top of page
צל
באנר ריכוז ההקלות המעודכנות בעקבות משבר הקורונה נכון ל- 31/03/2020

להלן ריכוז ההקלות המעודכנות בעקבות משבר הקורונה נכון ל- 31/03/2020

לאור הרחבת הצעדים הכלכליים לשמירה על יציבות המשק עקב משבר הקורונה. להלן רשימה מעודכנת של הטבות והקלות מטעם המדינה נכון ליום 31/03/2020, ובהמשך לחוזר המשרד מיום 17/03/2020 בגין ריכוז הקלות קורונה.

bottom of page