top of page
אייקון מטה הבטיחות בענף הבניה
צל
באנר עשרת הדברות לעובד הבניין

מניעה אישית של מחלת הקורונה

עשרת הדיברות לעובד הבנין 

לוגו התאחדות התעשיינים
  1. היגיינה אישית ורחיצת ידיים – אשמור על רמה גבוהה של היגיינה אישית וארבה ברחיצת ידיים ביסודיות תמיד ובפרט לפני שאני יוצא מהבית אל המרחב הציבורי; לפני אכילה או הכנת אוכל; אחרי נגיעה מקרית וללא כפפות באדם או במשטח או בכלי ללא חיטוי; לפני שאלבש כפפות; אחרי הסרת כפפות ולפני כניסה לרכב הסעה.

  2. שמירה על כלל 2 המטרים – אקפיד לא להתקרב לבני אדם למרחק קטן מ 2 מטרים. ברכת שלום אעשה מרחוק. כשאדבר עם עובד אחר, אשתדל להפנות את פניי ממנו ולא אביט ישירות אליו על מנת להרחיק אפשרות של הדבקה על ידי רסיסי רוק.

  3. שימוש במסכת פנים – בסביבתם של עובדים אחרים, במעלית וברכבי הסעה, אקפיד להשתמש במסכת פנים תוך שמירה על כלל 2 המטרים.

  4. שימוש בכפפות סטריליות חד פעמיות – במהלך עבודתי, אשתמש בכפפות סטריליות מתחת לכפפות העבודה ואדאג להחליפן בכפפות חד פעמיות חדשות, לאחר הסרתן. לא אגיש אוכל לאחרים ולא אכין אוכל אלא רק אחרי שארחץ היטב את ידיי ואלבש כפפות סטריליות, חד-פעמיות. אשתמש בכפפות סטריליות חד פעמיות במהלך נסיעה ברכב המסיע אחרים.

  5. בדיקה אישית של תסמינים – לפני שאצא מהבית אבדוק כי חום גופי איננו גבוה מ 38 מעלות צלסיוס וכן שאינני סובל מתסמינים קשיי נשימה או שיעול (למעט שיעול או קושי נשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת).

  6. שימוש בכלי עבודה אישיים – ככל שניתן, אדאג להשתמש בכלי עבודה קבועים ולא אקבל כלי עבודה מעובד אחר ולא אמסור כלי עבודה לעובד אחר.

  7. חיטוי כלי עבודה – אם בכל זאת אשתמש בכלי עבודה שלא היה קודם ברשותי אדאג לחיטוי כלי כלים אלה לפני השימוש בהם.

  8. התנהגות באזורי אכילה ואזורי מנוחה – אמנע מהצטופפות ואקפיד על כלל מרחק 2 המטרים מאחרים. לא אעביר לאחרים ולא אקבל מהם דברי אכילה או שתייה.

  9. התנהגות במעלית – בעת שימוש במעלית, בין שהמעלית הינה מעלית נוסעים ובין שהמעלית הינה מעלית עובדים,  אוודא שאין יותר מ 2 עובדים במעלית ואשמור מרחק של 2 מטרים מהעובד השני. אם אשתמש במעלית עובדים, לא אנסה לתפעל מעלית זו בעצמי והיא תתופעל רק על ידי העובד השני שהינו האחראי על הפעלתה.

  10. התנהגות ברכב הסעה – לפני הכניסה לרכב, אדאג לרחוץ את ידיי וללבוש כפפות; אדאג לשמור על מרחק של 2 מטרים מאדם אחר לפני הכניסה אל הרכב;  אשתמש במסכת פנים וכפפות סטריליות במהלך כך הנסיעה; לא אשב ליד הנהג; אשמור מרחק מרבי מעובד אחר ואסע עם חלונות פתוחים.

 

אני מתחייב לשמור על בריאותי ובכך, לשמור גם על בריאותם של אחרים.

bottom of page