shadow ready-web-FF.png

האם ביטוח מכסה נזקים שנגרמו לסביבה מעבודות תמ"א 38?

האם נזקים שנגרמו לסביבה במהלך ביצוע עבודות פרויקט תמ"א 38 יכוסו על ידי הביטוח, מה צריך לדעת ובאילו מקרים ניתן לתבוע? המדריך המלא לביטוחים בפרויקטים של התחדשות העירונית.

ביולי 2017 פורסם באמצעי התקשורת אודות מקרה שאירע במרכז תל אביב, שרק בנס הסתיים בנזקי רכוש בלבד וללא פגיעות בנפש. אירוע בו בעקבות עבודות בינוי בפרויקט תמ"א 38, נפער בור בחנייה של הבניין הסמוך, ומכונית קרסה מטה.


תמונת הרכב הכלוא בתוך בולען, אשר צולמה בלב העיר ובמקום בו אזרחים (כולל ילדים ומבוגרים) עוברים עשרות פעמים ביום, עוררה זעזוע ופחדים. לא רק בעיני אזרחים מן השורה, אלא גם בקרב קבלנים ויזמים המקדמים פרויקטים של התחדשות עירונית, ומכירים (או צריכים להכיר) את הסיכונים הגלומים בעבודות הבנייה כלפי מבנים סמוכים והסביבה.

האירוע בתל אביב, כמו מקרים רבים אחרים אשר מרביתם אינם מגיעים לכותרות, הפנה זרקור לגבי ביטוחי פרויקטים של תמ"א 38. פרויקטים אשר מבוצעים, מטבע הדברים, בלב ליבו של המרחב האורבני.

ההיבטים הביטוחיים שיש לקחת בחשבון בעת כניסה לפרויקט של התחדשות עירונית, חייבים לקפל בחובם התייחסות גם לנזקים שעלולים להיגרם למבנים סמוכים או לסביבה. זאת מכיוון שנזקים למבנים שכנים וחצרותיהם הם נפוצים, נפוצים מאד.