top of page
shadow ready-web-FF.png
צו ההרחבה החדש בענף השמירה והאבטחה
צו ההרחבה החדש בענף השמירה והאבטחה

צו ההרחבה החדש בענף השמירה והאבטחה

מאת עו"ד שקמה לוי עזרא / מנהלת תחום תביעות וחוזים


שרת הכלכלה חתמה לאחרונה על צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה שמטרתו לשפר את תנאי ההעסקה של העובדים בתחום. הצו רלבנטי מאד לענף הבנייה שכן קבלנים ויזמים מתקשרים תדיר עם חברות השמירה והאבטחה באתריהם.


החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 קובע כידוע ש"חובת מעסיק שהוא קבלן, כלפי עובדו... תחול גם על מזמין השירות". חשוב לנו על כן לשקף בפניכם את עיקרי הדברים והשינויים העולים מתוך צו ההרחבה החדש בענף השמירה והאבטחה.

"בשורה לעובדי ענף האבטחה"

"בשורה לעובדי ענף האבטחה"

החתימה על הצו היא המשך ישיר להסכם הקיבוצי הכללי בענף האבטחה והשמירה ממרץ 2021 ולהתניה שהוצגה על ידי הסתדרות שההסכם ייכנס לתוקף עם הרחבתו בלבד.


בין הנושאים המרכזיים שעולים ממנו ניתן לציין את העלאת שכר העובדים ב-10% והעלאת שכר גבוהה יותר לעובדים בעלי הכשרה מיוחדת (לפי סיווג ההכשרה ורמתה). מועד החלת ההרחבה נקבע ל-1 לספטמבר 2022.


השרה הגדירה את החתימה על הצו בתור "בשורה לעובדי ענף האבטחה והשמירה במשק". יו"ר ההסתדרות הצטרף לדברים והוסיף כי המהלך יעזור "לחזק את העובדים ברמות השכר הנמוכות" ויסייע במניעת שחיקת שכר בקרב המועסקים בענף.

השכר המינימאלי לפי הצו

השכר המינימאלי לפי הצו

הסוגייה הדרמטית בצו ההרחבה החדש היא כאמור קביעה של שכר מינימאלי לעובדים בענף האבטחה והשמירה בשיעור של 10% יותר משכר המינימום לפי כל דין (לרבות התעדכנות עתידית).


נכון לאפריל 2022 מדובר על שכר שעתי של 32.03 ₪ ושכר חודשי של 5,830 ₪. בכל הנוגע לעובדים שהשלימו הכשרות או קורסים, ומועסקים בתפקידים שדורשים את ההכשרות/הקורסים הנ"ל, נקבע שכר מינימאלי גבוה יותר.


כך, למשל, בוגר הכשרת "מאבטח מתקדם ב" זכאי לשכר בשיעור של 30% מעל שכר המינימום ובוגר הכשרת "מאבטח מתקדם א" לשכר של 40% יותר משכר המינימום. בוגרי הכשרת "מאבטח עוטף ירושלים" או "מאבטח בכיר ב" זכאים לפי צו ההרחבה לשכר שעתי/חודשי הגבוה כבר ב-60% משכר המינימום.


צו ההרחבה מותיר פתח לשיעורי שכר גבוהים בגין הכשרות נוספות אשר יידונו בעתיד במסגרת "וועדת המעקב". נקבע כי ההכשרה אותה עובר העובד תהיה קבועה ותלווה אותו במסגרת עבודתו אף במעבר בין מעסיקים.


לצד השכר המינימאלי המיוחד, צו ההרחבה החדש בענף האבטחה והשמירה עוסק בסוגיות סוציאליות-כלכליות כמו הפרשות לקרן השתלמות, גובה השי לחג, מנוחה שבועית (וגמול נוסף בעבודה בשעות המנוחה השבועית) והפרשות לקופת גמל לקצבה.

אחריות הקבלן/היזם לזכויות עובדי הקבלן

אחריות הקבלן/היזם לזכויות עובדי הקבלן

קבלנים ויזמים רבים מתקשרים עם חברות לשמירה ואבטחה. בתור "מזמיני השירות" הם אחראים לתנאי ההעסקה של עובדי הקבלן כאשר מתקיימים התנאים הבאים:


· השירות ניתן על ידי 4 עובדים לפחות.

· השירות ניתן למשך חצי שנה לפחות.


· העובד או מפקח העבודה מסר למזמין השירות הודעה לגבי הפרת זכויות.

שימו לב שהאחריות היא לא רק אזרחית אלא גם פלילית. החוק להגברת אכיפת דיני העבודה מטיל על מזמיני שירות אחריות פלילית עד כדי שפגיעה בתנאי ההעסקה של עובדי קבלן יכולה לגרור סנקציות כספיות. זאת בין השאר בגין הפרות סעיפים שונים בחוקים כמו חוק שכר מינימום, חוק עבודת נוער, חוק הגנת השכר (העוסק למשל בהלנות שכר), חוק חופשה שנתית או חוק שעות עבודה ומנוחה.


ראו לדוגמה דברים שנאמרו בנושא על ידי בית הדין לעבודה באוגוסט האחרון, "מזמין השירות איננו משוחרר מאחריותו בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה, מקום שהוא מאפשר לקבלן הראשי להעסיק "קבלני משנה", תוך שהוא מפקח על תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן הראשי בלבד, ועוצם עיניים ביחס לתנאי ההעסקה של העובדים המבצעים את העבודה בפועל בחציריו, באמצעות צד ג'" (סע"ש 57713-12-16).

מה צריך לעשות הקבלן/היזם?

מה צריך לעשות הקבלן/היזם?

החוק להגברת אכיפת דיני העבודה קובע שמזמיני שירות (בענף הבנייה – קבלנים/יזמים) חייבים לנקוט באמצעים סבירים בכדי למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן המועסקים אצלם.


קבלנים ויזמים יקרים, הקדימו תרופה למכה. זכרו כי פוליסת ביטוח עבודות קבלניות איננה מספקת מענה כנגד תביעות של עובדי קבלני משנה בגין הפרות הקשורות לשכרם.


עליכם לדעת שהחוק מטיל עליכם אחריות לוודא שיש דרך יעילה לעובדים למסור הודעה על פגיעה בזכויותיהם, ושקיים מנגנון לבירור המידע שבהודעה. הקבלנים/היזמים נדרשים ליידע את עובדי קבלני המשנה אודות הדרכים שבאפשרותם למסור דיווח על הפרת זכויותיהם בידי מעסיקיהם.


נציין שהחוק מעניק לקבלנים/ליזמים גם הגנות כנגד תביעות שהוגשו נגדם בנושא זה. זאת למשל במידה שהפרת הזכויות תוקנה במלואה באופן מיידי או שהייתה הסתמכות בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך. כך גם ביטול החוזה בגלל אי תיקון הפרה בפרק זמן סביר עשוי לשמש כטיעון משפטי להגנתכם.

לסיכום,

לסיכום,

צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מגלם שיפור משמעותי בזכויות עובדים בענף זה. היות שחברות שמירה ואבטחה מספקות תדיר את שירותיהן לקבלנים וליזמים, לרוב במסגרת שמירה על אתרי בנייה, ומכיוון שיש לקבלנים/ליזמים אחריות כלפי הפרת זכויות עובדי קבלני משנה, חשוב להכיר את הדברים ולהיות ערים לשינויים.

צו ההרחבה החדש בענף השמירה והאבטחה
צו ההרחבה החדש בענף השמירה והאבטחה

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page