top of page
shadow ready-web-FF.png
ביטוח פרויקטים של תכנון וביצוע
ביטוח פרויקטים של תכנון וביצוע

ביטוח פרויקטים של תכנון וביצוע

חברה קבלנית שעושה גם תכנון ופיקוח: מגבלות הפוליסה הקבלנית, ההמלצה להפרדה מבנית בין תכנון לביצוע ועוד


מאת: מירי לבהר

ענף הבנייה בישראל מורכב משחקנים מסוגים שונים המציעים שירותים מגוונים. בתוך התפאורה הזו פועלות בארץ מספר חברות המציעות תחת קורת גג אחת (תרתי משמע) הן את התכנון והפיקוח והן את הביצוע הקבלני.


חברות אלה, אשר מגדירות עצמן במיתוג ובטייטל כחברות שעוסקות בתכנון וביצוע, מתמודדות תדיר עם אתגר לא פשוט ברמה הביטוחית. זאת משום שנזקים מסוימים באתר המכוסים תחת הפוליסה הקבלנית נגרמים בשל תכנון לקוי.


פוליסה לביטוח עבודות קבלניות הנמכרת לקבלן מבצע כוללת ברמה העקרונית הרחבה לנזק פיסי שנגרם לפרויקט כתוצאה מתכנון לקוי. למשל, תכנון לקוי שגרם לקריסת כלונסאות פתאומית, התמוטטות מבנה וכדומה. אלא מאי, חברת הביטוח לא מבטחת בפוליסה את המתכנן אלא את הקבלן המבצע. כלומר, היא תספק מענה לנזק שנגרם לקבלן אך ברוב המקרים תגיש בעקבות כך תביעה כנגד המתכנן הרשלן.

כאשר המתכנן והמבצע חד הם, נוצרת בעיה ביטוחית-פיננסית מבחינת חברת הביטוח שכן שהסיטואציה מייתרת את האפשרות של זכות השיבוב וזכות התביעה כנגד המתכנן.

שיעור קצר (מאד) בביטוח

שיעור קצר (מאד) בביטוח

תחום הביטוח פועל כך שמבוטח מקבל פיצוי מחברת ביטוח בעקבות נזקים שנגרמו לו במקום לתבוע ישירות את המזיק. במקרים אלה, כאשר יש מזיק שיכול להיות אחראי לנזק, הזכות לתבוע את הצד השלישי עוברת לחברת הביטוח.

המקור לזכות הזו מצוי בסעיף 62(א) לחוק חוזה הביטוח שקובע - "הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח" (ההדגשות לא במקור).

עם זאת, לסעיף הנ"ל יש גם סעיפים נוספים שמסייגים את זכות התחלוף. בסעיף 62(ב) נקבע שחברת הביטוח לא יכולה להשתמש בזכות השיבוב אם הדבר יפגע בזכות של המבוטח לתבוע את הצד השלישי מעל לתגמולים שקיבל. כך גם נקבע בסעיף 62(ד) שזכות השיבוב לא תחול במקרים שבהם המבוטח לא היה תובע פיצוי או שיפוי מהצד השלישי בגלל יחסי עובד מעביד או קרבה משפחתית.

בית המשפט העליון, בפסק דין שניתן לאחרונה, התייחס למורכבות זכות השיבוב במקרה של קרבה בין המבוטח לצד השלישי. הדוגמה שניתנה בפסק הדין הנ"ל לקוחה אמנם מעולם ביטוחי הרכב אך נקביל אותה לענף ביטוחי הבנייה.


"מכונית לא מבוטחת שנהוגה בידי בנו של ראובן פגעה ברשלנות במכוניתו של ראובן. אם נציע לראובן לתבוע את בנו או לשפות אותו על הנזק, ראובן ידחה מן הסתם את הצעה ואף יסבור שהיא מגוחכת, שהרי בנו הוא בנו וממילא הקופה המשפחתית היא אחת ואין טעם להעביר כסף מכיס שמאל לכיס ימין" (רע"א 4179/20).


נשוב לענייננו. זכות השיבוב של חברת הביטוח מכוח סעיף 62 לחוק נמצאת בסוג של התנגשות כאשר המבוטח (ראובן) והמתכנן (בנו של ראובן) הם אותו הגוף. כלומר, מצב שבו ברור שהמבוטח לא יתבע את עצמו. חברת הביטוח בד"כ לא תאפשר לפוליסה לכלול בסיטואציה הזו גם הרחבה של הכיסוי כנגד נזקים כתוצאה מתכנון לקוי והפוליסה תהיה חסרה.

מה עושים? הפרדת כוחות

מה עושים? הפרדת כוחות

לאחר שהגדרנו בקצרה את האתגר, נפנה לשרטט פתרונות אפשריים מתוך הניסיון שלנו כסוכנות ביטוח בעלת ניסיון של למעלה מ-30 שנה בביטוחי בנייה. נדגיש כבר עתה ששני הפתרונות שנציג להלן מבוססים על עיקרון של "הפרדת כוחות" ברמת האישיות המשפטית בין המתכנן למבצע.


אופציה ראשונה היא לפצל את מחלקת התכנון בחברה המבצעת ליחידה בעלת אישיות משפטית נפרדת. חברת בת שמאוגדת באופן עצמאי ואשר יכולה לרכוש בנפרד ביטוח אחריות מקצועית למתכננים. פתרון זה מאפשר למחלקת התכנון לקבל כיסוי ביטוחי מכוח פוליסת אחריות מקצועית כנגד תביעת שיבוב שתוגש בעקבות תכנון לקוי שגרם לנזקים פיסיים בביצוע.


אופציה נוספת יכולה להיות על ידי הוצאת התכנון למיקור חוץ. למשל, הגשת הצעה למכרז של פרויקט BOT הכוללת גם ביצוע וגם תכנון, אך העברת התכנון בפועל לחברת תכנון חיצונית. כמובן שיש לדרוש מחברת המתכננים חתימה על נספח ביטוח מסודר וכן אישורי קיום ביטוח חתומים לגבי אחריות מקצועית. כך, במידה שיש כשל תכנוני, חברת הביטוח יכולה לממש את זכות השיבוב כלפי חברת התכנון החיצונית.

ביטוח פרויקטים של תכנון וביצוע
ביטוח פרויקטים של תכנון וביצוע

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page