top of page
צל
באנר ביטוח עבודות קבלניות קטנות לעתים הן מניבות צרות גדולות

ביטוח עבודות קבלניות קטנות לעתים הן מניבות צרות גדולות.

מאמר מאת איציק סימון 

חברות בניה וקבלנים רבים נדרשים לא פעם, לבצע עבודות קטנות באופן אקראי ומזדמן.

אלה עבודות שמתבצעות פעמים רבות "מתחת לרדאר", הן אינן שייכות לשום פרויקט שנושא פוליסת ביטוח קבלנים ולכן מתבצעות ללא כיסוי ביטוחי.

הנה דוגמא: לפני מספר שנים עץ קרס על בית כנסת בערב כיפור - הקבלן שלח שני עובדים לתקנו בדחיפות כתרומה לקהילה - דווקא שם העובד נפל מהגג ונפגע קשה.

מניסיוננו- במהלך פעילותה השוטפת של חברת בניה, עלולים להיות  שלל מקרים וסיבות שבגללן נפתחים "פרויקטים" – עבודות בניה קטנות שונות, שבמרבית המקרים אין להם שום כיסוי ביטוחי .
אנו מציעים ללקוחותינו פתרון ביטוחי נוח ומתאים.  לפרטים אנא צרו אתנו קשר.

עץ שנפל

כיסוי ביטוחי לעבודות הכנה לקראת ביצוע פרויקט גדול.

במרבית המקרים, זה השלב בו אתה ממתין לקבל היתר בניה, אולם ברצונך להכשיר את השטח, לפנותו, לגדרו, לבצע קידוחי ניסיון וכיו"ב.
ללא דיווח על עבודה חדשה, עבודות קטנות המתבצעות בשטח עד לקבלת ההיתר בעצם נעשות ללא כיסוי ביטוחי.
כאן – יש כיסוי גם לשלב טרומי זה! 

כיסוי ביטוחי לעבודות תחזוקה בפרויקטים שנסתיימו. 


בשעה טובה ומוצלחת מסרת פרויקט בנייה לידי היזם או הדיירים או הרוכשים.
תוקף ביטוח העבודות הקבלניות כבר פג.

כעבור 12 או 24 חודשים מיום סיום הבניה (בהתאם לתנאי הפוליסה) - תקופת התחזוקה הנקובה בפוליסה מסתיימת גם היא.

אולם, בחלוף הזמן, נדרשת לחזור לפרויקט לצורך ביצוע תיקונים שיפוצים ועבודות בדק ותחזוקה.
בדיוק למצבים מסוג זה נועדה פוליסת ביטוח עבודות קבלניות קטנות.

קסדת בטיחות ששמרה על ראשו של פועל בניין
 חתימה על פוליסה

כיסוי ביטוחי למגוון עבודות שעד כה

 ביצעת ללא ביטוח


הן מפאת חוסר ידיעה, הן מבחינת החשש לעלויות גבוהות או תהליכי הנפקת פוליסה ארוכים ומתישים, תהיה הסיבה אשר תהיה, עבודות קטנות רבות מתבצעות ללא כיסוי ביטוחי, ובקרות נזק מבצע הבניה צריך לפתוח את הכיס.

הנפקת פוליסה במהירות, בקלות ובפשטות


כשמדובר בפרויקטים גדולים כולנו יודעים היטב עד כמה מורכב הוא תהליך הנפקת פוליסת עבודות קבלניות.
אבל, כשמדובר בפוליסת ביטוח עבודות קטנות גם תהליך הנפקתה פשוט ומהיר.
 

פוליסה אחת, כיסוי ביטוחי לכמה עבודות קטנות ואקראיות במקביל. 


ביטוח עבודות קבלניות קטנות מאפשר להכיל בפוליסה אחת כמה עבודות ללא הצורך להצהיר על כל אחת מהן, או להודיע מראש על כניסה לעבודה קטנה נוספת מבלי להנפיק לכל אחת פוליסה נפרדת.

 

לסיכום, זה חשוב ואולי אף דחוף. אין ערעור על חשיבותה של פוליסה לעבודות קטנות- אמנם מדובר בעבודות קטנות- אבל לעתים הן מניבות צרות גדולות.

לקבלת מידע או קביעת פגישה עם איציק סימון

אנא פנה לליאור במשרדנו
צור קשר - 03-6951414

 lior@simon-ins.co.il

bottom of page