top of page
וירוס קורונה עם צל
צל
באנר עצות וכלים למעסיקים בצל "מגפת הקורונה"

עצות וכלים למעסיקים בצל "מגפת הקורונה"

מאת: שלומי הדר, עו"ד – ג'ון גבע, הדר ושות'

כאילו לא די בגזירות על המשק, כאילו לא די ברגולציה ובבעיות בטיחות שפוקדות את ענף הבניה, כעת מעסיקים רבים נאלצים להתמודד עם קושי תזרימי ושאלות רבות צצות ביחס להעסקת עובדים.

בענף הבניה השאלה מתחלקת לעובדי מנהלה שעל פניו יכולים לבצע חלק מעבודתם מהבית ולעובדים בשטח שכל הגבלה על עבודתם משמעותה השבתה מלאה של הענף. 
 

להלן נמנה מספר דברים עיקריים לעיון בתקופה זו בשל מגפת הקורונה:

1. ימי מחלה – ניצול ימי מחלה יכול להיעשות לעובד שהציג אישור מחלה וכולל הצהרה אישית על חובת בידוד בית בנוסח שנקבע על ידי משרד הבריאות

3. שינוי תנאי ההעסקה

שינוי תנאי ההעסקה בתקופה זו, גם הם מתבקשים במרבית המקרים ובמסגרת זו יש להקפיד על הגעה להסכמה עם העובדים או עובד ספציפי ובהתאם להוציא עדכון כתוב לגבי שינוי תנאי ההעסקה ואם מסיבה כלשהי המעסיק לא הקפיד להוציא כדין הודעה על תנאי העסקה, ההמלצה היא לנצל מעמד זה ולפרט את כל התנאים שהעובד זכאי להם במסגרת עבודתו. 

קורונה ויציאה לחל"ת

2. הוצאת עובד לחל"ת

חל"ת משמעותו חופשה ללא תשלום. חופשה זו לא תפחת מ- 30 יום כדי לעמוד בתנאי הביטוח לאומי כיום לתשלום דמי אבטלה. 

בתקופה זו ממשיכים יחסי עובד מעסיק בין המעסיק לעובד שיוצא לחל"ת.

יחד עם זאת, בתקופה זו המעסיק לא נדרש לשלם לעובד שכר וכל יתרת תשלומים סוציאליים. 

יחד עם זאת, בתקופה בת 60 יום יש לשלם בגין העובד ביטוח לאומי
 

לאור הירידה בפעילות העסקים או הפסקת פעילות במקרים מסוימים מוצע לערוך שיחה עם העובדים ולהסביר להם את ההשלכות שיש להנחיות הרשויות במדינה על ירידה בפעילות העסקים או הפסקת הפעילות במקרים הרלבנטיים וכן להפנות את העובדים לעקוב אחר עדכוני המוסד לביטוח לאומי והנחיותיו ולפיו נכון למועד כתיבת שורות אלו, מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם לא ניצל את כל ימי החופש שלו. 

עוד מומלץ להנחות או להמליץ לעובדים שיוצאים לחל"ת, כי יפנו לסוכן הביטוח שלהם על מנת לשמור בתקופה זו על זכויותיהם ובמידת הצורך תשלום בגין רכיבי הריסק שלהם. 

יציאה לחל"ת לא יכולה להיעשות בכפיה כמו כל שינוי בתנאי העסקה של עובד. כל שינוי כזה כפוף להסכמה וזו יכולה להילמד גם מהתנהגות של העובד והשלמה על שינויים אלו ואחרים. עם זאת, מומלץ כי היציאה לחל"ת תעשה במסמך של המעסיק שייחתם על ידי העובד כמי שמסכים לכך. 

סירוב של עובד לשינוי זה או אחר בתנאי העסקתו ובשים לב לצורך בצמצום, עשוי להוביל להחלטה לנהל הליך של פיטורין שבמסגרתו על המעסיק להקפיד על ביצוע הליך שימוע ויתר הוראות הדין הרלבנטיות.

וירוס קורונה

4. ביטוחים

כל זמן שמתקיימים יחסי עובד מעסיק ומקום העסק לא נסגר מומלץ לבחון אילו ביטוחים רלבנטיים לתקופה זו וכיצד יש לנהוג כדי להבטיח מימוש זכויות או שמירה על זכויות בתקופה כזו. 

כך למשל, יש לבחון מה גורל שטחי בניה שאין רשות לעובדים לשהות בהם או שיש מניעה להפעיל 

חברת שמירה או כל אמצעי אחר שנדרש על ידי חברות הביטוח. 

פוליסת ביטוח קבלנים
הגנה על מידע

5. סייבר והגנה על מידע

דבר חשוב לא פחות מהאמור לעיל חשוב להקפיד ולפעול בתקופה זו להגנה ושמירה של המידע, מסמכים, תוכניות ואם אלו שמורים במחשבים או שרתים להקפיד על ביצוע גיבויים, שמא בתקופה זו "נזכה" גם למתקפות סייבר שיפגעו בשגרת החיים הלא שגרתית שנכפתה עלינו בשל וירוס בלתי נראה.
 

6. מילוי אחר הוראות הרשויות

לפני סיום, נוסיף כי יש חשיבות רבה על מעסיקים למלא ולחייב עובדים להקפיד עם הוראות הרשויות ובכלל זה הוראות משרד הבריאות וזאת גם מההיבט האנושי והחברתי וגם כדי חלילה שלא להיחשף לטענות או תביעות לרשלנות בנושא. 

לסיום, במילים אישיות נאחל לכל גולשי האתר ולקוחות הסוכנות רפואה שלמה, כי תקופה זו תחלוף מהר וכי נזכה לצמוח ולהצמיח דברים חדשים וטובים במהלכה ולאחריה. 

bottom of page