top of page
צל
באנר היבטי ביטוח בעבודות פינוי אסבסט

שאלה ותשובה – היבטי ביטוח בעבודות פינוי אסבסט

שאלה:
"איציק, בוקר טוב. אנחנו מעוניינים לשכור את שירותיו של קבלן לפינוי אסבסט אך כשפנינו לקבלני אסבסט מצאנו בפוליסה שלהם החרגה לכל מה שנוגע לאסבסט. כאשר ביקשנו לברר זאת מול אחד הקבלנים, הוא טען שכל חברות הביטוח, ללא יוצא מהכלל, מחריגות את הנושא בביטוח העבודות הקבלניות. האם אתה מכיר את הסוגייה ויכול לאשר שלא סביר שנמצא קבלן ללא החרגה זו?".

תשובה:

קבלני האסבסט צודקים, אכן קיימת כאן בעיה. העיסוק באסבסט מקפל בחובו סיכונים שונים לעובדים ולסביבה, והמדינה ראתה לנכון להתייחס לכך בחקיקה מפורשת. כך נולדו החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011 ותקנותיו (להלן: "חוק האסבסט").

חוק האסבסט קובע כי כל עבודת בנייה שכרוכה באסבסט מחייבת ביצועה על ידי קבלן בעל רישיון (רישיון קבלן אסבסט צמנט) ואגב קבלת היתר מטעם המשרד להגנת הסביבה. היתרים אלה נדרשים בין השאר בעקבות הסיכונים הרבים שנגרמים כתוצאה משחרורם של סיבי אסבסט לחלל הסביבתי והנשימתי. העיסוק באסבסט מסוכן לעובדים ולאוכלוסייה אשר שוהה באזור. אי לכך הוא דורש עבודה ברישיון ותוך כדי נקיטה במגוון אמצעי בטיחות.

ההחרגה בפוליסות הביטוח לאסבסטוזיס אכן קיימת בכולן, אולם ניתן לבטח את העבודות לכל נזק אחר (למעט אסבסטוזיס). חשוב להבין כי מחלת האסבסטוזיס מתפתחת במשך שנים ובעקבות חשיפה ארוכת טווח לחומר המסוכן.  כפי שנאמר על ידי המשרד להגנת הסביבה, "סימני המחלה מופיעים לראשונה כעבור 10 שנים לפחות מהחשיפה הראשונה, ובתנאי שהייתה חשיפה משמעותית לריכוזים גבוהים של סיבי אסבסט ובמשך מספר שנים" (ההדגשות לא במקור). יצוין כי חשיפה לאסבסט הוכחה כקשורה גם להתפתחות מחלות נוספות כמו סרטן ריאות וסרטן בקרום הריאות (מזותליומה).

לעומת זאת, עבודה קצרה של פינוי גג אסבסט, הנמשכת מספר ימים (ולעתים יום אחד), לא בהכרח מעלה סיכון של התפתחות מחלה בשל חשיפה לאסבסט.

בסיכום, כל שעליכם לעשות הוא לוודא כי אתם מתקשרים עם קבלן אסבסט מורשה, מנוסה ומפוקח על ידי המשרד להגנת הסביבה.  בעבודות קצרות מועד, החריג לאסבסטוזיס הוא "חריג מינורי" ויש לפתור אותו חוזית מול קבלן האסבסט, כדי למזערו. אם נרכש ביטוח  עבודות קבלניות ועובד או צד שלישי נפגע פיזית מתאונה תוך כדי ביצוע העבודה, יהיה כיסוי ביטוחי מלא, שכן החריג מתייחס למחלת האסבסטוזיס אך לא לתאונות ופציעות רגילות המתרחשות באתר עבודה תדיר, לצערנו.  יש להקפיד ולוודא שהעבודה עצמה לא מוחרגת מהכיסוי בפוליסת הקבלן  והחריג מתייחס רק למקרה ביטוח שהתרחש כתוצאה ממחלת האסבסטוזיס וכתוצאה  מהתכונות המסוכנות של האסבסט.

bottom of page