top of page
צל
באנר משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

משולחנם של ג'ון גבע, הדר - עורכי דין

לוגו ג'ון גבע

מַעֲלִית שֶׁעֲלוּלָה לַעֲלוֹת בְּיֹקֶר

מאת: עו"ד שלומי הדר – ג'ון גבע, הדר ושות' עורכי דין 


לאחרונה, דן בית משפט השלום בראשל"צ בתובענה שהגישו שבעה רוכשים כנגד חברת קבלנית, לאחר שרוכשים קנו מהחברה דירות חדשות, שנבנו בבניין מגורים במסגרת מיזם תמ"א 38, בקומות החמישית והשישית הבניין, וגילו שהותקנה מעלית קטנה מהמוסכם, אשר אינה מאפשרת עלייה במשותף של משפחה בת 4 נפשות, ואף יוצרת אי נוחות בסיטואציות שונות.

במפרט דירות התובעים, התחייבה החברה הקבלנית לספק מעלית המתאימה לארבעה נוסעים, ובפועל סופקה מעלית המתאימה לשני נוסעים בלבד.

במסגרת ההליך, החברה הקבלנית שלחה הודעת צד ג' לחברת המעליות אשר התקינה בבניין המגורים את המעלית נשוא התובענה.

הנתבעת טענה, כי מדובר בתביעות "מנופחות", כאשר בחוות הדעת מטעם מומחה התובעים, האחרון חווה את דעתו שהמעלית שהותקנה בבניין הסבה לדירות התובעים ירידת ערך בסך 800,000 ₪. מומחה מטעם ביהמ"ש העריך את ירידת הערך בסך 300,000 ₪ בלבד, ואילו המומחה מטעם הנתבעת עצמה חווה את דעתו שירידת הערך מסתכמת בסך של 193,000 ₪ בלבד. כן, טענה הנתבעת, כי ניתן היה לבנות מעלית ל-4 נוסעים תוך הגדלת הפיר.

מומחה מטעם בית המשפט חווה את דעתו, לפיה ניתן לבנות בפיר הקיים בבניין המגורים, מעלית המתאימה ל-3 נוסעים, וכך אכן נעשה, תחת פיקוחו של המומחה. בית המשפט קבע, כי העובדה שהושג פתרון מסוים, אליו הצדדים הגיעו רק במסגרת ההליך, רובן לפתחה של החברה הקבלנית, אשר לא קיימה את הוראות המפרט וסיפקה מעלית קטנה מהמוסכם. כמו כן, בית המשפט קבע, כי טענת הנתבעת לפיה ניתן היה לבנות מעלית המתאימה ל-4 נוסעים תוך הגדלת הפיר "לא ריאלית", מאחר שהייתה מחייבת את הקטנת שטח הדירות הגובלות בפיר.

בתום פרשת התביעה, הצדדים הגיעו לפשרה עם החברה הקבלנית ועם חברת המעליות, במסגרתה הוסכם, כי התובעים יקבלו פיצוי כולל בסך 410,000 ₪ עבור ירידת ערך הדירות, וכן עבור עוגמת הנפש שנגרמה לתובעים. עוד הוסכם, כי חברת המעליות תישא ב-120,000 ₪ מתוך סכום הפשרה שנקבע. בית המשפט חווה את דעתו, כי לו "המצב" היה נותר כמו שהוא, קרי מעלית לשני אנשים בלבד, סכומי ירידת הערך היו גבוהים יותר ומסתכמים בסך 450,000 ₪, בהתאם לחוות הדעת מטעם מומחה בית המשפט.

במסגרת פסק הדין לא נמצאה התייחסות לרשלנותם של בעלי מקצוע שהיו מעורבים בתכנון המעלית ובביצוע העבודות הקשורות בכך ולא מן הנמנע כי אם מקור התקלה נובע מכך, לקבלנים במצבים מסוג זה יש עילות תביעה מתאימות כלפי ספקים ונותני שירותים אשר ביטוחים מתאימים שלהם יש בהם כדי לספק מקור לפיצוי הגין הנזק או שיפוי הוצאותיו של הקבלן שנגרר להליכים משפטיים.

bottom of page