top of page
shadow ready-web-FF.png
התיישנות תביעת ביטוח בביטוחי עבודות קבלניות / חבות מוצר / אחריות מקצועית
התיישנות תביעת ביטוח בביטוחי עבודות קבלניות / חבות מוצר / אחריות מקצועית

התיישנות תביעת ביטוח בביטוחי עבודות קבלניות / חבות מוצר / אחריות מקצועית


מאת: איציק סימון


מתי מתיישנת תביעת ביטוח והאם ידעתם על ההבדל בין תביעות רכוש לנזקי גוף? קראו אודות התיישנות בביטוח עבודות קבלניות ובביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר

התיישנות היא מושג משפטי שמבטא את פרק הזמן המקסימלי מבחינה חוקית להגשת תביעה החל מהיום שבו התגבשה עילתה. החוק הישראלי קובע תקופות התיישנות שונות לגבי נושאים שונים, אך עיקרון אחד נכון לכולן: בחלוף תקופת ההתיישנות, ובהעדר סיבה מוצדקת וחריגה, דין התביעה יהיה להידחות על הסף.


ככל שעסקינן בתביעות ביטוח בענף הבנייה, חשוב לחדד את הנושא. במאמר הקצר הבא נעסוק בכך הן מבחינת ביטוח עבודות קבלניות, והן במישורים של ביטוחי חבויות: אחריות מקצועית וחבות המוצר.

התיישנות בביטוח עבודות קבלניות וההבדל בין נזקי רכוש לנזקי גוף

התיישנות בביטוח עבודות קבלניות וההבדל בין נזקי רכוש לנזקי גוף

הפוליסה הקבלנית מורכבת משלושה פרקים – רכוש, צד ג' וחבות מעבידים. במקרים שבהם התביעה מוגשת מכוח פרק א', רכוש, מדובר בד"כ בהליך שבו המבוטח תובע בגין נזקים שנגרמו לו לעבודות הפרויקט כתוצאה מאירוע פיזי ובלתי צפוי מראש. למשל, קריסת קיר, הצפה, התלקחות אש וכדומה.


בתביעות מסוג זה, ע"פ סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, התשמ״א–1981, תקופת ההתיישנות הינה בת שלוש שנים, מיום האירוע או מתאריך גילוי הנזק (המוקדם מבניהם).

תביעות שמוגשות מכוח פרק ב' (צד שלישי), לעומת זאת, יכולות להיות גם תביעות בשל נזקי גוף וגם תביעות בגין נזקי רכוש. אין זה עניין של מה בכך שכן תקופת ההתיישנות בתביעות נזקי גוף הינה בת 7 שנים (ולא 3 שנים בלבד כמו בתביעות רכוש). הדברים נכונים גם לגבי תביעות מכוח הפרק השלישי, חבות מעבידים, שעניינן נזקי גוף לעובדים כתוצאה מתאונות שיארעו במהלך עבודתם באתר.


היות שתקופות ההתיישנות אינן קצרות, ונמתחות לאורך 3 שנים או 7 שנים, לעתים קרובות אנחנו נתקלים בתופעה של "זנב ארוך": התביעה מוגשת כעבור מספר שנים, ניהולה בבתי המשפט אורך אף הוא תקופה לא מבוטלת, וחברות הביטוח מתמודדות עם האירוע במשך שנים רבות.

היארכות תקופת ההתיישנות אצל נפגעים קטינים

היארכות תקופת ההתיישנות אצל נפגעים קטינים

סוגיה חשובה שיש להכיר היא התארכות תקופת ההתיישנות במקרה של נפגעים קטינים. בין אם מדובר על עובר אורח קטין שנפגע בעקבות מפגע הקשור בעבודות הבנייה ובין אם מדובר על עובד קטין שמגיש תביעה מכוח חבות מעבידים. במצבים אלה מרוץ ההתיישנות יחל רק מרגע שמלאו לקטין 18 שנה ועד הגיעו לגיל 25 (שבע שנים). לדוגמה: ייתכן בהחלט מצב שבו ילד בן 10 שנפגע בסביבה של אתר בנייה יגיש את תביעתו לפיצוי גם עד 15 שנים לאחר מכן.


האם יש השלכות להגשה מאוחרת בתוך תקופת ההתיישנות?

במסגרת תביעות רכוש המבוטח מתחייב להגיש את תביעתו בתוך תקופת ההתיישנות ואפילו ביומה האחרון. בפרקטיקה כמובן שזה לא מקובל להמתין לדקה ה-90.


עם קרות האירוע חלה על המבוטח החובה להודיע למבטחת על התרחשותו, ולאפשר לה לבחון את הנזקים בזמן אמת ע"י מומחים מטעמה. כל איחור בהודעה יכול לגרור השלכות לגבי אופן התייחסותה של המבטחת, יכולתה לאמוד את הנזק בזמן אמת, מניעת זכותה לבחון את אחריותה, העלאת חשדות לגבי מהימנות התובע והתביעה וכדומה.


במידה שהמבוטח לא ימסור את ההודעה אלא רק כעבור זמן, חברת הביטוח תוכל להעלות טענות שונות מצדה. בעיקר טענות שנוגעות לאפשרות למזעור נזקים או לזכות שלה (שנפגעה) לתעד את המקרה בזמן אמת, להיווכח לגבי תוצאותיו ולבחון אפשרויות פעולה בהתאם לנסיבות.


דוגמה: קבלן פונה לחברת הביטוח בתביעה מכוח פרק הרכוש וטוען שלפני כשנה נגרם לו נזק באתר שהביא אותו עד היום להוצאות של כמיליון שקלים, עליהן הוא רוצה לקבל כיסוי במסגרת הפוליסה. חברת הביטוח יכולה לטעון שאם הקבלן היה מערב אותה בזמן אמת, אזי היא יכולה הייתה לנהל זאת באופן שבו הוצאות התיקון שהיא נושאת בהן יהיו פחותים באופן ניכר. הפער הלא מבוטל בין הודעה מיידית להודעה מאוחרת יכול להיות עילה משמעותית למחלוקת בין המבוטח למבטחת.


ההמלצה החד-משמעית בנוגע להגשת תביעות מסוג זה היא שלא "לנצל" את תקופת ההתיישנות ולחשוב שיש לכם "זמן לגבש את התביעה". ההתיישנות היא לא "כלי משפטי" והישענות עליה עלולה להתברר כטעות שאף יכולה להעלות חרס בידי המבוטחים (בלשון המעטה).

האם יש השלכות להגשה מאוחרת בתוך תקופת ההתיישנות?

האם יש השלכות להגשה מאוחרת בתוך תקופת ההתיישנות?

במסגרת תביעות רכוש המבוטח מתחייב להגיש את תביעתו בתוך תקופת ההתיישנות ואפילו ביומה האחרון. בפרקטיקה כמובן שזה לא מקובל להמתין לדקה ה-90.


עם קרות האירוע חלה על המבוטח החובה להודיע למבטחת על התרחשותו, ולאפשר לה לבחון את הנזקים בזמן אמת ע"י מומחים מטעמה. כל איחור בהודעה יכול לגרור השלכות לגבי אופן התייחסותה של המבטחת, יכולתה לאמוד את הנזק בזמן אמת, מניעת זכותה לבחון את אחריותה, העלאת חשדות לגבי מהימנות התובע והתביעה וכדומה.


במידה שהמבוטח לא ימסור את ההודעה אלא רק כעבור זמן, חברת הביטוח תוכל להעלות טענות שונות מצדה. בעיקר טענות שנוגעות לאפשרות למזעור נזקים או לזכות שלה (שנפגעה) לתעד את המקרה בזמן אמת, להיווכח לגבי תוצאותיו ולבחון אפשרויות פעולה בהתאם לנסיבות.


דוגמה: קבלן פונה לחברת הביטוח בתביעה מכוח פרק הרכוש וטוען שלפני כשנה נגרם לו נזק באתר שהביא אותו עד היום להוצאות של כמיליון שקלים, עליהן הוא רוצה לקבל כיסוי במסגרת הפוליסה. חברת הביטוח יכולה לטעון שאם הקבלן היה מערב אותה בזמן אמת, אזי היא יכולה הייתה לנהל זאת באופן שבו הוצאות התיקון שהיא נושאת בהן יהיו פחותים באופן ניכר. הפער הלא מבוטל בין הודעה מיידית להודעה מאוחרת יכול להיות עילה משמעותית למחלוקת בין המבוטח למבטחת.


ההמלצה החד-משמעית בנוגע להגשת תביעות מסוג זה היא שלא "לנצל" את תקופת ההתיישנות ולחשוב שיש לכם "זמן לגבש את התביעה". ההתיישנות היא לא "כלי משפטי" והישענות עליה עלולה להתברר כטעות שאף יכולה להעלות חרס בידי המבוטחים (בלשון המעטה).

התיישנות בביטוח אחריות מקצועית או ביטוח חבות המוצר

התיישנות בביטוח אחריות מקצועית או ביטוח חבות המוצר

ביטוחי חבות מוצר ואחריות מקצועית נועדו להעניק כיסוי כנגד תביעות צד ג'. לעתים מדובר על נזקי גוף (כמו אריח שנפל על אדם שצעד ברחוב), או לחילופין תביעות הקשורות בבנייה לקויה, פגם בבניין וכיו"ב.


גם בביטוחים אלה, כמו בפוליסה הקבלנית, תקופות ההתיישנות בין נזקי הגוף לרכוש הן שונות ועומדות על 7 שנים ו-3 שנים בהתאמה. עם זאת, קיים כאן פרמטר נוסף והוא שבסיס הביטוח בפוליסה אלה (כמקובל כיום בישראל) הינו מסוג - "מועד הגשת התביעה" (Claims Made).


בביטוחים אלו, ההתיישנות היא לא הפקטור היחיד. תוקף הכיסוי בביטוחי Claims Made תלוי בקיומם של שני תנאים מצטברים: פוליסה תקפה ביום האירוע ופוליסה תקפה ביום הגשת התביעה (ככל שזו הוגשה בתוך מרוץ ההתיישנות, כמובן). בהינתן שתקופות ההתיישנות יכולות להאריך את החשיפה גם שנים קדימה (תופעת הזנב הארוך), הדברים נאמרים ביתר שאת.

לסיכום,

לסיכום,

התיישנות היא פרמטר חשוב שיש להכיר בנוגע להתייחסות לתביעות להפעלה של פוליסות בענף הבנייה. בין אם בתביעות של המבוטח עצמו (כמו בתביעות לפי פרק הרכוש בביטוח עבודות קבלניות), ובין אם בהתמודדות עם תביעות של צדדים שלישיים (כמו בביטוחי קבלנים בפרקי צד שלישי וחבות מעבידים, ובביטוחי אחריות מקצועית או חבות המוצר).

התיישנות תביעת ביטוח בביטוחי עבודות קבלניות / חבות מוצר / אחריות מקצועית
התיישנות תביעת ביטוח בביטוחי עבודות קבלניות / חבות מוצר / אחריות מקצועית

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page