top of page
צל
באנר אחריות מקצועית מפקח בנייה

אחריות מקצועית מפקח בנייה

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

מאת: מירי לבהר , סמנכ"לית, איציק סימון -הסוכנות המובילה לביטוחי בניה
 

תחום הפיקוח על הבנייה נחשב לאחד האזורים ה"אפורים" בענף הבנייה מבחינת נזיקין וביטוח. מצד אחד, מפקח הבנייה ממלא שורה ארוכה של פונקציות בעלות השלכות מרחיקות לכת על הבנייה, ומשמש כידו הארוכה של מזמין העבודה בשטח או "תעודת ביטוח" של המזמין. מאידך, נכון להיום התחום "פרוץ" ובלתי מוסדר. עד כדי שאין כל תנאי סף כדי להתמנות ולהיקרא "מפקח בנייה".

החוק בישראל לא קובע לפיקוח בנייה חובת רישיון או הסמכה,  ולמעשה אין הגדרה לעבודת המפקח (המפקח מפקח על מה שמגדירים לו לפקח לפי החוזה). הבעיה מתחילה כאשר המזמין מבקש להשתמש במפקח "כתעודת ביטוח" והופך אותו למפקח על כלל האתר, בעוד הקבלן אומר, ובצדק, "אל תגיד לי איך לעשות כי אני אחראי לביצוע העבודה". במילים אחרות, אנו ניצבים בקונפליקט מובנה ברמת האחריות של הקבלן מול המפקח.

מפקחי הבנייה המקצועיים בענף, וביניהם כמובן הנדסאים, מהנדסים ואדריכלים העוסקים בפיקוח בנייה, מבקשים מזה שנים להסדיר את התחום. יש אפילו שניסחו "מפתחות אתיים" או "תקנונים" בכדי לייצר סוג של סטנדרט. בקרב אנשי המקצוע המובילים, קיימת הבנה כי רק הסדרה ברורה עם שיניים תוכל לייצב את הענף, לשפר את איכות הבנייה, למנוע תקלות ולאפשר הרמה משמעותית של סטנדרט הבנייה ועבודות הבנייה בישראל .

במאמר מוסגר נציין כי יש מומחים שמבקרים את הניסיונות הללו מתוך תפיסה כי אלו טענות פוליטיות הנובעות מרצון "לסגור את הגילדה בפני מפקחים חדשים". ביקורת מסוג זה נובעת מכך שכמעט בכל אתר רציני עם כשלי בנייה יש גם מפקח מוביל.

מפקחי בנייה מוצאים את עצמם פעמים רבות מתמודדים עם אתגרים ביטוחיים. תפקידיו של מפקח הבנייה הינם רבים ומגוונים. על פי רוב מדובר במינוי חוזי של מזמין העבודה לטובת ווידוא כי הבנייה נעשית לפי דרישות החוק והתקינה, בהתאם לנהלים ולפי התכנון. מפקח הבנייה מספק לקבלן את התוכניות ונותן מענה לכל בעיה תכנונית בשטח, מבקר את עבודת השלד ונוכח ביציקות, מפקח על עבודות הגמר והתשתיות, מאשר טיב החומרים והתאמתם למסמכי החוזה והנחיות המתכננים, מאשר מדידות נדרשות, מוודא שמעבירים דגימות למעבדות רלבנטיות ומוודא את תקינות התוצאות, בודק חריגות תכנוניות, מנחה את הקבלן המבצע וקבלני המשנה, מוודא כי העבודה מתקדמת לפי הדרישות החוקיות, מנהל מעקב על לוחות זמנים להתקדמות העבודה, מאשר חשבונות ועוד.

הפוליסה הקבלנית לא מגנה על אחריותו המקצועית של המפקח

אחריות מקצועית מפקח בנייה

בקרב מפקחי בנייה רבים בישראל קיימת תפיסה (שגויה) לפיה הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הנרכשת על ידי היזם ו/או הקבלן המבצע, מגנה עליהם ביום פקודה. לפי תפיסה זו, בקרות אירוע באתר הבנייה שייגרם ממנו נזק למאן דהו, אם תוגש תביעה כנגד מפקחי הבנייה, חברת הביטוח של הפוליסה הקבלנית תעניק את הכיסוי.

ובכן, לא כך היא. כאשר מפקח בנייה מבקש להכליל אותו בהגדרת שם המבוטח בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, חברת הביטוח תדרוש בד"כ הוספה של סעיף לפיו הכיסוי לא חל על אחריותו המקצועית של המפקח. קרי, במידה שתוגש תביעה נזיקין בעקבות אירוע באתר הבנייה, ויוכח כי הנזק נגרם כתוצאה מרשלנותו המקצועית של המפקח, הפוליסה הקבלנית איננה מכסה אותו.

מה הפתרון?

הדרך היחידה של מפקח הבנייה להתמודד עם הסייג/החריג הנ"ל היא באמצעות רכישה של פוליסת אחריות מקצועית באופן פרטי.

עמדת הפסיקה לגבי אחריות מפקח בנייה

תפקידו של מפקח הבנייה שממונה מטעם מזמין העבודה הוא לא תפקיד סטטוטורי. בניגוד למשל לבעלי תפקידים אחרים, אשר תפקידיהם נגזרים מכוח הדין, כמו מהנדס המבצע פיקוח עליון או מנהל עבודה שממונה מכוח תקנות הבנייה. החוק לא מאגד את תחומי האחריות של מפקח הבנייה וזה מגובש לפי ההסכם שבין המפקח למזמין העבודה.

במישור של דיני הנזיקין, הלכה פסוקה היא ש"אין הקבלן יכול להישמע בטענה כלפי המפקח (ב) נוסח 'למה לא השגחת עליי?". כלומר, "הקבלן הוא שאחראי לאיכות הביצוע ואינו יכול להתנער מאחריותו ולגלגלה על המפקח" (ראו ע"א 7439/06).

מצד שני, המפקח בהחלט יכול להימצא אחראי בפיצוי. החיובים החלים על המפקח לא נגמרים במישור החוזי. בשל היותו גורם מקצועי, המפקח יכול להיות חייב בדיני נזיקין כלפי מי שהוא חב לו חובת זהירות.

עמדת הפסיקה לגבי אחריות מפקח בנייה

שנאמר, "בעל מקצוע נושא בחובת זהירות כלפי כל אלה אשר לפי הידוע לו עלולים להיפגע מפעולותיו המקצועיות" וכן "סמכות הפיקוח על עבודה נושאת בחובה אחריות בקשר לבצוע העבודה" (ע"א 684/76). כך גם נקבע כי "מעמדו המיוחד של בעל המקצוע המפקח על בצוען של עבודות בניה עשוי להטיל עליו חובות מיוחדות" (ע"א 3392/93, ההדגשות לא במקור).

פוליסת אחריות מקצועית" ומועד הגשת התביעה"

אילוסטרציה פוליסת אחריות מקצועית

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית, בהיותם הנדסאים או מהנדסים או אדריכלים היא המענה היחיד שיכול להיות למפקח כנגד תביעות הטוענות לרשלנותו.

חשוב לדעת כי ביטוח אחריות מקצועית למפקחים (ובכלל) הוא פוליסה שהבסיס שלה הוא "מועד הגשת התביעה" (Claims Made). בכדי שהכיסוי יהיה תקף, חייבים להתקיים שני תנאים מצטברים:

  1. המפקח היה בעל פוליסת אחריות מקצועית תקפה במועד האירוע.

  2. המפקח היה בעל פוליסת אחריות מקצועית במועד בו הוגשה התביעה.

 

שימו לב כי מטרתה של פוליסת ביטוח אחריות מקצועית למפקחים איננה רק לסייע בכיסוי פיצויים אותם המפקח יידרש לשלם. הביטוח מעניק גם כיסוי עבור ההוצאות המשפטיות (בגבולות האחריות הקבועים בפוליסה*) של ניהול המשפט.

כאשר מתרחש באתר בנייה אירוע "בר-תביעה", סביר להניח שהתביעה תוגש כנגד כל הגורמים המעורבים. החל ממזמין העבודה ומבצע הבנייה, דרך קבלני המשנה, וכלה כמובן במתכננים, במפקחים, בצדדים שלישיים ועוד. למרות שייתכן שהתביעה תדחה כנגד חלק מהנתבעים, ניהול המשפט לכשעצמו דורש הוצאות כספיות לא מבוטלות.

גם מפקח בנייה שפעל במקצועיות יתרה, ושתפקודו היה לעילא ועילא, עלול להידרש להגן על עצמו בבית המשפט. משרדי עורכי הדין המייצגים מפקחי בנייה הינם משרדים בעלי מקצועיות מיוחדות אשר שכר טרחתם בהתאם. ללא פוליסה תקפה של ביטוח אחריות מקצועית למפקחים, ההוצאות המשפטיות תוצאנה מכיסו של הנתבע.

bottom of page