top of page
shadow ready-web-FF.png
האם אפשר "להקפיא" ביטוח עבודות קבלניות?
האם אפשר "להקפיא" ביטוח עבודות קבלניות?

האם אפשר "להקפיא" ביטוח עבודות קבלניות?

מאת: עו"ד לואיזה מטטוב


שאלה: 

המחסור בידיים עובדות בעקבות המצב הביטחוני הביא לכך שהאתר מושבת כבר חודשיים. האם ניתן להקפיא את הביטוח?

תשובה:

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות לא כוללת אופציה או מושג של "הקפאת ביטוח". במידה שהעבודות באתר טרם החלו, ניתן לבטל את הביטוח ולפתוח אותו מחדש עם חידושן.


ככל שהעבודות של הפרויקט בעיצומן, אזי מדובר במצב שבו קיימים מטבע הדברים  סיכוני צד שלישי שונים כלפי עוברי אורח, מבקרים במקום או לסביבת האתר באופן כללי. בפרויקטים של התחדשות עירונית לפי תמ"א 38/1 (חיזוק והרחבה) שמתקיימים כאשר הדיירים ממשיכים לגור בבניין, הדברים מורכבים שבעתיים. הסיכונים מוגברים בכל הנוגע לנזקי גוף לדיירים או מבקרים, ובנוסף הסיכונים נמשכים בכל הנוגע לנזק למבנה הקיים ולעבודות עצמן. 


אי לכך ובהתאם לזאת, לא רק שאי אפשר להקפיא את הביטוח אלא שיש חשיבות רבה בהמשכו.


יתרה מזו, שימו לב! במרבית ביטוחי הקבלנים הנהוגים בישראל הכיסוי הביטוחי איננו תקף במקרה של הפסקת עבודה באתר למעלה מ-90 ימים!


כלומר, לא רק שאין אפשרות להקפיא את הביטוח, אלא שרצוי שהמבוטח יסדיר בפנייה ספציפית לחברת הביטוח את המשך הכיסוי, בכפוף להגנות שייקבעו גם אם העבודה תופסק לשלושה חודשים ומעלה.


ככלל, המלצתנו היא לא להגיע להפסיקה מוחלטת של העבודות בפרויקט פעיל. עדיף תמיד להמשיך בעבודות, הגם שבעצימות נמוכה, ולהקפיד שתהיה תמיד נוכחות של צוות באתר. אפילו אם מדובר בצוות קטן, שכן  כך ניתן יהיה על להשגיח על האתר והמתרחש בו. מצב כזה גם יספק עמידה בתנאי הפוליסה לעניין רציפות הביטוח.

האם אפשר "להקפיא" ביטוח עבודות קבלניות?
האם אפשר "להקפיא" ביטוח עבודות קבלניות?

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page