top of page
צל
באנר מן העיתונות

מן העיתונות

דו"ח מבקר המדינה | הפריפריה הופקרה: הערים שבסיכון גבוה להיפגע מרעידת אדמה - לא ערוכות לכך

4

"כמו התקף לב, זה יקרה ברגע אחד":

הקטסטרופה שתהיה פה כשהאדמה תרעד

3

מי אחראי על הכיווץ של רשות החירום הלאומית

2

רעידת אדמה מסוכנת כמו איום ביטחוני

1

bottom of page