top of page
צל
באנר ביטוח כלי צמ"ה

ביטוח כלי צמ"ה - 30 שנות ניסיון של שקט נפשי לקבלנים ויזמים

כלים הנדסיים

ביטוח כלי צמ"ה מספק מענה לנזקי גוף ורכוש הנגרמים מפעילות של כלים מכנים הנדסיים ליישומים שונים דוגמת הובלה, הפצה וביצוע מגוון עבודות הנדסה כגון עבודות מינוף, עבודות עפר, סלילת כבישים, בנייה ועוד. פוליסת ביטוח צמ"ה מכסה פעילות ציוד מכני הנדסי כבד משקל אשר יכול להיות גם קבוע וגם משונע.

בסוכנות הביטוח איציק סימון אנו מציעים ביטוח כלים הנדסיים שמתמקד בקורלציה שבין פוליסת ביטוח צמ"ה עם ביטוח עבודות קבלניות. ההיכרות שלנו עם הדקויות והניואנסים בפוליסות הללו, במקביל לידע הנרחב שצברנו לגבי הסיכונים הגלומים בשימוש בכלי צמ"ה (מבחינת גוף ורכוש), מאפשרים לנו להציע ביטוח שיהיה גם הוליסטי וגם נקודתי.

הסוכנות שלנו פועלת בענף הבנייה מזה למעלה מ-30 שנה ומכירה את הביטוחיים השונים על בוריים. נשמח לעמוד לרשותכם הן בייעוץ ראשוני והן בהתקשרות בפוליסה המתאימה. אנו שמים דגש על מנעד הסיכונים הרלבנטי ועל תפירה אישית כולל ביטוח צד שלישי לכלים הנדסיים, ביטוח רכוש לכלים הנדסיים וביטוח חבות מעבידים לכלים הנדסיים.

תודות לידע הרב נספק גם מחירים אטרקטיביים וגם פתרונות יצירתיים בלוחות זמנים קצרים (כולל הנפקת פוליסת ביטוח כלי צמ"ה במהירות וללא עיכובים מיותרים).

כלי צמ"ה בעבודה

למה כדאי לבטח אצלנו?

סוכנות הביטוח איציק סימון מציעה לכם חיבור מדויק בין הפוליסה הקבלנית לבין ביטוח הנדסי איכותי, מקיף ומקצועי. נוודא כי יש לכם ביטוח כלי צמ"ה שמותאם לסיכונים הספציפיים של הפרויקט ולכלי הצמ"ה הרלבנטי שעל הפרק.

כסוכנות ביטוח שעובדת מול קבלנים ויזמים באלפי פרויקטים בפריסה ארצית נדע לייצר את החיבור הנכון. הכיסוי הביטוחי יהיה נאות, בסכומים ראויים ועשוי לכלול – במידת הצורך – הרחבות שונות כגון ביטוח כלי צמ"ה עם כיסוי לנזקי טבע, גניבה/פריצה, נזק בזדון, רעידות אדמה, הגנה משפטית, ביטוח שמשות ועוד.

ביטוח רכוש לכלים הנדסיים

באגר שיש לו ביטוח בזמן עבודה

ביטוח רכוש לכלים הנדסיים עוסק בעיקר בנזקי רכוש שנגרמים לכלי עצמו כתוצאה מתאונה, התהפכות, התלקחות, התנגשות וכמובן נזקים בזדון או באירועי פריצה, גניבה וכדומה. חשוב מאד לוודא כי נזקי רכוש אלה כלולים בפוליסת ביטוח כלי צמ"ה לחברות בנייה וקבלנים לאור שווים הגבוה של הכלים והמענה הצר (מאד) שניתן לזה בהסתמכות על הפוליסה הקבלנית בלבד.

 

יש לשים לב שהכיסוי שנגזר משווי הכלי עם פחת, ומדובר בסיטואציה שעלולה לייצר מחלוקות בין הקבלן לחברת הביטוח ו/או לחברה שהשכירה את הכלי.

מנוף שקרס על ביניין

ביטוח צד שלישי לכלים הנדסיים

כלי צמ"ה עלולים לגרום לנזקים כבדים לצד שלישי. בין אם מבחינת נזקי רכוש בהיקפים לא מבוטלים ובין אם בנזקי גוף (לרבות תאונות עבודה קטלניות).

ביטוח צד שלישי לכלים הנדסיים מבוסס בד"כ על שילוב בין הפוליסה הקבלנית (ביטוח עבודות קבלניות) לסוג הספציפי של כלי הצמ"ה. כך גם יש הבדל בין כלי צמ"ה שחייב בביטוח חובה (כמו משאית) לכלים הנדסיים שלא חייבים בביטוח כאמור (כמו עגורן-צריח).

 

בסוכנות הביטוח איציק סימון נוודא שאתם יוצאים לדרך כשאתם מוגנים ככל הניתן עם ביטוח כלי צמ"ה לחברות בנייה שכולל מענה גם לנזקים לצד ג'.

ביטוח חבות מעבידים לכלים הנדסיים

פועלים שעובדים ליד כלי הנדסי

ביטוח חבות מעידים לכלים הנדסיים צריך לגלם סינרגיה מדויקת בין ביטוח כלי צמ"ה לפתרונות הקיימים במסגרת הפוליסה הקבלנית. הדיאלוג בין הפוליסות מחושב היטב הן מבחינת סייגים והן ברמת סכומי ביטוח ראויים ו/או השתתפויות עצמיות.

בסוכנות הביטוח איציק סימון אנו מתייחסים בכובד ראש לחבות המעבידים בביטוחי צמ"ה ומייעצים ללקוחותינו על הנתיב הנכון מבחינתם ברמת הפרויקט וברמת כלי הצמ"ה הספציפי.

זקוק לביטוח כלי צמ"ה?
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page