top of page
shadow ready-web-FF.png
היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים לא חוקיים
היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים לא חוקיים

היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים לא חוקיים

מאת: איציק סימון

נכתב בסיוע: עו"ד מאיה אריאלי, העוסקת בייעוץ וטיפול בתביעות עובדים פלשתינאים וזרים.


שב"חים – האם יש ביטוח?

היקף התופעה: אין בנמצא מידע ברור לגבי מספר השוהים הבלתי חוקיים שנכנסים לישראל בכל שנה. ההערכות מדברות על היקפים שנעים סביב 40,000-80,000 עובדים. כמובן שלא כולם עובדים בענף הבנייה ויש מביניהם בתחומים אחרים כמו תעשיה, חקלאות או מזון ומשקאות. במקביל התפתח, לצערנו, "שוק שחור" של מתווכים המגלגל סכומי עתק של כ-1.2 מיליארד שקלים בשנה.

המשמעות של העסקת עובד פלשתינאי לא חוקי ששוהה בישראל בניגוד לחוק היא דרמטית. ראשית, מדובר בעבירה פלילית אשר עלולה להביא להגשת כתב אישום כנגד המעסיק. רשויות החוק רואות בחומרה רבה העסקת שוהים בלתי חוקיים גם מהיבטים ביטחוניים ומעורבות בטרור.

המעסיק עלול למצוא את עצמו מתמודד עם כתב אישום חמור, קנסות בסכומי עתק ואפילו מאסר מאחורי סורג ובריח. כך גם המשטרה רשאית לסגור את אתר הבנייה בגין תפיסת שב"חים והעונשים מחמירים בעבירות חוזרות.

מעסיק, חשוב שתדע!

מעסיק, חשוב שתדע!

מבחינת הביטוח חשוב לדעת שהוצאות הגנה כנגד הליכים פליליים הקשורים להעסקת שב"חים אינן מכוסות בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות. דהיינו, המעסיק עלול למצוא את עצמו מתמודד ללא כיסוי ביטוחי מול סנקציות משמעותיות. בנוסף, אם העובד הלא חוקי נפגע באתר הבנייה ואין מי שמשלם בעבורו ביטוח לאומי, המעסיק חשוף לתביעת נזקי הגוף שתוגש בסכומים עצומים.


חשוב לזכור שבמקרה של תאונת עבודה באתר הבנייה, במידה שהעובד מועסק כדין, הביטוח הלאומי משלם תגמולים בהתאם לחוק ואילו חברת הביטוח מגינה על המעסיק – מכוח פרק חבות המעבידים – בתביעת עובד לראשי נזק שמעל לתגמולי המל"ל. ככל שהביטוח הלאומי לא בתמונה, כמו שקורה בתאונה של שב"ח באתר בנייה, מלוא הסכום עלול להיות מונח לפתחו של הקבלן.


לא זו אף זו, התפיסה במשטר הנזיקין בישראל לגבי תאונות עבודה היא שכל העובדים מבוטחים והביטוח הלאומי יחפש ממי להיפרע. במילים אחרות, הביטוח הלאומי יכול להכיר בשב"ח כנפגע עבודה, לשלם לו תגמולים ולהגיש תביעת שיפוי כנגד המעסיק. חברת הביטוח לא תסייע במצבים אלה ומדובר בתביעות שיכולות בקלות לטפס לכדי סכומים גבוהים במיוחד.


שב"ח שהועסק על ידי קבלן משנה: שב"חים רבים נכנסים לאתרי בנייה על ידי קבלני משנה ולא על ידי הקבלן הראשי. אם הקבלן הראשי ידווח על העסקת קבלן המשנה במסגרת טופס 648 לביטוח הלאומי, הוא עשוי לקבל מעטפת הגנה שתסייע ככל שהעובד ייפגע באתר. מעבר לטופס 648 ההמלצה היא חד משמעית לערוך חוזה התקשרות מסודר וכן רישום עובדים מפורט (קראו כאן עוד על חשיבות החוזה מול קבלני המשנה).

עובד פלשתינאי לא חוקי שעובד "מחוץ להיתר העבודה"

עובד פלשתינאי לא חוקי שעובד "מחוץ להיתר העבודה"

לא כל עובד פלשתינאי לא חוקי הוא בהכרח שב"ח. תופעה נפוצה מאד היא כאשר עובדים נכנסים לישראל כחוק אך חורגים מהיתר העבודה שניתן להם. היתר שמתיר להם לעבוד אך ורק אצל מעסיק ספציפי.


כמו עם השב"חים, גם לגבי מועסקים מחוץ להיתר, פוליסת הביטוח תקפה בד"כ.. כלל האצבע הוא שאם האתר היה מבוטח במועד האירוע, ככל הנראה שיהיה גם כיסוי ביטוחי (תלוי בסייגים חריגים או תנאים לכיסוי) .


המוסד לביטוח הלאומי לא נוהג בהכרח לדקדק בסוגיות של היתר העבודה ודיני הכניסה לישראל. מבחינת המל"ל, במידה ששולמו עבור העובד מלוא התשלומים לביטוח לאומי, הוא ימלא את תפקידו במסגרת ההכרה בו כנפגע עבודה.


עם זאת, מדובר בהגנה עם כוכבית, משום שהתאונה התרחשה אצל מעסיק אחר שהוא לא המעסיק הרשום (שמפריש את דמי הביטוח הלאומי). למשל, מעסיק שלא יכול להוציא עבורו טופס ב"ל 250 לקבלת שירותי רפואה בישראל. אם העובד יצליח להוכיח יחסי עובד-מעביד בינו לבין המעסיק הלא-חוקי, האחרון עלול להיות חשוף לתביעת נזיקין בשל תאונת העבודה.

מה קורה אם העובד הועסק מחוץ להיתר העבודה באתר לא מבוטח?

מה קורה אם העובד הועסק מחוץ להיתר העבודה באתר לא מבוטח?

הבעיות עולות וצפות כשהעובד שחורג מהיתר העבודה נפגע באתר בנייה לא מבוטח. כשל רווח לצערנו .  במקרה זה, המעסיק שהעסיק בפועל  את העובד שנפגע עלול למצוא את עצמו מול תביעה כשאין לו כיסוי ביטוחי לתשלום התגמולים שמעבר לתגמולי מל"ל. בנוסף הוא לא מכוסה כנגד תביעה אזרחית מקבילה בטענות של רשלנות, סביבת עבודה מסוכנת, אי הקפדה על כללי בטיחות וכדומה.


מכיוון שהחוק לא מאפשר "כפל פיצוי", התביעות האלה מוגשות גם כנגד ראשי נזק שאינם נענים על ידי המל"ל. לדוגמה, כאב וסבל, אובדן הנאה וכדומה. זאת ועוד, המוסד לביטוח לאומי משלם תגמולים רק עד כדי 75% משכרו של העובד, ובהעדר כיסוי ביטוחי אין חברת ביטוח שתשלים את היתרה החסרה של 25% הנותרים.

אשפוז בבית החולים והאתגר מול ביטוח לאומי

אשפוז בבית החולים והאתגר מול ביטוח לאומי

על פי החוק בישראל, כל עובד פלשתינאי שנפגע בישראל זכאי לקבל טיפול ראשוני בחדר מיון בבית החולים ללא תשלום. טיפולי ההמשך, לעומת זאת, תלויים בתשלום של המעסיק או של הביטוח הלאומי.


במידה שהעובד לא היה מבוטח על ידי ביטוח לאומי, המעסיק יידרש לשלם על הטיפול או לחתום על התחייבות לפיה הוא ערב להוצאות הטיפול. כולל השארת פרטי כרטיס אשראי. לעתים לא יהיה מנוס מהגעה פיסית לאחד משלושת הסניפים היחידים של הביטוח הלאומי שמטפלים בעובדים פלשתינאים בישראל הנמצאים בנתניה, ירושלים או חדרה.


ההיבט הפלילי

ההיבט הפלילי

העסקת עובד מחוץ להיתר העבודה החוקי שניתן לו היא עבירה שיכולה להוביל לקנסות ולכתב אישום. סעיף 2 לחוק עובדים זרים קובע סנקציות רבות כנגד מעסיק אשר "העסיק עובד זר בניגוד להוראות סעיף 1יג".


הקנס בגין שוהה בלתי חוקי עומד כיום (2023) על תקרה של 75,000 שקלים ושנתיים מאסר. כך גם לעתים קרובות כתב האישום כולל עבירות משולבות הנוגעים גם גם להסעה ו/או הלנה. בנוסף ישנן עבירות החמרה הקשורות בתחום כמו שימוש בכלי רכב שנעשו בו שינויים לטובת הסעת שב"חים, תפיסת למעלה משלושה שב"חים בו-זמנית, מעסיק שהוא תאגיד ועוד.


כפי שצוין לעיל, פוליסת הביטוח של הקבלן לא תסייע במקרים הללו. לא בהוצאות המשפטיות לניהול ההליך ולא במתן כיסוי ביטוחי לסנקציות הכספיות בעקבותיו.

תביעות עובדים

תביעות עובדים

מעבר לסוגיות הביטוחיות, ישנם גם נושאים שקשורים להעסקת עובדים פלשתינאיים לא חוקיים במישור של דיני עבודה. על פי החוק והפסיקה בישראל, מעסיקים יכולים לעמוד בפני תביעות עובדים גם כאשר מדובר בשב"ח או עובד שלא היה רשום תחת סמל המעסיק.


כלומר, העובד התובע יוכל להוכיח יחסי עובד-מעביד בבית הדין לעבודה ולדרוש תשלומי שכר שונים (כולל לעבר) ממי שהיה המעסיק שלו בפועל, גם אם האחרון לא היה רשום כמעסיקו בהיתר.

היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים לא חוקיים
היבטי ביטוח בהעסקת עובדים פלשתינאים לא חוקיים

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page