top of page
צל
באנר ביטוח צד שלישי

פרק ב' בביטוח עבודות קבלניות.

ביטוח צד שלישי.

פרק ב' בביטוח עבודות קבלניות בהגדרתוביטוח צד שלישי המעניק לך שיפוי בגין סכומים אשר תהיה חייב לשלם בתור פיצויים על פי דין בשל מקרה שייגרם בתקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, כתוצאה מביצוע העבודות המבוטחות לפי פרק א' של הפוליסה, באתר העבודה, בקרבתו המיידית או בכל מקום אחר בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה הקשור במישרין לפרויקט.

כפתור פרק ב' ביטוח צד שלשי

פרק ב'
ביטוח צד שלישי

כמו כל פוליסת ביטוח בענף הבניה – בשל מורכבות העבודות, השינויים המתמידים באתר העבודה, ריבוי קבלנים, עובדים, ציוד וכלים כבדים ובעיקר השוני והייחוד של כל פרויקט בניה בהשוואה לפרויקטים מקבילים (ראה למשל: דיירי בניין בתמ"א 38) - גם ביטוח  זה רווי בחריגים ובסייגים לכיסוי הביטוחי, כאשר בוחנים את תנאיו במסגרת פרק ביטוח צד שלישי בפוליסת קבלניםסטנדרטית.

זה התפקיד שלנו - אל מול כל החריגים והדרישות של חברות הביטוח –לפעול כדי להשיג לך כיסוי ביטוחי רחב ובעלות אטרקטיבית.

ראה גם דגשים חשובים בהקשר ל: הגדרת שם המבוטח בפוליסת ביטוח קבלנים. 

להלן דוגמא לחמישה תחומים שבהם פרקי ביטוח צד ג' סטנדרטיים מחריגים מכיסוי ביטוחי נושאים חשובים מאין כמותם:

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

אני מזמין אותך
להתקשר ישירות אלי
איציק סימון - 050-5299480

עגורן צריח שנפל על בית

תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי:
התפיסה הרווחת הכמעט אוטומטית היא – העובד נפגע? הביטוח הלאומי ישלם! כן, אבל. הביטוח הלאומי אמנם ישלם אבל ידרוש את הפיצוי ששילם לעובד ואת הפיצוי שישלם גם בעתיד, בין אם מדובר בנכות המזכה בקצבה או בפיצוי חד פעמי, ממי שגרם לנזק. (המונח המקצועי לתביעה הסיבובית הזו הוא – תביעת שיבוב). כך, בעצם, עלות כיסוי הנזק עלולה לחזור למזמין, לקבלן, ליזם, לקבלן משנה או אחר שאיננו המעסיק הישיר ששילם את דמי הביטוח הלאומי (שהרי המעסיק הישיר שילם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי והוא חסין מתביעות מהמוסד לביטוח לאומי).
הנה, כבר סיבה אחת מדוע פוליסת ביטוח צד שלישי סטנדרטית אינה מתאימה לצורך ולכיסוי הביטוחי שלך.


כיסוי רעידות  והחלשת משען או תמך  קרקע:
ביצעת עבודות חפירה הגורמות להחלשת תמך הקרקע למבנה סמוך? הפוליסה הסטנדרטית אינה מכסה את הנזק. כדי לכלול נזק זה בפרק ביטוח צד שלישי יש לבצע הרחבה לפוליסה. הרחבות אלה לא מושגות על ידי הגשת בקשה לחברת הביטוח. ישנן דרכים להשיג הרחבות, רוצה לדעת איך? מוזמן להתקשר אלינו בעניין זה.

מידע חשוב לכיסוי תביעות בנושא: 
סקר לתיעוד מצב המבנים הסמוכים לפרויקט.

ראה מאמר של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין בעניין 
פסק דין של העליון -
מחודש יוני 2017 


נזק לרכוש כתוצאה מפגיעת כלי רכב:
משאית מנוף פורקת ציוד או חומרי גלם באתר הבניה ופוגעת במבנה שכן.
טבעי לחשוב שבדיוק למקרים אלה נועד ביטוח צד שלישי באשר הוא - ולא כך.
כעיקרון, ביטוח צד שלישי מחריג כיסוי נזק לרכוש שנגרם כתוצאה מפגיעת כלי רכב. ללא הרחבה ביטוחית נזקים מסוג זה אינם נכללים בכיסוי הביטוחי.

זכור: ביטוח צד שלישי של הרכב הפוגע הינו מוגבל בסכום הביטוח לכן הנזק שמעל לגבול האחריות לצד שלישי של הרכב הפוגע -  כולו עליך!

נזק גוף כתוצאה מכלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) שאין חובה לבטחם בביטוח חובה -  עגורן צריח לדוגמא הוא כלי צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה. מכבש או במת הרמה - כנ"ל. אלו דוגמאות לכלי צמ"ה שנזק לגוף הנגרם כתוצאה משימוש בהם - אין לו כיסוי, אלא אם כן נרכשה עבורו הרחבה.
אם נחזור לפתיח - דנו בנוגע למספר הנפגעים בגוף בענף הבנייה - מסתבר שהצורך בהרחבה זו הוא מהותי ביותר מבחינתך!
למידע נוסף ולטבלת הכלים שהוצאו מרשימת כלי הרכב החייבים בביטוח חובה.

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים תת קרקעיים -  ביטוח צד שלישי של הפוליסה מכסה נזק שנגרם לצנרת תת קרקעית , כגון : כבלי חשמל, תקשורת כבלים וכל מתקן תת קרקעי אחר, הכיסוי הינו לנזק הישיר בלבד- דהיינו : תיקון הצנרת  או הציוד שניזוק.  ואולם- הנזק  התוצאתי העלול להגרם לדוגמא לחברת חשמל, בזק, רשות עירונית, או מפעל סמוך- אינם מכוסים, אלא אם כן הורחבה הפוליסה לכלול כיסוי זה.

על רקע סקירה חלקית זו הנה היתרון הראשון והגדול שלנו: הניסיון

אילוסטרציה ביטוח צד שלישי

המשפט "אין חכם כבעל ניסיון" מקבל משנה תוקף ומשמעות כשמגיעים לתחום כל כך מורכב ומסובך כמו ביטוח עבודות קבלניות או ביטוח קבלן ביצוע. במשך למעלה מ 30 שנות פעילותינו בביטוח ענף הבנייה למדנו והתנסינו רבות בנושאים כמו: סיכונים, תקלות, תאונות, הגורמים להן, הדרכים למניעתן, וכן הכרנו מקרוב את החששות המובנים של חברות הביטוח ועל הצורך שלך כמבוטח. הקפדה על נוכחות פיזית באתרי בנייה גם לימדה אותנו איך לגשת לכל פרויקט בנייה, על חשיבות הראיה הכוללת של הפרויקט כדי לדעת להתמודד עם כל דרישה, החרגה  או הרחבה ביטוחית ובשורה התחתונה אנו יודעים  איך לתכנן פוליסות ביטוח חברות בנייה, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח תמ"א 38 - ובמיוחד את פרק ביטוח צד שלישי.
ויש עוד יתרונות:

ההשקעה העצומה שאנחנו מקדישים לאיסוף המידע על הפרוייקט בעזרת מומחי ביטוח  בענף הבניה, לאפיון יחודיות הפרוייקט ומאפייניו הספציפיים (אין פרוייקט בניה אחד דומה לשני), להכנת רשימת הסיכונים הצפויים (וה'בלתי צפויים' מפניהם הניסיון העשיר לימד אותנו להיזהר) מוכיחה את עצמה היטב במבחן המציאות.

על בסיס המידע -  מגובשים פתרונות יצירתיים המביאים להסרת כמה שיותר החרגות לכיסוי הביטוחי ולקבלת ההרחבות הנדרשות לכיסוי ביטוחי אופטימלי בעבורך.

ולבסוף, סיכום הבנות עם חברת הביטוח על כל סעיף, החרגה, הרחבה, כדי להביא למיצוי המגיע לך בקרות אירוע ביטוחי ולמניעת מחלוקות דווקא ברגע האמת.

חשוב לנו להדגיש, כי אנו בוחנים לעומק סוגיות נוספות כגון: 

✔  האם להנפיק פוליסה. לעיתים מספרי הנפגעים בעבודות בניין הם הגורם הראשי להתלבטות של חברת הביטוח אם בכלל להנפיק לך פוליסת ביטוח לפרויקט הבניה המורכב או לא.  גם כאן, לניסיון העשיר שלנו יש יתרון. לאורך השנים למדו חתמי חברות הביטוח להכיר את המקצועיות, היושרה ואת האמינות שלנו. לכן, כיסוי ביטוח צד שלישי מורחב שאנחנו מגישים לאישור במסגרת ביטוח העבודות הקבלניות, ברוב המוחלט של המקרים נענה בחיוב.
 
✔ מה כולל הכיסוי הביטוחי המורחב? כאמור, פרק ביטוח צד שלישי בסיסי הוא שמיכה קצרה מידי לצרכים שלך ולרמת הסיכונים לה אתה חשוף. גם כאן, הניסיון הרב לימד אותנו איך להחיל בפוליסה שלך מפרט ביטוח עם הרחבות רבות יותר ותנאים נוחים, לצד מינימום דרישות והחרגות מצידה של חברת הביטוח.
 
✔ מהי חשיבות המחיר? כ"סוכנות הביטוח המובילה בענף הבניה" עם הנסיון המקצועי שלנו באפשרותנו לשלב מתן כיסוי מקצועי ורחב עם תמחור סביר והוגן. 
 
✔ איתך "יד ביד". אל הכיסוי הביטוחי הרחב ולעלות המופחתת מצטרפים הזמינות המיידית והליווי המקצועי הצמוד. אם חס וחלילה קרה  אירוע ביטוחי חמור - אנחנו מקימים צוות מומחים: שמאי ביטוח, סוקרים, מהנדסים, ובמידת הצורך, מבצעים גם חקר תאונות ע"י המומחים והמנוסים בתחום  – הכל כדי  להעניק לך הגנה מירבית ולאפשר לך למצות את זכויותיך ע"פ תנאי הפוליסה ולהשתקם במהירות  מהנזק. 

לקבלת מידע או פרטים על סוג הביטוח הנדרש, מלא את הטופס וניצור איתך קשר בהקדם

זקוק לביטוח עבודות קבלניות?
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page