top of page
צל
באנר חשופים בצריח

חשופים בצריח

האם חברות הביטוח משנות את כללי המשחק לגבי ביטוח עגורנים באתרים 

מאת: רטי זיסר, ראש צוות חיתום

 

באתרי הבנייה בישראל פועלים באופן שוטף למעלה מ-1,200 עגורני צריח. באופן יחסי מדובר על פעילות של עגורני צריח בכ-7% מאתרי הבנייה בארץ. בכ-70% מהאתרים פועל עגורן אחד, בכ-18% מופעלים שני עגורנים, וישנם אתרי בנייה בהם עובדים במקביל 3-6 עגורנים.

עגורני צריח הם חלק מהנוף באתרי הבנייה בישראל ומצער לדעת שהם נחשבים למסוכנים שבכלים ההנדסיים. על פי סקירה שהוכנה לאחרונה על ידי מכון המחקר והמידע של הכנסת, בכל הנוגע לקריסת עגורנים, בכ-12% מהמקרים האירוע מסתיים במוות, ובכ-8% בפציעה. לכולנו זכור כמובן המקרה הטראגי שאירע לאחרונה באתר בנייה ביבנה, שבו קריסת עגורן צריח הביאה למותם של ארבעה עובדים בתאונה אחת.

בודקים מול עגורן צריח

באתר האינטרנט שלנו בסוכנות הביטוח איציק סימון, עסקנו לא מעט בנושא החשוב הזה. ראו לדוגמה כתבה בה סקרנו מקרה שבו פועל זר קיבל פיצויים בסך כמיליון שקלים בעקבות נפילת תבנית מעגורן צריח (קישור), מאמר שעוסק בתיקון מס' 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם (עגורנאים) וכן טקסט שעניינו הכיסוי הביטוחי לכלים הנדסיים וכלי צמ"ה (קישור). 

התקנת עגורן צריח

האם חברות הביטוח מקשיחות את התנאים?
החשיפה לנזקי גוף קשים כתוצאה משימוש בעגורני צריח הביאה לאחרונה את חלק מחברות הביטוח בישראל לבצע סוג של "חישוב מסלול מחדש" לגבי ביטוח עבודות הרכבה ופירוק של מנופים אלה באתרי הבנייה.

מדובר בתהליך שהחל בעקבות לחץ של מבטחי המשנה בחו"ל, המעניקים את הגב הכלכלי לחברות הביטוח הישראליות. מבטחי המשנה בחו"ל דורשים כיום מחברות הביטוח בישראל שלא להתחייב לאחריות בהרכבה ובפירוק עגורני צריח. זאת מתוך טענה, כי עצם העבודה של הפירוק וההרכבה של העגורן הינה "עבודה מקצועית", עבודה אשר – לתפיסתם - לא מהווה חלק בלתי נפרד מעבודות הפרויקט עצמו.

מהן ההשלכות בפועל? ובכן, המשמעות היא שחברת הביטוח מבקשת להסיר את אחריותה מאחריות המרכיב/המפרק עצמו. דהיינו, כאשר קבלן או יזם מתקשר עם חברה חיצונית לטובת השכרת עגורן לאתר בנייה ובבואו לחתום על הטפסים הרלבנטיים לעסקה, עליו לשים לב לדרישות הביטוח החלות כלפיו. מכיוון שמדיניות חברות הביטוח הינה להימנע ממתן כיסוי לאחריותם של מרכיבי/מפרקי עגורני צריח, אל לו לקבלן/ליזם לחתום על טפסים שמטילים עליו לבטח את אחריות המרכיב/המפרק,  כשבפועל אין לו פתרון ביטוחי עבורו.

אם לאורך השנים הכיסוי לעבודות הפירוק וההרכבה של עגורני הצריח היה כלול בפוליסה הקבלנית, שכן העבודות הנ"ל נתפסו כחלק מעבודות הביצוע של הפרויקט, כיום חברות הביטוח עושות הפרדה "בין שמחה לששון". כיסוי ביטוחי לתפעול של עגורן הצריח באתר? בוודאי. כיסוי ביטוחי לאחריות המפרק או המרכיב של העגורן? לא בהכרח.

תא מפעיל עגורן צריח

קבלנים ויזמים יקרים, התקשרות עם חברת עגורנים לעבודות באתר הבנייה דורשת עמידה על קלה כחמורה. מעבר להיבטים הביטוחיים שנועדו להעניק לכם כיסוי ביום פקודה, יש לעשות הכל בכדי לשמור על בריאותם ושלומם של העובדים באתר, המבקרים בו ועוברי האורח באזור.

כולכם בוודאי מכירים את המציאות הבעייתית בשטח כאשר עובדים חסרי ניסיון נדרשים לעבוד בהיקף שעות רב על עגורני צריח, ועל כך שרבים מהם לא עברו כל הכשרה מקצועית. לעתים הם אף אינם בעלי הכשרה מקצועית מתאימה ו/או הסמכה ורישיון מתאים.

מיותר לציין, כי אין אלה הוראות חוק יבשות אלא סוגיות הקשורות בדיני נפשות של ממש. קבלן/יזם נבון ואחראי דואג מצד אחד לבטח את עצמו עם ביטוח ראוי לפעילות עגורני צריח, אך בד בבד מוודא שהוא עומד במלוא הדרישות החוקיות והרגולטוריות הכרוכות בהפעלת כלי הנדסי כה קריטי לעבודה, אך כה מסוכן. 

bottom of page