top of page
shadow ready-web-FF.png
האם ניתן להציב באתר בניה מאבטח חמוש בעל רישיון נשק פרטי?
האם ניתן להציב באתר בניה מאבטח חמוש בעל רישיון נשק פרטי?

האם ניתן להציב באתר בניה מאבטח חמוש בעל רישיון נשק פרטי?

מאת: עו"ד שלומי הדר- ג'ון גבע, הדר ושות' - עורכי דין ומגשרים


בית המשפט קבע כי על אף שהקבלנים הגיעו להסכמות (שנתן להן תוקף של פסק דין) עם העיריות שיוצב באתר הבנייה מאבטחים חמושים, נוכח אי החוקיות הנגועה בהסכמות בעניין זה יש לבטלן ופועל יוצא מכך גם את פסק הדין.


רקע

ענייננו בעתירה שהגישו מספר חברות בנייה נגד עיריית גבעתיים, עיריית רמת גן ועיריית בת ים (להלן: "העיריות") וכנגד משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון (להלן: "המדינה"), ובמסגרתה עתרו לבטל את החלטת העיריות מתאריך 23/10/23 האוסרת על פתיחת אתרי הבניה שמצויים בשטחן והפעלת סנקציה על קבלנים שיפעלו בניגוד להחלטה זו, ולהורות לאפשר את פעילות אתרי הבניה.


לאחר דיון בעתירה הצדדים הגיעו להסכמות באשר לתנאים לפיהם יפתחו אתרי הבניה, אשר ניתן להן תוקף של פסק דין. אחד מהתנאים היה שאתרי הבניה יהיו פתוחים בכפוף להצבת מאבטח בפתח האתר, אשר יכול שיהיה גם חמוש. אלא שלשון הסעיף הייתה עמומה וחסרה, ולא ניתנו בה הוראות ספציפיות וברורות בקשר לאישורים הנדרשים מהגורמים הרלוונטיים, ההסמכה הנדרשת לצורך ביצוע התפקיד, סוג רישיון כלי הירייה הנדרש וכו', דבר שהותיר אפשרות למתן פרשנות רחבה.


בפועל, הקבלנים ניצלו את הלקונה לטובתם והציבו כמאבטחים אנשים בעלי רישיון כלי ירייה פרטי, מתוך פרשנות שלהן של פסק הדין, שלא מדובר במעשה הנגוע באי חוקיות.

פסק הדין יצר הד ציבורי ובעקבות האופן בו נקטו הקבלנים, ונוכח פניה של המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל למדינה, המדינה הגישה בקשת הבהרה (ההליך דנא- עת"מ 37148-10-23) ובמסגרתה בית המשפט התבקש להבהיר כי הצבת מאבטח חמוש מחייבת קבלת אישור מהמשרד לביטחון לאומי וכלל האישורים הנדרשים על פי דין ובהתאם לדין הקיים לא ניתן ואין זה חוקי להציב בכניסה לאתר הבניה אדם בעל רישיון לכלי יריה פרטי לצורך אבטחת האתר. בדיון, העותרות הבהירו שהן משאירות את ההחלטה לגבי אי החוקיות לשיקול דעת בית המשפט ושאם בית המשפט יקבע שיש אי חוקיות בהסכמה הן יפעלו בכפוף לכך.

דיון והכרעה

דיון והכרעה

בית המשפט קבע שאכן ההסכמה נגועה באי חוקיות, ולא ניתן להציב בכניסה לאתר בניה אדם פרטי נושא נשק לצורך אבטחת האתר ובכך לפעול למעשה בניגוד לחוק. בית המשפט קבע כי ההגדרה "מאבטח חמוש" שנתנו הצדדים בהסכמה שניתן לה תוקף של פסק דין היא בעייתית, שכן היא מחייבת אישור מהמשרד לביטחון לאומי וכלל האישורים הנדרשים על פי דין, ולא כל אחד יכול להיות "מאבטח", זאת לאור חוק כלי היריה והתקנות שהותקנו מכוחו.


כמו כן, בית המשפט דחה את פרשנות העיריות ואף את היתממותן בעניין זה בניסיון להגדיר את אותם מאבטחים כ"סדרן" ולא כ"מאבטח" שעה שמכוונת הצדדים בהסכמות שהגיעו אליהם שניתן להן תוקף של פסק דין, עולה בבירור שלא מדובר ב"סדרן" אלא במאבטח נושא נשק ולא לאדם המועסק על ידי הקבלנים כ"סדרן".


בית המשפט הדגיש כי אין לקבל מצב שבית המשפט נותן כביכול חסות להסכמות לא חוקיות שקיבלו תוקף של פסק דין ושמצב אי חוקי זה ממשיך להתקיים מבלי שפועלים לתיקונו במהירות המרבית.


בית המשפט הגיע להחלטתו לאחר שקבע שבהתאם לפסיקה נתונה לו הסמכות לבטל הסכמות של הצדדים מחמת אי חוקיות, זאת כאשר עולה מהן אי חוקיות מובהקת בתנאי הסכם הפשרה ועל שיקולים כבדי משקל שתומכים בביטולו של הסכם הפשרה חרף הפגיעה בעיקרון סופיות הדיון. 


במקרה שלפנינו בית המשפט קבע שהמקרה דנן הוא מסוג אותם מקרים שמקיימים את התנאים הנ"ל ואין להשלים עם המשך המצב הקיים שבו העיריות, העושות למעשה פעולות לא חוקיות, כביכול בחסות פסק הדין של בית המשפט, תוך התעלמות מכך שהסכמת המדינה הייתה כפופה להנחיות הגורמים הביטחוניים ומכך שעל פי הוראות הדין אין לבצע את האמור בהסכמות לגבי הצבת אדם פרטי בעל רישיון נשק כמאבטח באתר.

סוף דבר:

סוף דבר:

בית המשפט הבהיר שעל כולם לפעול לפי הוראות הדין, וקבע שההסכמות הקבלנים והעיריות אינן עולות בקנה אחד עם הוראות הדין, והתוצאה הנכונה ,השלמה והצודקת במקרה זה, בנסיבות המיוחדות דנן ובהתחשב במצב החירום הביטחוני עקב המלחמה, הינה ביטול ההסכמות ופועל יוצא מכך ביטול פסק הדין שנתן להן תוקף של הסכמה והחזרת העניין לעיריות לקבלת החלטות להנחיות והתנאים שיינתנו לקבלנים באתרי הבניה.

האם ניתן להציב באתר בניה מאבטח חמוש בעל רישיון נשק פרטי?
האם ניתן להציב באתר בניה מאבטח חמוש בעל רישיון נשק פרטי?

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page