shadow ready-web-FF.png

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל משבר הקורונה

שני, 27 אפריל 2020
 

המענק מחולק לשלוש קבוצות עסקים בהתאם לגובה המחזור כדלקמן:......