top of page
shadow ready-web-FF.png
נפל דבר! חברת בניה זוכתה מאישום פלילי בגין עבירה של הפרת צו בטיחות באתר בניה
נפל דבר! חברת בניה זוכתה מאישום פלילי בגין עבירה של הפרת צו בטיחות באתר בניה

נפל דבר! חברת בניה זוכתה מאישום פלילי בגין עבירה של הפרת צו בטיחות באתר בניה


מאת: עורך דין אלדן דנינו


לפני כשבועיים, זיכה בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, חברת בנייה ואת מנהלה מעבירה של הפרת צו בטיחות, זאת לאחר שקבע שמפקח משרד העבודה שהוציא את הצו לחובת החברה, לא היה ראשי לעשות כן.

במהלך שנת 2022, הגישה יחידת התביעות במחלקה המשפטית של משרד העבודה והרווחה, כתב אישום פלילי, כנגד חברה בניה יזמית וכנגד בעל המניות מטעמה, בין היתר, בגין עבירה של הפרת צו בטיחות באתר בניה שהיה ברשותה באשדוד, וזאת בהמשך לביקורו באתר הבניה משנת 2021.


במהלך ניהול המשפט על – ידי עו"ד אלדן דנינו, מומחה לבטיחות ותאונות עבודה בענף הבניה והתשתיות, הוכח כי לא הייתה בידי מפקח העבודה שהטיל את צו הבטיחות כנגד החברה, הסמכות החוקית כלל ועיקר להטיל את אותו הצו, על כל המשתמע מכך.

הבהרה

הבהרה

נשיא בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, כב׳ הנשיא צבי פרנקל, הבהיר כי חוק ארגון הפיקוח על העבודה מסמיך את מפקח עבודה ראשי ואת המפקחים האזוריים להוצאת צווי בטיחות. לכן, הוצאת צווי בטיחות על ידי מפקחי בטיחות אחרים, מחייבת על פי לשון החוק הסמכה בכתב ממפקח העבודה הראשי – והסמכה כתובה שכזו לא הייתה בידיו של המפקח שהוציא את צו הבטיחו בתיק זה.

"העובדה כי התנהלות זו השתרשה בשטח בקרב מפקחים שונים, אין בה כדי להכשיר את המעשה. את צו הבטיחות יכול לתת רק מי שהוסמך לכך על פי דין" קבע השופט פרנקל, והבהיר שכשלון המדינה להוכיח כי המפקח הוסמך כדין לתת צווים, הצו שנתן בטל, ומשכך זיכה כאמור את החברה מהעבירה שהואשמה בה.

משמעות הקביעה

משמעות הקביעה

קביעה זו של בית הדין, עשויה לגרור השלכות רוחביות, שכן על פי דברי נציגי משרד העבודה בדיוני ההוכחות שנערכו בבית הדין, הוצאת צווים על ידי מפקחי בטיחות "רגילים", קרי שלא מוסמכים כפי המתבקש בחוק, היא הנורמה במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, האמון על אכיפת חוקי הבטיחות במקומות העבודה.


הקביעה שאופן ההסמכה המקובל כיום של המפקחים איננו מקנה להם את הסמכות להטיל צווי בטיחות עשויה להוביל לגל של ערעורים והליכים משפטיים מצד קבלנים שיטענו אף הם שצווי הבטיחות שהוטלו עליהם הוטלו בחוסר סמכות.

ההשפעה על ענף הבנייה

ההשפעה על ענף הבנייה

בשל העובדה, כי עסקינן בהחלטה שהינה כאמור, החלטה רוחבית שיש בה בכדי להשפיע על ענף הבניה בישראל, שהרי, לחובתם של עשרות ואף מאות קבלנים, מוטלים השכם וערב צווי בטיחות, ולא בטוח כי אלו, אכן ניתנים תוך סמכות ועל פי דין.


זה המקום להדגיש, כי צווי הבטיחות הללו, עומדים לחובתם של ציבור הקבלנים, אף מביאים את הקבלנים, להעמדה לדין פלילי, כפי שקרה במקרה זה, ואף להעמדה להליכי שימוע בפני רשם הקבלנים, עד כדי ביטול והתליית רישיון הקבלן שברשותם.

על כן,

על כן,

בימים אלו, עו"ד אלדן דנינו, בוחן את ההשלכות הרוחביות היוצאות מהכרעת הדין שיצאה תחת ידו של בית הדין, ותוך שהוא וצוות משרדו, מכינים את הקרקע לשלל טענות משפטיות, שיש בהן בכדי להביא הלכה למעשה לביטול הצווים שהוטלו שלא כדין לחובת החברות הקבלניות והיזמיות במרוצת השנים האחרונות, ושאף הביאו לפגיעה בהן כדוגמת: סגירת אתרים הבניה, העמדה לדין פלילי, העמדה להליכי שימוע ברשם הקבלנים וכו'.

נפל דבר! חברת בניה זוכתה מאישום פלילי בגין עבירה של הפרת צו בטיחות באתר בניה
נפל דבר! חברת בניה זוכתה מאישום פלילי בגין עבירה של הפרת צו בטיחות באתר בניה

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page