top of page
shadow ready-web-FF.png
האם קיים ביטוח לנזקים שמתגלים שנים לאחר המסירה?
האם קיים ביטוח לנזקים שמתגלים שנים לאחר המסירה?

האם קיים ביטוח לנזקים שמתגלים שנים לאחר המסירה?


שאלה:

האם מספר שנים לאחר מסירת הפרויקט יכול להיות כיסוי ביטוחי אם מופיעה חלודה בקירות הפנים בזמן ביצוע טיוח (לפי הוראות היצרן)?


תשובה

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מספקת מענה ביטוחי לנזקים שונים שמתרחשים בתקופת הבנייה עצמה (בכפוף להגבלות וסייגים). לעתים ניתן להכליל נזקים שקרו בפועל בזמן הבנייה אך התגלו בתקופה של עד 24 חודשים מתום העבודות, אבל הדבר כרוך במאמץ לא פשוט.

לאחר מסירה מלאה או חלקית קיים מתוקף הפוליסה ביטוח לנזקים שייגרמו בתקופת התחזוקה כתוצאה מעבודות תחזוקה, וגם זה למשך זמן מוגדר.

נכון להיום אין בישראל פוליסת ביטוח שמכסה נזקים שנוגעים להיבטים כמו ליקויי בנייה, טיב המוצר ו/או טיב הבנייה. במאמר מוסגר נאמר כי בחו"ל ישנן מספר חברות ביטוח שמציעות פוליסה מסוג "טיב מוצר" אך אלו פוליסות יקרות אשר מחייבות תנאים רבים כדוגמת ליווי הנדסי, תהליכי עבודה יקרים ושימוש במוצרים בעלות גבוהה.


הפתרון הביטוחי העיקרי למצב שתואר לעיל הוא רכישת מוצרים מספקים גדולים ואיתנים – עדיף ישירות מהמפעל – תוך ווידוא כי הם מאושרים על ידי מכון התקנים. במצב זה, בעת כשל, ניתן להגיש תביעה בגין הנזקים כנגד הספק. אופציה נוספת ומקבילה היא כמובן להחזיק "קרן כספית" בצד לכיסוי עלויות תיקונים בהעדר פתרון ביטוחי לטיב הבנייה.


מה לגבי פוליסת חבות מוצר? חברות הביטוח בישראל משווקות לקבלנים וליזמים פוליסות "חבות מוצר" המספקות מענה לאחר מסירה בגין נזקים לגוף ורכוש (אך לא כנגד תיקון ליקויי הבנייה עצמם ! ). הפוליסה נכנסת לתוקפה במקרה של נזק פיסי לגוף או לרכוש של צד שלישי כתוצאה מליקוי במוצר הגורם לאירוע תאונתי בלתי צפוי (למשל, שריפה בשל לוח חשמל תקול או נפילת לוחות ואריחים מהחיפוי החיצוני). להרחבה על פוליסת חבות מוצר קראו כאן.

האם קיים ביטוח לנזקים שמתגלים שנים לאחר המסירה?
האם קיים ביטוח לנזקים שמתגלים שנים לאחר המסירה?

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page