top of page
צל
באנר משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

לוגו ג'ון גבע

עצות וכלים למעסיקים בצל "מגפת הקורונה"

מאת: עו"ד שלומי הדר – ג'ון גבע, הדר ושות' עורכי דין 
כאילו לא די בגזירות על המשק, כאילו לא די ברגולציה ובבעיות בטיחות שפוקדות את ענף הבניה, כעת מעסיקים רבים נאלצים להתמודד עם קושי תזרימי ושאלות רבות צצות ביחס להעסקת עובדים.

בענף הבניה השאלה מתחלקת לעובדי מנהלה שעל פניו יכולים לבצע חלק מעבודתם מהבית ולעובדים בשטח שכל הגבלה על עבודתם משמעותה השבתה מלאה של הענף. 
 

bottom of page