top of page
shadow ready-web-FF.png
קרן פנסיה ותוכנית אובדן כושר עבודה לקבלני שיפוצים
קרן פנסיה ותוכנית אובדן כושר עבודה לקבלני שיפוצים

קרן פנסיה ותוכנית אובדן כושר עבודה לקבלני שיפוצים

מאת: דקלה שני, סוכנת ביטוח פנסיונית


קבלני שיפוצים עצמאים, כמו לא מעט בעלי עסקים, לא מודעים לצערנו לכל הניואנסים החשובים שקשורים בביטוחים פנסיונים ואחרים.


הניסיון מלמד שרבים מהם אינם מבצעים כלל הפרשות קבועות לפנסיה למרות שמדובר בחובה חוקית (כפי שנרחיב מיד), וגם כשהם מפרישים "ויוצאים ידי חובה" הם עושים זאת על בסיס שכר נמוך באופן דרמטי מהכנסותיהם האמיתיות.


בסוכנות הביטוח איציק סימון, המלווה את ענפי הבנייה והשיפוצים מזה למעלה מ-35 שנה, אנחנו רואים חשיבות רבה בהצפת הנושא ובמציאת פתרונות ייחודיים בתחומי הביטוח הפנסיוני ואובדן כושר עבודה עבור קבלני השיפוצים בהתאם לצרכיהם ולאור הסיכון המיוחד הכרוך בעבודתם.


לאחרונה, בתום הליך בדיקה ממושך מול שורה של ספקים מובילים בעולם הביטוח, גיבשנו גם חבילה כוללת ואטרקטיבית לכלל הביטוחים הדרושים להבטחת קבלן השיפוצים ובני משפחתו. חבילה שמקפלת בחובה פתרון הוליסטי לביטוח פנסיוני לצד מוצרי ביטוח נוספים כמו ביטוח אובדן כושר עבודה לקבלני שיפוצים, ביטוח חיים לשיפוצניקים, ביטוח מחלות קשות וביטוח נכות מתאונות.

הסכנה בשיפוצים: 1 מכל 10 נפגע, 25% מההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין

הסכנה בשיפוצים: 1 מכל 10 נפגע, 25% מההרוגים בתאונות עבודה בענף הבניין

בין אם מדובר על ביטוח פנסיוני ובין אם על ביטוחים אחרים, קבלני שיפוצים חייבים לוודא שהם מבוטחים כהלכה. ראשית, לא אחת הם עמוד התווך הכלכלי של המשפחה. שנית, וביתר שאת, הם עובדים באחד מהענפים המסוכנים במשק.


על פי סקר שנערך לאחרונה על ידי התאחדות קבלני השיפוצים בקרב כ-1,500 קבלני שיפוצים, 10% מהמשתתפים העידו שאירעה במקום עבודתם תאונה קשה בשנה האחרונה. 8% מהנשאלים סיפרו שלפחות קבלן שיפוצים אחד בסביבתם נפגע בתאונה.

בכ-59% מהמקרים התאונה נגרמה בעקבות חומרי עבודה או שימוש בכלים, בכ-35% מהמקרים בשל נפילה מגובה ובכ-6% בעקבות התחשמלות[1]. לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, יותר מרבע מתאונות העבודה הקטלניות (שבהם נהרג עובד) מתרחשות בעבודות שיפוצים והתחדשות עירונית[2].


[1] קישור למאמר בהתאחדות הקבלנים

[2] המוסד לביטוח לאומי, דוח תאונות עבודה ותחלואה תעסוקתית 2013-2017 (עמוד 22)

חובת פנסיה לעצמאים

חובת פנסיה לעצמאים

נתחיל עם פנסיה לקבלני שיפוצים. מדובר למעשה בהפרשה חודשית קבועה שנעשית בהתאם לסכום שנקבע על ידי העצמאי ומעל למינימום הקבוע בחוק (מיד נדייק את השאלה "כמה להפריש לפנסיה?").


מטרתה הידועה של קרן הפנסיה היא לספק לעמית קצבה קבועה לאחר גיל פרישה ועד לאחרית ימים, בהתאם לגובה ההפרשות שבוצעו והסכומים שנצברו בקרן, שכן הכספים מושקעים ומניבים תשואות.


עד שנת 2017 עצמאים לא היו מחויבים להפריש לעצמם כספים לפנסיה והחובה הוחלה רק על הפרשה לעובדים שכירים (החל מ-2008). כיום החוק מחייב גם עצמאים לבצע את ההפרשות. יתרה מזו, המדינה הגבירה את האכיפה בנושא ועצמאים רבים מקבלים מכתבי התראה לביצוע ההפקדות, כולל סנקציות של קנסות כספיים במידה שדבר לא יוסדר.


הפקדה לפנסיה מגלמת גם קצבה בפרישה וגם הטבות מס. חלק מכספי הפנסיה ניתנים למשיכה על ידי העמית במקרה של סגירת העסק ובכפוף לתנאים שנקבעו בחוק. כך גם ישנן הטבות מס נוספות בנושא כמו הכרה בהפקדה כהוצאה מוכרת לצרכי מס הן בגין ההפקדה לקרן הפנסיה והן בגין הפקדה נוספת לאובדן כושר עבודה לזיכוי מס נוסף.

חשוב לדעת שהמדינה, במטרה להגדיל את שיעור ההכנסה הפנויה של בעלי העסקים, קבעה לצד חובת הפנסיה, הפחתה של דמי הביטוח הלאומי עבור כלל העצמאים שהכנסתם החודשית קטנה מ-21,000 שקלים (ויש גם הטבות נוספות).


מהו הסכום המינימאלי להפרשה? סכום ההפרשה המינימאלי נקבע לפי מדרגות ובהתאם למפתח הבא: 4.45% מהשכר עד שווי מחצית השכר ממוצע במשק, ו-12.55% בגין כל שקל מעבר לכך (השכר הממוצע במשק מתעדכן משנה לשנה ועומד על סכום של כ-11,800 שקלים).

קרן פנסיה? לא רק קצבה בגמלאות

קרן פנסיה? לא רק קצבה בגמלאות

חשוב להדגיש שקרן הפנסיה היא לא רק מוצר חיסכון לפרישה אלא כוללת גם כיסוי ביטוחי לכל דבר ועניין. בקרן פנסיה בישראל יש, באופן מובנה, שני מוצרי ביטוח חשובים:

· פנסיית נכות.

· קצבת שאירים.

יצוין כי בחמש השנים הראשונות מההצטרפות, הכיסוי הביטוחי אינו תקף לגבי מחלה אשר הייתה קיימת לפני ההצטרפות לקרן. ואולם, לאחר חמש שנים, הביטוח הפנסיוני יכסה גם החמרה של מחלה קיימת.


במקרה בו העמית נפגע או חלה ואיננו יכול לעבוד, הוא יהיה זכאי לפנסיית נכות שתשולם לפי 75% מהשכר שבגינו הפריש  (שכרו המבוטח). קצבת שאירים תשולם לבני משפחתו (המוטבים) במקרה חו"ח של פטירה לפני גיל פרישה.


מדובר בכיסויים ביטוחיים חשובים ביותר, במיוחד עבור קבלני שיפוצים, אשר במקרים רבים הם, כאמור, המפרנסים העיקריים והבלעדיים בתא המשפחתי. אחריותם בתור המשענת הכלכלית של הבית מדגישה ביתר שאת את החשיבות בכך שקבלן השיפוצים ידאג לא רק להפרשה קבועה לפנסיה אלא גם להפרשות שתואמות ככל הניתן את הכנסותיו האמיתיות.


טל"ח:  אנו משתמשים במאמר זה במושגים כלליים אך כל האמור כפוף כמובן לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה.

הטבות מיוחדות לעצמאים בהפרשה לפנסיה

הטבות מיוחדות לעצמאים בהפרשה לפנסיה

חוק פנסיה חובה לעצמאים עיגן מספר הטבות לאוכלוסיית העצמאים שכדאי מאד להכיר. ראשית, הפקדה לפנסיה היא הוצאה מוכרת המאפשרת ניצול הטבות מס. בנוסף, כמו שכבר הזכרנו קודם לכן, דמי הביטוח הלאומי של עצמאים עם הכנסה חודשית של עד 21,000 שקלים הופחת בצורה פרוגרסיבית. 2.87% בלבד מהשכר לחלק שקטן מ-60% מהשכר הממוצע במשק ו-12.83% מהשכר לחלק שגדול ממחצית השכר הממוצע.


לדוגמה, קבלן שיפוצים שהכנסתו החודשית עומדת על 15,000 שקלים נהנה מהפחתה בשיעור של כ-2,000 שקלים בדמי הביטוח הלאומי לעומת מה שהוא היה מחויב לשלם בעבר. בנוסף הוגדלה הטבת המס על הפקדת עצמאים לפנסיה מ-16% ל-16.5% (במידה שלא נוצלה הטבת המס הנפרדת לרכישה של ביטוח אובדן כושר עבודה מחוץ לפנסיה). החוק הביא גם להטבות מס נוספות הקשורות בהפרשה לקרן השתלמות.


סגרתם את העסק? החוק מאפשר לכם להשתמש ב-33% מהסכום שהפקדתם לחיסכון הפנסיוני בתור מעין "דמי אבטלה" בפטור ממס ובכפוף להוראות שקבועות בחוק.

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

בעוד שקרן פנסיה היא חובה שמוטלת על קבלן השיפוצים מכוח החוק, קיימים ביטוחים חשובים נוספים אשר נרכשים באופן פרטי. אלו ביטוחים בעלי משמעות דרמטית ולמרות שאין חובה חוקית לרכוש אותם, הרי שהם עשויים להיות מענה מקיף מאד בקרות אירוע שבעקבותיו בעל העסק לא יכול עוד לעבוד לתקופה ממושכת או לצמיתות, ומאבד את מקור הכנסתו באופן זמני או קבוע.

אחד המכשירים החשובים בעניין זה הוא ביטוח אובדן כושר עבודה (אכ"ע). ביטוח אובדן כושר עבודה לקבלני שיפוצים נועד לסיטואציות של אי יכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה מעבר ל-90 ימים (כאשר יש גם הרחבות מעל לסטנדרט הזה). כלומר, אם קבלן השיפוצים חלה או נפצע באופן שלא מאפשר לו לעבוד בהתאם להכשרתו, ניסיונו והשכלתו, הוא יהיה זכאי לפיצוי חודשי בגובה 75% משכרו המבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה. התשלום יבוצע לכל תקופת אי הכושר ו/או עד ליציאה לגמלאות.


קיימות הרחבות נוספות שניתן לרכוש במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה לשיפוצניקים. למשל, הרחבה שמבטלת את קיזוז כספי הביטוח כנגד הביטוח הלאומי ומאפשרת קבלת כיסוי משני הגופים מבלי שהסכומים נבלעים זה בזה.  או הרחבה לקבלת תשלום רטרואקטיבי גם בעבור שניים מתוך שלושת החודשים הראשונים.


שימו לב, ביטוח אובדן כושר עבודה הוא מהמוצרים המורכבים והמאתגרים בתחום הביטוח בכלל ולגבי קבלני שיפוצים בפרט. חברות הביטוח אינן ששות לספק ביטוחים רחבים ומקיפים מסוג זה לקבלני שיפוצים, לאור הסיכון הגדול שהן (לכאורה או למעשה)  לוקחות על עצמן.


שלא כמו "ביטוחים פשוטים" כמו ביטוח רכב שאפשר בהחלט לרכוש בקלות באינטרנט לאחר השוואת מחירים קצרה, ביטוח אובדן כושר עבודה לקבלני שיפוצים צריך לעשות תחת קבלת ליווי מקצועי. אם תרצו- זו "חליפה" שצריכה להיתפר על פי מידות מדויקות של כל אדם בהתאם  לעיסוקו, גילו, מצבו הרפואי, ההיסטוריה המשפחתית ועוד.

חשוב לברר מה גובה השכר שיש לבטח במסגרת הפוליסה ולבחון היטב את ההגדרות המדויקות של הביטוי "אובדן כושר עבודה". זאת כדי להימנע ממצבים בהם הפרמיה תשולם כסדרה אך חברת הביטוח תדחה את התביעה בתואנות שונות. בעיקר בטענות בדבר יכולת לכאורה להמשיך ולהתפרנס (כלומר, בטענה שאין כאן מצב של "אובדן כושר עבודה").

שימו לב,

שימו לב,

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא מהמוצרים המורכבים והמאתגרים בתחום הביטוח בכלל ולגבי קבלני שיפוצים בפרט. חברות הביטוח אינן ששות לספק ביטוחים רחבים ומקיפים מסוג זה לקבלני שיפוצים, לאור הסיכון הגדול שהן (לכאורה או למעשה)  לוקחות על עצמן.

שלא כמו "ביטוחים פשוטים" כמו ביטוח רכב שאפשר בהחלט לרכוש בקלות באינטרנט לאחר השוואת מחירים קצרה, ביטוח אובדן כושר עבודה לקבלני שיפוצים צריך לעשות תחת קבלת ליווי מקצועי. אם תרצו- זו "חליפה" שצריכה להיתפר על פי מידות מדויקות של כל אדם בהתאם  לעיסוקו, גילו, מצבו הרפואי, ההיסטוריה המשפחתית ועוד.


חשוב לברר מה גובה השכר שיש לבטח במסגרת הפוליסה ולבחון היטב את ההגדרות המדויקות של הביטוי "אובדן כושר עבודה". זאת כדי להימנע ממצבים בהם הפרמיה תשולם כסדרה אך חברת הביטוח תדחה את התביעה בתואנות שונות. בעיקר בטענות בדבר יכולת לכאורה להמשיך ולהתפרנס (כלומר, בטענה שאין כאן מצב של "אובדן כושר עבודה").

לסיכום,

לסיכום,

בסוכנות הביטוח איציק סימון אנו מתמחים במתן מענה ופתרונות ייחודיים לקבלני שיפוצים בכל תחומי הביטוח השונים, ובמיוחד בביטוחי אובדן כושר עבודה. בנוסף, כפי שציינו בתחילת מאמר זה, אנו מציעים מוצרים ייחודיים שהותאמו במיוחד לקבלני שיפוצים ומספקים מעטפת ביטוח רחבה ביותר עם מוצרים משלימים דוגמת ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות וביטוחי נכות. כולל הטבות בלעדיות והנחות מיוחדות בתוקף הסכמים ייחודיים עם חברות הביטוח.


למידע נוסף לחצו על הקישור ביטוח קבלני שיפוצים המגן עליך 24/7

קרן פנסיה ותוכנית אובדן כושר עבודה לקבלני שיפוצים
קרן פנסיה ותוכנית אובדן כושר עבודה לקבלני שיפוצים

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page