top of page
shadow ready-web-FF.png
שאלה ותשובה – מה הדגשים העיקריים לגבי ביטוח שיפוץ דירה חדשה?
שאלה ותשובה – מה הדגשים העיקריים לגבי ביטוח שיפוץ דירה חדשה?

שאלה ותשובה – מה הדגשים העיקריים לגבי ביטוח שיפוץ דירה חדשה?


שאלה:

אנחנו מתכננים לערוך שיפוץ נרחב בדירה יד שנייה שקנינו. מהם הביטוחים שעלינו לרכוש לטובת הפרויקט ומי עושה אותם (אנחנו או קבלן השיפוצים)?


תשובה:

שיפוץ דירה נרחב הוא מלאכה מורכבת המקפלת בחובה סיכונים רבים. הן סיכונים הנוגעים לרכוש של בעל הנכס וצדדים שלישיים, והן נזקי גוף כתוצאה מעבודה לא בטיחותית ומסוכנת. במאמר מוסגר נציין כי לפי דוחות רשמיים של המוסד לביטוח הלאומי, כ-25% (!) מהתאונות הקטלניות באתרי הבנייה בישראל הם בעבודות שיפוצים ובניה פרטית.  נתון מדאיג לכל הדעות.


יש להפנים שבעל הנכס מוגדר לפי חוק בתור "מזמין העבודה" ובמידה שהעבודות אינן מבוצעות באמצעות "קבלן מפתח", אלא קבלנים רבים שאתם מפעילים בשטח, הרי שאתם מוגדרים גם בתור "מבצע הבנייה".  ההגדרות הללו הן סטאטוס משפטי עם השלכות מרחיקות לכת לגבי אחריות בדיני נזיקין.

ביטוח הדירה הנוכחי הקיים לכם יכול לספק הגנה בסיסית לשיפוץ בהיקף נמוך של עד כ- 50,000 ₪ בלבד  (וגם זאת עם סייגים לא מעטים). במידה שהשיפוץ הוא משמעותי וגדול יותר, הביטוח היחיד שיכול לספק פתרון מקיף הוא: ביטוח עבודות קבלניות.


קיימות  בשוק פוליסות המכונות "ביטוח לבונה ולמשפץ" אשר הינן זולות מבחינת פרמיה ומספקות מענה לא רע בנוגע לכיסוי, אולם כך או כך כדאי לשים לב למספר דגשים ברכישת ביטוח כאמור:


· רכישת פוליסה בתנאי ביט – תנאי פוליסה הידועים בביטוחי בנייה ושיפוץ  כ "תנאי ביט". -  התנאים המומלצים באופן בסיסי לביטוח עבודות קבלניות ורצוי לבדוק שהפוליסה לשיפוץ אכן כפופה לתנאים אלה.


· ביטוח צד ג' וחבות מעבידים בסכום גבוה יחסית – זכרו כי בעל הנכס הוא צד שלישי אל מול עובדים בפרויקט ומול המוסד לביטוח לאומי (שיכול להגיש תביעות שיבוב במקרה של פגיעה בעבודה).


· המבוטח הראשי – המבוטח הראשי יכול להיות בעל הנכס או קבלן השיפוצים הראשי. במידה שבעל הנכס רוצה להשית את רכישת הביטוח על הקבלן, רצוי לעשות זאת בהתאם לנספח ביטוח מסודר המצורף להסכם ההתקשרות,  ומגדיר היטב את הדרישות השונות.


· כיסוי ביטוחי לרכוש שעליו עובדים ו/או לרכוש סמוך וביטוח מבנה קיים– עבודות שיפוצים נעשות מן הסתם על מבנה קיים. דאגו לכיסוי ביטוחי לנזקים שעלולים להיגרם לרכוש שעליו עובדים כי המבנה הקיים השייך למזמין העבודה ועליו מתבצעת העבודה- איננו נחשב בפוליסה כצד שלישי. מומלץ לוודא ביטוח למבנה הקיים תוך העמדת סכום ראוי שכולל גם את העלות של בניית המבנה כולו במקרה קיצוני של נזק טוטאלי.


· שימו לב לחריגים – בכל פוליסה לביטוחי בנייה יש חריגים וסייגים. אי עמידה בתנאים שנקבעו מראש בחריג מסוים עלולה לייצר מצב של העדר ביטוח ביום פקודה. היות שעבודות שיפוץ יכולות להוליד תביעות בסכומים גבוהים, אין להקל בכך ראש.


· חשוב מאד להתייעץ לגבי הפוליסה עם מומחה ולצאת לדרך כשאתם מבינים היטב את הסיכונים השונים ואת החשיפה הביטוחית.

שאלה ותשובה – מה הדגשים העיקריים לגבי ביטוח שיפוץ דירה חדשה?
שאלה ותשובה – מה הדגשים העיקריים לגבי ביטוח שיפוץ דירה חדשה?

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page