכה בהתאם לתקנות עשרות שנים לאחר המסירה). 

הקפדה על סכומי ביטוח ראויים
בכל הנוגע לגבול האחריות, רצוי שהפוליסה תירכש עם גבול אחריות בסכומים ראויים וגבוהים. תביעות בענף הבנייה יכולות להיות מוגשות בסכומי עתק. בפרט כאשר מדובר על תביעה הנוגעת לנזקי גוף קשים וחמורים (עד כדי תאונות קטלניות).
בסיטואציות אלה, לפי הפסיקה העדכנית ודיני הנזיקין בישראל, התביעה תוגש בסכומים שמטפסים במהירות למיליוני שקלים. זאת בעקבות ההכרה בראשי נזק של אובדן השתכרות לעתיד הקובעים כי הנפגע זכאי לפיצוי בעבור כל השכר שאבד לו מעת התאונה ועד ליציאתו לכאורה לפנסיה. ככל שהמקרה עוסק במות אדם, סכומי התביעה הגבוהים יועלו על ידי יורשי המנוח, אשר ידרשו פיצוי בשל שכרו ב"שנים האבודות". 
 

אילוסטרציה - חתימה על פוליסה

לסיכום, אם חברת הביטוח או סוכנות הביטוח מפצירה בכם לחדש את פוליסת האחריות המקצועית שלכם, או את פוליסת חבות המוצר שרכשתם, אל תהססו ואל תחשבו פעמיים.

פוליסות Claims made הן פוליסות שיש לחדש עד לאחרית ימים, או לכל הפחות כל אימת שאתם יכולים להיות אחראים לנזקים לפי כל דין.
 

bottom of page