top of page
צל
באנר אחריות מקצועית וחבות מוצר – כיסויים רטרואקטיביים

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

אחריות מקצועית וחבות מוצר – כיסויים רטרואקטיביים

ביטוח אחריות מקצועית - איסלוסטרציה

מאת: מירי לבהר , סמנכ"לית, איציק סימון -הסוכנות המובילה לביטוחי בניה

למרות שביטוחי אחריות מקצועית וחבות מוצר הינם בעלי חשיבות קריטית עבור מתכננים וקבלני ביצוע, פעמים רבות העיסוק בהם נעשה דווקא מהמקום של הדרישה החוזית.

סיטואציה שכיחה היא שבעל מקצוע (אדריכל, מהנדס, הנדסאי או קבלן) פונים לרכוש ביטוח אחריות מקצועית רק בעקבות דרישה בחוזה (הנראית להם לעתים מופרזת, מוגזמת ואפילו, גרוע מכך, מיותרת).

מדוע זוהי טעות שעלולה לעלות ביוקר? ובכן, בעיקר משום ששני הביטוחים הללו – הן חבות מוצר והן אחריות מקצועית – מקפלים בחובם משמעות רבה לכיסוי הרטרואקטיבי. אלו שתי פוליסות ביטוח אשר בסיסן הוא מועד הגשת התביעה. מה שקרוי בשפה המקצועית – תביעות Claims Made.

כלומר, כאשר מוגשת תביעה נזיקית בעקבות כשלים או ליקויים באתר בנייה, והתביעות הללו מוגשות לרוב כנגד כל שרשרת המעורבים באתר (אדריכלים, מהנדסים, הנדסאים וקבלנים), קיומו של כיסוי ביטוחי אפקטיבי מכוח אחריות מקצועית או חבות מוצר נשען על שני תנאים קריטיים:

  • ביטוח תקף בזמן העבודה – האם היה לנתבע ביטוח תקף במועד ביצוען של העובדות. ובמידה שמדובר בתביעה כנגד מתכנן, המועדים הללו כוללים גם את זמן התכנון ולא רק את השלב של הביצוע בשטח?

  • ביטוח תקף בזמן הגשת התביעה – האם היה לנתבע ביטוח תקף ב"יום הגשת התביעה" (Claims Made)?

אם אחד משני התנאים הללו לא יתקיים הנתבע מצוי בבעיה של ממש. ניקח לדוגמה אדריכל שרכש ביטוח אחריות מקצועית לראשונה לאחר עשר שנות פעילות, והפוליסה לא כללה כיסויים רטרואקטיביים לעבר. במצב זה, תביעות כנגד האדריכל שעניינן פרויקטים שבוצעו טרם רכישת הפוליסה אינם מכוסים. אמרו מעתה, ביטוחי אחריות מקצועית וחבות מוצר חלים לא רק על העתיד וההווה, אלא, חשוב מכך, על העבר.

אחריות מקצועית למתכננים

אחריות מקצועית, כיסוי רטרואקטיבי למתכננים

מועד הגשת התביעה הוא הבסיס לפיו נבחנת פוליסת אחריות מקצועית. מדובר בסוגיה מהותית שכן בכל הנוגע למתכננים, מועד קרות הנזק הוא פעמים רבות מועד התכנון (ולא מועד התאונה). למשל, אם ישנה קריסה באתר בנייה, והקריסה הינה תוצאה של תכנון אדריכלי לקוי, הגנה מכוח אחריות מקצועית תלויה בקיומה של פוליסה במועד התכנון. גם אם התכנון השגוי התבצע שנים רבות קודם לכן.

הניסיון בתחום מלמד כי ביטוח אחריות מקצועית יש לרכוש בהתאם למועד המוקדם ביותר מבחינת האדריכל, המהנדס, ההנדסאי או המתכנן. מהרגע הראשון שבו הוא נכנס לעבוד על הפרויקט. משיכת "זנב ארוך" הינה קריטית וההמלצה בעניין ברורה. ביטוח אחריות מקצועית צריך לקנות כמה שיותר מוקדם ורצוי שמרגע תחילתה של הפעילות העסקית.

כל פרויקט אשר יתוכנן ויבוצע בהעדר פוליסה עלול להיות ללא כיסוי ביטוחי עתידי,  גם אם ביטוח אחריות מקצועית יירכש במועד מאוחר יותר, ויהיה תקף ביום הגשתה של התביעה.

חשוב לציין כי כיסוי ביטוחי לאחריות מקצועית נועד בכדי לספק פתרון לא רק אל מול תביעות מוצדקות ומבוססות. אירועים נזיקיים באתר הבנייה מולידים תביעות כנגד כל שרשרת המעורבים, כך שגם מהנדסים ואדריכלים העובדים ללא דופי, ואשר מקפידים על קלה כחמורה, עלולים למצוא עצמם עם כתב תביעה ביד.

רק פוליסה תקפה לביטוח אחריות מקצועית תאפשר לאותו אדריכל או מהנדס להעביר לכתפי חברת הביטוח את נטל ההגנה. ללא פוליסה כאמור, מימון ההוצאות המשפטיות יונח לפתחו של בעל המקצוע, ועסקינן כידוע בהליכים משפטיים שעלולים להימשך זמן רב ולהיות כרוכים בעלויות ניכרות בסכומי עתק.

הקפדה על הרצף הביטוחי

בדומה לפוליסות רבות בתחום הבניה, גם פוליסה לאחריות מקצועית צריכה לקיים "רצף ביטוחי", מעצם היותה פוליסה אשר מבוססת על יום הגשת התביעה רק רצף ביטוחי אפקטיבי מקיים את התנאי לגבי תביעות העוסקות בפרויקטים מהעבר (כולל לאחר תום הפעילות).
במעבר בין פוליסות יש לוודא כי הרצף הביטוחי נשמר, וכי המתכנן מבוטח בכל רגע נתון עם כיסוי ביטוחי רטרואקטיבי לעבר. בעניין זה יצוין כי קיימות בשוק פוליסות ביטוח מסוימות אשר מאפשרות רכישת כיסוי רטרואקטיבי לעתיד, בעלויות אשר הולכות ומצטמצמות עם השנים.

רכישת כיסוי רטרואקטיבי לעבר, האם זה אפשרי?

כעת, נשאלת בצדק השאלה, האם ביטוח אחריות מקצועית ניתן לרכישה גם תוך הכללת כיסוי רטרואקטיבי לפרויקטים שבוצעו בעבר. התשובה עשויה להיות חיובית, בנסיבות מסוימות ובהתאם למורכבות העניין הספציפי.
לא אחת, ניהול מו"מ מול חברת הביטוח עשוי להניב התקשרות בפוליסת אחריות מקצועית עם כיסויים רטרואקטיביים לעבר, אך זאת בכפוף לכמה תנאים, כגון:

  • הצהרה – המבוטח יידרש להצהיר בכתב שאין לו כל מידע אודות ליקויים או כשלים תכנוניים בפרויקטים שבוצעו על ידו, ואשר עלולים להתגלות בהמשך. ממש כשם שאדם שרוכש פוליסה לביטוח חיים מחויב בחובת גילוי לגבי מצב רפואי קודם.

  • נכונות לשאת בפרמיה גבוהה – כיסוי רטרואקטיבי מעמיד את חברת הביטוח בסיכון מוגבר והדבר מגולם בדרישה לתשלום פרמיה גבוהה.

  • ייעוץ מקצועי – רכישת ביטוח אחריות מקצועית עם כיסוי רטרואקטיבי איננה עניין של מה בכך. יש לדעת כיצד לנהל היטב את המשא והמתן מול חברת הביטוח. כאן נכנס לתפקידו הייעוץ המקצועי. רצוי שהמבוטח ייעזר בסוכנות ביטוח אשר בקיאה בענף הבנייה, ואשר תדע לקיים דיאלוג מול חברת הביטוח שיביא לרכישת פוליסה בתנאים המיטביים

מירי לבהר וליאור אלקיים

ביטוח אחריות מקצועית עם כיסוי רטרואקטיבי לקבלני ביצוע

קבלנים, ממש כמו מתכננים, צריכים לרכוש כיסוי ביטוחי של אחריות מקצועית. מטרתו של הביטוח הינה לספק הגנה כנגד תביעות אשר מקורן ברשלנות כדוגמת סטייה מתוכניות, עבודה לקויה וכדומה.

נכון, בכל הנוגע לקבלנים, אפשר לזהות (יחסית) בקלות את מועד הכשל, שכן האירוע יכול להתרחש רק בעת הביצוע. עם זאת, התוצאות מבחינת הקבלן הן דרמטיות באותה העוצמה.

קחו למשל קבלן אשר התרשל בביצוע העבודות באתר הבנייה, תוך סטייה מהתכנון ההנדסי או האדריכלי אשר היה תקין לחלוטין וכעת נדרש לבצע סדרה של תיקונים בכדי לטפל בתקלה. התיקונים גורמים לעיכוב בעבודות באתר הבנייה, וכפועל יוצא מכך –לעיכוב במסירה. תביעות אשר יוגשו בעתיד כנגד הקבלן בעקבות העיכובים הנ"ל יכולות להיות מכוסות היטב תחת ביטוח אחריות מקצועית,  זאת כל אימת שהביטוח נרכש על ידי הקבלן בהתאמה אישית ובמקצועיות.

נציין במאמר מוסגר כי ביטוח אחריות מקצועית לא נועד לכסות את הכשל עצמו, אלא רק את אותם נזקים פיננסים אשר נגרמו למזמין העבודה בגין הרשלנות, והנ"ל סבור כי הקבלן המבצע צריך לשאת בהם בשל רשלנותו.

ביטוחי אחריות מקצועית
נזק גוף

חבות מוצר – כיסוי רטרואקטיבי
פוליסה נוספת שיש לעסוק בה בהקשר של כיסוי רטרואקטיבי היא פוליסת חבות מוצר. על פי סעיף 1 לחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980, בניין נכנס תחת ההגדרה של המושג "מוצר".

מבחינת קבלני ביצוע, הם חשופים לתביעות נזיקין בגין כשלים בבניין לאחר מסירתו אשר גרמו לנזקי רכוש, נזקי גוף או נזקים ממוניים. על מנת שכיסוי ביטוחי מכוח פוליסת חבות מוצר יספק מענה לקבלן ביום פקודה, עליו לקיים שני תנאים מצטברים:

  • פוליסה תקפה במועד המסירה.

  • פוליסה תקפה במועד האירוע הנזיקי.

 

כלומר, אם נגרם אירוע נזיקי לאדם בגין כשל בבניין שנמסר לפני שלוש שנים, ותביעה מוגשת כנגד הקבלן המבצע, פוליסת חבות מוצר תעניק כיסוי ביטוחי רק אם היא הייתה בתוקף גם במועד מסירת הבנייה וגם במועד גרימת הנזק בפועל.

bottom of page