top of page
shadow ready-web-FF.png
הארכת ביטוח עבודות קבלניות
הארכת ביטוח עבודות קבלניות

הארכת ביטוח עבודות קבלניות

מאת: איציק סימון


התארכות משך הזמן להשלמת פרויקט לבנייה בישראל היא אחד האתגרים הידועים של הענף. אם הקמת בניין דירות בשנות ה-90 לא ארכה יותר משנה וחצי, כיום אנחנו מדברים על ממוצעים שנושקים ל-30 חודשים וצפונה[1].

[1] https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001413448

למה פרויקטים מתעכבים?

למה פרויקטים מתעכבים?

הסיבות לעיכובי פרויקטים הן רבות ומגוונות. החל מקשיים בהטמעת טכנולוגיות חדשניות שהיו יכולות לקצר את לוחות הזמנים וכלה בעובדה הבסיסית שהבנייה בארץ הפכה להרבה יותר מורכבת ומאתגרת. למשל, בתחום הבנייה למגורים, אנחנו רואים הרבה יותר פרויקטים של מגדלים גבוהים ודחוסים (ביחס לעבר).


לכך יש להוסיף את הנושאים שמוכרים לכולנו כמו קשיים בייבוא חומרי בנייה וציוד (מעגורנים ועד אריחים ובטון), מחסור תמידי בכוח אדם, תלות בגורמי מקצוע רבים, משבר אספקה ועוד. לצד גורמים מעכבים שנובעים מרשלנות או חוסר מקצועיות, קיימים גורמים אחרים שמקורם באירועים בלתי צפויים. לדוגמה, מצבים ביטחוניים שיוצרים קושי בביצוע העבודות או בהגעת כוח אדם, חומרים שלא הגיעו במועדם, התארכות בלתי צפויה של עבודות הבנייה וכדומה.


לעתים העיכוב קשור ישירות בהתנהלות הקבלן וקבלת ההחלטות שלו: ניסיון להרחיב את הפרויקט על ידי בקשת היתרים מעבר להיתר הראשוני, בעיות תזרים, נסיבות מסחריות-אישיות של הקבלן/היזם, סכסוכים משפטיים-מקצועיים בין הגורמים השונים באתר וכו'. סיבה נוספת היא בטיחות. למשל, אירועים קשים של תאונות עבודה, סגירת אתר בנייה מטעמי בטיחות וכדומה.

הארכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות תחת השינויים בעולם הביטוח

הארכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות תחת השינויים בעולם הביטוח

תהיה הסיבה אשר תהיה, עיכובים בבנייה בישראל הם לא נדירים, וכך גם בקשות להארכת פוליסות ביטוח עבודות קבלניות. על כן חשוב להבין שההתנהלות בימינו מול חברות הביטוח בנושא הזה היא לא תמיד חלקה, בלשון המעטה.


פוליסה קבלנית נרכשת לתקופה שנעה בין 24 חודשים ל-36 חודשים. בפרויקטים גדולים (כשהביטוח הוא פקולטטיבי ונשען על פנייה ספציפית עם תנאים מיוחדים ממבטחי משנה) התקופה עשויה גם להגיע ל-48 חודש ויותר.


משך הזמן של הפוליסה נגזר מפרמטרים שונים ותלוי בעיקר בשווי הפרויקט ובמהותו. כך, לדוגמה, פרויקטים גדולים (שאינם פקולטטיביים) יכוסו בד"כ בפוליסות ל-36 חודשים, ואילו פרויקטים קטנים יותר, למשל עד כ-10 מיליון שקלים, יקבלו מחברת הביטוח פוליסה ל-24 חודשים "בלבד".


בעבר, לפני השינויים הדרמטיים שחלו בעולם ביטוחי הבנייה בשנים האחרונות, תקופות הביטוח לא היו אתגר משמעותי בדרך לכיסוי מיטבי. הצעות הביטוח היו אמנם כפופות למפרטים ומו"מ, אך לעתים קרובות התקבלו תקופות ארוכות גם לפרויקטים בשווי נמוך. כפועל יוצא מזה, רוב הפרויקטים לא נדרשו להתמודד עם מצבים של בקשות הארכה.

התמונה השתנתה ב-2019. לאחר שספגו שורה של הפסדים משמעותיים, מבטחי המשנה בחו"ל החליטו להקשיח את התנאים הנוגעים לביטוחי הבנייה בעולם. ישראל ספגה אף היא מהלומה שהביאה את חברות הביטוח המקומיות להתייחס בזהירות יתרה לבקשות של הארכת פוליסות.

משכי הטיפול בבקשות ההארכה התארכו בעצמם

משכי הטיפול בבקשות ההארכה התארכו בעצמם

אחד הנושאים שפחות מוכרים לקבלנים והיזמים בישראל הוא שמשכי הטיפול בבקשות הארכה התארכו בעצמם. זמני התגובה של חברות הביטוח הם לא מיידים, נהפוך הוא.

ככל שהחיתום נעשה יותר קפדני ונוקשה, וככל שישנה ירידה במספר החברות שפעילות בתחום ביטוחי הבנייה, כך גדל בהתאמה העומס על המבטחות. עומס שמאריך מאד את זמני התגובה והטיפול.


הניסיון מלמד שפניות יכולות להמתין אפילו חודשיים ויותר למענה. לא כל שכן לאישור הארכה. במאמר מוסגר נציין שיש אפילו מצבים בהם חברות הביטוח מעבירות פנייה לסוכנויות הביטוח שלא להגיש כלל בקשות הארכה לפרויקטים חדשים.


זוהי למשל הסיבה מדוע אנחנו, כסוכנות ביטוח שמתמחה בביטוחי בנייה מזה למעלה מ-35 שנה, ממליצים ללקוחותינו שלא להמתין לרגע האחרון עם הגשת בקשות להארכה. אמנם אין להיחפז בהגשת הבקשה אך חשוב גם שלא לשקוט על השמרים.


ההיכרות עם העובדה שחברות הביטוח נתונות תחת עומס רלבנטית לא רק לגבי מועד הגשת הבקשה אלא לאופן ההגשה. כך, למשל, מומלץ להתייעץ עם סוכנות מקצועית בכדי לוודא שהבקשה כוללת את כל הפירוט הנדרש, מכילה את המסמכים הרלבנטיים וכדומה. הימנעו ממצב שבו חברת הביטוח תדרוש השלמות שהיה אפשר להגישן ביום הראשון, ושכעת, כאשר לא הוגשו, יש להמתין זמן רב נוסף (ומיותר!) להמשך הטיפול.

הגישה של חברות הביטוח – שמרנות לפני הכל

הגישה של חברות הביטוח – שמרנות לפני הכל

הסיטואציה המורכבת הזו של בקשה להארכת פוליסות ממשיכה בשלבי הטיפול שלאחר קבלת הפנייה. חברות הביטוח עלולות לנקוט בחשדנות כלפי פרויקטים שהתעכבו, וזאת גם אם העיכובים מגובים בהסברים הגיוניים וראויים. מבחינתן, הגשת הבקשה להארכה היא לכשעצמה "נורה אדומה".


לעתים קרובות חברת הביטוח תדרוש לדעת בדיוק למה הפרויקט מתעכב ואף לשלוח סוקר מטעמה שיבחן מחדש את פוליסת הביטוח. כמעט בכל המקרים תתבצע בדיקה מעמיקה של התביעות שהיו קשורות לפרויקט ואפילו לקבלן עצמו. כמובן שחברת הביטוח אף יכולה לסרב להאריך את הביטוח בעקבות ריבוי תביעות, ובד"כ (במיוחד בעת הזו), תקבע תנאים מיוחדים, תעריפים גבוהים, והשתתפויות עצמיות גבוהות.

הקושי שמאפיין פרויקטים פקולטטיביים

הקושי שמאפיין פרויקטים פקולטטיביים

כל מה שתיארנו עד כה רלבנטי לכל פרויקט בנייה בישראל והדברים נאמרים ביתר שאת כאשר מדובר על פרויקטים פקולטטיביים. כלומר, פרויקטים גדולים שנתמכים ישירות על ידי מבטחי המשנה בחו"ל.


במקרים אלה בקשת ההארכה תדרוש את מעורבותו של מבטח המשנה והעניין ישפיע עליה לכל אורכה. החל מזמני הטיפול וכלה במענה וטיבו.


מבטחי המשנה, בטרם יאריכו פוליסת ביטוח, ידרשו לבצע בדיקות מקיפות כמו סקרים, קבלת מידע וכדומה. אם מבטח המשנה הספציפי מסרב להאריך את הפוליסה, המבוטח נאלץ למצוא פתרון בדמות מבטח משנה אחר שייכנס בנעליו, ובפרויקטים גדולים ייתכן שיהיה עליו לאתר מספר מבטחי משנה. בקיצור, בוקה ומבולקה.

לא להסתמך על "שתיקת" חברת הביטוח

לא להסתמך על "שתיקת" חברת הביטוח

אחד הנושאים החשובים שצריך להכיר לגבי הארכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות הוא ששתיקה היא לא "הסכמה להארכה".


במידה שהמבוטח לא מקבל תשובה או תגובה, הסיבה יכולה להיות בין היתר העומס שהזכרנו. ללא אישור פוזיטיבי בכתב להארכה, ובחלוף המועד האחרון בפוליסה, אין ביטוח קונקרטי לפרויקט. אמנם ניתן לעתים לבקש הארכה זמנית עד להארכה קבועה, אך הדבר כפוף לאישורה של חברת הביטוח. אישור שחייב להיות ברור, כתוב ושאינו משתמע לשני פנים.

לסיכום,

לסיכום,

עולם ביטוחי הבנייה השתנה בשנים האחרונות לבלי היכר והקושי שבהגשת בקשה להארכת פוליסה קבלנית הוא רק דוגמה אחת לכך. ליווי צמוד מצד סוכנות ביטוח שמתמחה בביטוחי בנייה עשוי לשפר מאד את נקודת הפתיחה של המבוטח בכל התנהלות מול חברת הביטוח.


ככל שמדובר על הארכת פוליסה, חשוב מאד להתנהל בחוכמה. מצד אחד להימנע ממצב שבו מוגשת בקשת סרק (שעלולה לייצר דיאלוג מיותר מול חברת הביטוח למרות שהפרויקט יכול להסתיים במועד), ומצד שני – לא להמתין לרגע האחרון.


חברות הביטוח נתונות תחת עומס רב וזמני הטיפול והתגובה שלהן התארכו. ללא אישור מפורש להארכה, תוקפה של הפוליסה יפוג כפי שנקוב בה (ולא דקה אחת לאחר מכן).

הארכת ביטוח עבודות קבלניות
הארכת ביטוח עבודות קבלניות

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page