top of page
shadow ready-web-FF.png
חשיבות תיעוד אירועים בסמיכות לאתר הבניה
חשיבות תיעוד אירועים בסמיכות לאתר הבניה

חשיבות תיעוד אירועים בסמיכות לאתר הבניה

מאת עו"ד שקמה לוי עזרא / מנהלת תחום תביעות וחוזים


אירועים המתרחשים מחוץ לאתר אך בסמיכות מיידית אליו, מייצרים לא אחת תביעות המוגשות שנה-שנתיים לאחר מכן וקושרות בין עבודות הפרויקט- לסיבות האירוע.

במקרים רבים בהם מתרחש אירוע מחוץ לזירת האתר, בו נפגע עובר אורח כתוצאה ממפגע במדרכה, מכשולים שקיימים בסביבה וכיו"ב, עובדי האתר מבחינים בהתרחשות האירוע ומטבע הדברים מסייעים לפצוע .


רוכב אופניים לא זהיר שרוכב על מדרכה, מתהפך עם אופניו ונפגע – טוען כעבור שנה שכתוצאה מעבודות הפרויקט המדרכה הייתה משובשת ולכן נפגע. עובדי האתר שיצאו ממנו כדי להגיש לו עזרה – הופכים להיות אשמים באירוע.

המלצה- תיעוד האירוע, הסביבה והנסיבות

המלצה- תיעוד האירוע, הסביבה והנסיבות

לאור זאת, איננו ממליצים חלילה להימנע מהגשת עזרה לאדם במקרה כזה , אך לפעולת תיעוד האירוע בזמן אמת יש חשיבות רבה!  ואף מומלץ להגדירה כחובה במסגרת נהלי עבודה של החברה.


כבר בשלב הסיוע לנפגע העובד צריך לזהות  כי באותו הרגע נולד פוטנציאל לתביעה ועליו לפעול מיידית לתיעוד האירוע והסביבה , בידיעה ברורה שהתיעוד ישרת את מעסיקו ביום פקודה כאשר תגיע תביעה של אותו נפגע שיטען למחדל או רשלנות הקבלן שעבד באתר הסמוך.


התיעוד הינו כלי חשוב מאוד ותומך באימות פרטי נסיבות האירוע.

לא בהכרח התיעוד יפעל לטובת הקבלן, אך יש לבצעו תחילה כחלק מנהלי העבודה ולאחר מכן לבחון את חשיבותו ושימושו בהתאם לטענות שייטענו ע"י הנפגע.

באם יועלו טענות שווא – הרי לנו תיעוד בזמן אמת!!

חשיבות תיעוד אירועים בסמיכות לאתר הבניה
חשיבות תיעוד אירועים בסמיכות לאתר הבניה

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page