top of page
shadow ready-web-FF.png
האם חברת ביטוח יכולה לסרב לבטח קבלן בגלל עבר ביטוחי?
האם חברת ביטוח יכולה לסרב לבטח קבלן בגלל עבר ביטוחי?

האם חברת ביטוח יכולה לסרב לבטח קבלן בגלל עבר ביטוחי?


מאת: מהנדס עומרי ניסני


שאלה: 

אנו חברה יזמית שפנתה לערוך ביטוח לפרויקט לאחר בחירה בקבלן ראשי על בסיס מכרז קבלנים. חברות הביטוח ביקשו שנציג בפניהן אישור מוכח לעניין ניסיון התביעות של הקבלן, וכשהעברנו את המסמכים נתקלנו בסירוב גורף מצד כל חברות הביטוח. זאת בעקבות טענה שניסיון התביעות של הקבלן גרוע. מה אנחנו יכולים לעשות?

תשובה:

אכן, חברות הביטוח בודקות כיום את העבר הביטוחי של הקבלן המבצע. ככל שמצב התביעות שלו ב-5 השנים האחרונות הוא בעייתי, הן עלולות בהחלט לסרב להגיש הצעה לביטוח.


בדומה לסוגיות רבות בעולם הביטוח, כדאי להקדים תרופה למכה. כבר בעריכת מכרז קבלנים מומלץ לקבל ביחד עם ההצעה המסחרית גם אישורי תביעות פורמאליים מחברות הביטוח שביטחו את הקבלן בשנים האחרונות. רצוי לבחון היתכנות עריכת הביטוח עם ניסיון התביעות של הקבלן בטרם חתימה על חוזה הביצוע.


במקרים של ספק, אפשר לפנות מראש לחברת הביטוח בכדי לברר אם יהיה ניתן לערוך לפרויקט ביטוח לאור הרזומה של הקבלן הספציפי.


שימו לב! ניסיון תביעות בעייתי של קבלן צריך להדליק "נורה אדומה" לא רק לחברת הביטוח אלא גם לחברה היזמית. מומלץ לשקול היטב האם להתקשר עם קבלן כזה גם ללא קשר לביטוח. מצב תביעות רע עלול להוות מן הסתם אינדיקציה לטיב הקבלן.

האם חברת ביטוח יכולה לסרב לבטח קבלן בגלל עבר ביטוחי?
האם חברת ביטוח יכולה לסרב לבטח קבלן בגלל עבר ביטוחי?

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page