top of page
shadow ready-web-FF.png
דיווח חסר על מקרה גבולי הוביל להעדר תוקף לביטוח אחריות מקצועית
דיווח חסר על מקרה גבולי הוביל להעדר תוקף לביטוח אחריות מקצועית

דיווח חסר על מקרה גבולי הוביל להעדר תוקף לביטוח אחריות מקצועית

מאת: מירי לבהר


חברת פיקוח גדולה שמבצעת פיקוח על פרויקטים בהיקפים משמעותיים בישראל, החזיקה לאורך שנים פוליסת אחריות מקצועית בחברת ביטוח מהמובילות בשוק. בשלב מסוים ובעקבות עליית מחירים, החברה פנתה בבקשה לסוכן לחפש אלרנטיבה אחרת. האחרון המליץ לה לבטח את הפעילות בחברה מתחרה בה הפרמיה הייתה נמוכה באופן ניכר.


כשנתיים לאחר המעבר הוגשה כנגד חברת הפיקוח תביעה בעקבות אירוע שהתרחש כ-10 שנים קודם לכן. כלומר, בתקופה שבה היא הייתה מבוטחת בחברת הביטוח הקודמת.

חברת הביטוח החדשה אשר הייתה אמורה להיכנס בנעלי קודמתה ולספק את הכיסוי הביטוחי, טענה כי המקרה לא נכלל בפוליסה החדשה. זאת, משום "שהייתה למבוטחת ידיעה מוקדמת" על האירוע שלא חלה עליו התיישנות.


חברת הפיקוח גילתה לצערה שבענף הבנייה חוקי מרפי שוב עובדים שעות נוספות. היא מצאה את עצמה מתמודדת ללא ביטוח עם תביעה שהוגשה בסכומים של כ-2.5 מיליון שקלים. הרבה מעבר לפרמיה "שנחסכה" במעבר בין ביטוחי האחריות.

איך היה אפשר למנוע את הכשל?

איך היה אפשר למנוע את הכשל?

חברת הפיקוח טעתה בכך שלא דיווחה על המקרה שהתרחש באחד מאתרי הבנייה שבאחריותה בעבר. זאת, למרות שמדובר ככל הנראה באירוע גבולי מבחינת אחריותה (לאור נסיבות של הגנת הפרטיות לא נרחיב עליו בטקסט הזה). אם המבוטחת הייתה מקפידה על דיווח מלא, וחברת הביטוח החדשה הייתה מצרפת אותה לפוליסה, לא הייתה אפשרות לסרב לספק את הכיסוי.

מזכירים לכם

מזכירים לכם

בסיס הכיסוי בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית הוא "מועד הגשת התביעה" או בשפה מקצועית Claims Made. הכיסוי במקרה ביטוח תלוי  בשני תנאים מצטברים: קיומו של ביטוח במועד האירוע + קיומו של ביטוח במועד הגשת התביעה. כאשר חברה מבצעת מעבר בין פוליסות עליה לוודא שמירה על הרצף הביטוחי. כולל דיווח מקיף ובשקיפות מלאה אודות כל מקרה ומקרה בעבר שעלול לגרום להגשת תביעה. לרבות מקרים שהעילות שלהם קלושות ביותר.


זכרו שמתכננים ומהנדסים מצורפים כמעט אוטומטית לכל תביעה בגין אירוע באתר בנייה. רק פוליסה ראויה של אחריות מקצועית תיתן מענה ביום פקודה.


בטוחים שהתנהלתם ללא דופי? דעו שעצם הניהול של התביעה כרוך בהוצאות גבוהות בהעדר ביטוח, גם אם בסופו של יום יתברר שאתם לא אחראים למקרה. ההוצאות המשפטיות שיהיו כרוכות בהצגת פרשת הגנה, כמו גם הטרחה, עוגמת הנפש והפסד ימי העבודה, מהווים לכשעצמם נזק כלכלי ותדמיתי. בהעדר ביטוח אחריות מקצועית תקף, ההוצאות האלה יבוצעו מכיסה הפרטי של החברה. גם במידה שהתביעה תדחה בסופו של היום, בתי המשפט לא פוסקים תמיד הוצאות לנתבע לפי שיעורן האמיתי.

דיווח חסר על מקרה גבולי הוביל להעדר תוקף לביטוח אחריות מקצועית
דיווח חסר על מקרה גבולי הוביל להעדר תוקף לביטוח אחריות מקצועית

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page