top of page
צל
באנר עמוד שקמה לוי עזרא

עו"ד שקמה לוי עזרא

עו"ד שקמה לוי עזרא אמונה על הטיפול בתביעות לקוחותינו על כל ענפי הביטוח המוצעים על ידי הסוכנות.
הטיפול בתביעה מתחיל עם קבלת הודעת המבוטח אודות קרות הארוע, במסגרתו נבחנות נסיבות הארוע בזמן אמת ובמידת הצורך, מתמנה מומחה רלוונטי בהתאם לסוג התביעה.

לאורך הטיפול בתביעה מתקיים קשר ישיר ורציף בין כל הגורמים המעורבים והלקוחות מעודכנים בהתאם תוך ניהול הסיכון, באם קיים, וכל זאת לשם מקסום ומיצוי זכויותיהם.
 
הניסיון הידע והמקצועיות - מגויסים לניהול התביעות לשביעות רצון לקוחותינו.
שקמה היא עורכת דין מוסמכת וחברה בלשכת עורכי הדין בישראל, בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן.

התמחתה בתחום חברות - מסחרי ודיני עבודה במשרד פרדס בר ושות'.
שקמה החלה את דרכה בתחום הביטוח בחברת הביטוח 'כלל' כאחראית פניות הציבור וכן הייתה אמונה על הטיפול בתביעות המשפטיות, בשלב מאוחר יותר הצטרפה לחברת הביטוח 'מנורה מבטחים' כרכזת פניות הציבור ורכזת בקרה על תחום תביעות אלמנטרי.

שקמה, שהצטרפה השנה למשרדנו, מנהלת את המחלקה המשפטית של הסוכנות ומרכזת תחתיה את הטיפול בתביעות הביטוח על מגוון ענפיו.

bottom of page