top of page
צל
באנר שלט כאן יבנה מרכז מסחרי

שילוט בענף הבנייה, האם יש ביטוח?

מאת: איציק סימון, מנכ"ל

שילוט בענף הבנייה, האם יש ביטוח?
ענף הבנייה דורש מגוון רחב של פתרונות שילוט. אולם למרות שאלו אמצעים העלולים להיות מסוכנים, לא תמיד הכיסוי לשילוט נכלל כברירת מחדל בפוליסות הביטוח השונות.

במידה שפוליסת הביטוח הרלבנטית לא נרכשה בעזרת ליווי אנשי מקצוע הבקיאים בנושא, ובהעדר התייחסות מוקדמת לכיסוי ביטוחי ראוי, הדבר יכול להוביל למחלוקות משפטיות ואף למצב של היעדר כיסוי.

העיקרון המנחה כאן הוא "פשוט" – הצבתם שלט, אתם אחראים. בין אם הצבת השלט נעשתה מכוח הוראת דין, ובין אם לפרסום ומיתוג. 

שילוט קבלן על מבנה קיים

במה דברים אמורים? בשלב ראשון נשרטט את סוגי השילוט המרכזיים המאפיינים את ענף הבנייה:

 • שילוט באתר הבנייה ובסביבתו – פתרונות שילוט שונים באתר הבנייה ובסביבתו המוצבים לאורך הפרויקט ומוסרים בסמוך לאחר מסירתו עם השלמת הפרויקט.

 • שילוט למיתוג אתרי בנייה עתידיים – שילוט בסגנון "כאן ייבנה..." המוצב בשטחים כדוגמת קרקעות פתוחות וחשופות, במבנים נטושים העומדים בפני הריסה ואף בפרויקטים של התחדשות עירונית בטרם תחילת העבודות.

 • שלטי מיתוג הקבועים במבנים – שילוט שבמסגרתו היזם/הקבלן מבקש לציין את שמו על המבנה ועושה זאת באופן שבו השילוט יישאר במקומו גם לאחר המסירה. שילוט זה יכול להיעשות באמצעות חריטה, לוחות שיש, אותיות בולטות וכדומה.

 • שילוט פנים באתר הבנייה – שילוט פנים באתר הבנייה לטובת אזהרה, הכוונת עובדים וכדומה (בסוג זה של שילוט לא נעסוק במאמר הנוכחי). 

פרסום על מבנה בבניה

שילוט באתר הבנייה ובסביבתו
שילוט באתר הבנייה ובסביבתו מוצב בדרך כלל במקומות בולטים ומציג נתונים ומידע. למשל, קיימת בישראל חובת שילוט אתר הבנייה המעוגנת בשני מקורות עיקריים:

 • תקנה 7 (הצגת שלט) בתקנות התכנון והבנייה (פרק א').

 • תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלן רשומים) (מס' 2), התשל"ו, 1976.

שילוט זה מבוסס לעתים קרובות על שלדי מתכת ופרופילים בעלי משקל רב. הוא ממוקם מטבע הדברים באזורים החשופים לגורמי טבע, ויכול להינתק ולגרום לנזקים. החל מנזקי רכוש וכלה בנזקי גוף.

המענה הביטוחי – המענה הביטוחי לשילוט באתר הבנייה אמור להימצא בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. אולם יודגש כי לא בכל פוליסה קבלנית יש פתרון לשילוט. ברכישת הפוליסה יש לוודא כי הנושא הוסדר והפוליסה כוללת גם כיסוי ביטוחי לנזקי גוף ורכוש הנגרמים כתוצאה משילוט

שלט פרסום

שילוט בפרויקטים עתידיים
פרויקטים עתידיים בענף הבנייה מלווים תכופות בשילוט המודיע כי "כאן ייבנה...". לדוגמה:

 • קרקעות חשופות או פתוחות שהיזם/הקבלן קיבל היתר לבנות עליהן.

 • מבנים המיועדים להריסה לקראת הקמת מבנה חדש.

 • פרויקטים של התחדשות עירונית, תמ"א 38 וכיו"ב.

 • בניית מרכזי מסחר,  תעשייה או ציבור וכיו"ב.

שילוט בפרויקטים עתידיים לבנייה מייצר "מלכודת ביטוחית" לגורם אשר הציב אותו בשטח. זאת מן הטעם שעסקינן בפרויקט עתידי, אשר טרם נרכשה בעבורו פוליסה לביטוח עבודות קבלניות (שכן הפוליסה הקבלנית נכנסת לתוקפה, על פי רוב, עם תחילת העבודות הקבלניות). במקרים רבים מציב השלט כלל איננו לוקח בחשבון את הסכנה הגלומה באמצעי הפרסומי, ובכך שעליו להצטייד בביטוח מתאים מבעוד מועד.

המענה הביטוחי: המענה הביטוחי לשילוט בפרויקטים עתידיים יכול להימצא בפוליסות שונות. למשל, במידה שמדובר על קרקע שבבעלותו של היזם/הקבלן אשר הציב את השלט, או לחילופין מבנה ישן המיועד להריסה, ניתן לרכוש פוליסת ביטוח להחזקת קרקע/מבנה הכוללת כיסוי ביטוחי לצד שלישי עם פתרון ספציפי לשילוט. לעתים הפוליסות העסקיות הרגילות (ביטוח בית עסק, ביטוחי "משרדית") מספקות פתרון לשילוט מיתוגי/פרסומי/שיווקי.

כך או כך, הפוליסה צריכה להירכש עם סכומי ביטוח ראויים הלוקחים בחשבון סיטואציות קשות של נזקי גוף בהתאם לפסיקה העדכנית של בתי המשפט בישראל. פסיקה אשר מכירה בסכומי פיצוי גבוהים לנפגעי גוף שנגרמו להם נזקים קשים מבחינת אובדן השתכרות לעתיד, ובמקרים טראגיים, פיצוי בשל השנים האבודות. אין להסתפק בפוליסה סטנדרטית בכדי "לצאת ידי חובה". יש לוודא כיסוי לשילוט בכל רחבי הארץ או ספציפית לאתר , ולרכישת פוליסת ביטוח ראויה ורחבה מסוגה. 

שלט בתוך מבנה

שלטי מיתוג
אחת התופעות הנפוצות באתרי הבנייה בישראל היא הטמעת שם הקבלן/היזם על גבי המבנה מתוך מטרה כי הפרויקט המוגמר יהווה "כרטיס ביקור" לבניה מצטיינת, רמת גימור גבוהה, עבודה במיקומים יוקרתיים, ביצוע פרויקטים מורכבים וכדומה.

שלטי מיתוג אלה מבוססים על טכניקות שילוט שונות כדוגמת חריטה, לוחות שיש, אותיות מרחפות, זכוכית ועוד. אולם בדומה לחיפויים אשר יכולים להתנתק מהמבנה גם לאחר מסירתו, ולגרום לנזקי גוף ורכוש קשים, גם אמצעי שילוט מיתוגי אלה עלולים להיות "מועדים לפורענות". נציין שמאחר שהשילוט הנ"ל נועד להישאר עם המבנה, הוא הופך לחלק בלתי נפרד מ"המוצר".

המענה הביטוחי – המענה הביטוחי לשילוט מיתוגי על מבנים מצויה בפוליסה לחבות מוצר. על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980, גם בניין הוא מוצר. משכך, נזקי גוף ורכוש שנגרמו למאן דהוא בשל שימוש במוצר, בעקבות סיכון אשר היה קיים בו בעת המסירה, מכוסים בפוליסת ביטוח ייעודית:  פוליסת חבות המוצר.
תוקפה של פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מפסיק להיות רלבנטי עם מסירת המבנה, וביטוח חבות מוצר יסייע מבחינה זו ביום פקודה.
הנזק המכוסה מבחינת שילוט מיתוגי הוא נזק שמקיים שני תנאים מצטברים:

 • הוא צריך להיות תוצאה של אירוע תאונתי בלתי צפוי.

 • צריך להתקיים נזק פיזי לרכוש או לגוף ו/או נזק תוצאתי הנובע ממנו.

זאת ועוד, מכיוון שפוליסת חבות מוצר מעניקה כיסוי על בסיס "מועד הגשת התביעה", הקבלן/היזם שהציב את השילוט המיתוגי חייב לוודא כי יש לו פוליסה תקפה גם במועד המסירה, וגם במועד האירוע. 

לסיכום,
שילוט הוא עניין נפוץ בענף הבנייה ובכל הנוגע לביטוח האחריות בקשר להחזקתו, מוטב להכיר בכך שיש למצוא ולוודא קיומו של פתרון ביטוחי הולם עבורו. 
בין אם מדובר בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (לגבי שילוט באתר הבנייה), בין אם בפוליסת חבות מוצר (לגבי שילוט מיתוגי שהופך לחלק מהמבנה), ובין אם ביטוח צד שלישי בגין שילוט המוצב  למיתוג ושיווק פרויקטים עתידיים.

העיקרון שיש לזכור כאן הוא שבעת הצבת שלט ישנה גם חשיפה לסיכון, וכפועל יוצא מכך ישנה גם אחריות. הצבת שלט? אתה אחראי. אדם/רכוש נפגע בשל השלט? אתה חשוף לתביעה. לא דאגת לכלול כיסוי ביטוחי לשילוט ו/או הכיסוי הביטוחי שרכשת איננו מעניק כיסוי הולם? ייתכן ותידרש לשלם מכיסך.

לפני סיום נדגיש גם שהתקנת השילוט צריכה להיעשות לפי כל דין. למשל, יש להקפיד גם על חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966 וגם על חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים. ראו לדוגמה את הוראות חוק עזר לתל-אביב-יפו (שילוט) התשנ"ג – 1992 (קישור).
עליכם לוודא עמידה בדינים השונים, תשלום אגרות, רישום כחוק וכדומה. זכרו שכמו בכל סוגיה ביטוחית, גם שילוט אשר ייגרם ממנו נזק, ויתברר כי התקנתו נעשתה שלא כדין, עלול לייצר מחלוקות ביניכם לבין חברת הביטוח. כלומר לא רק שעליכם לרכוש פוליסה מתאימה, הכוללת גם כיסוי ביטוחי בסכומים גבוהים, אלא שיש לוודא שאתם עומדים בכל התנאים לקיומו של הביטוח בכל הנוגע לשילוט. 

bottom of page