shadow ready-web-FF.png
באנר הרוכשים מול הקבלנים: האם הקורונה מצדיקה עיכוב במסירת הדירה?

הרוכשים מול הקבלנים: האם הקורונה מצדיקה עיכוב במסירת הדירה?

הקדמה:
מגיפת הקורונה מהווה בלי ספק אירוע דרמטי, מפתיע ומכונן.
 
על השאלה האם הוא אירוע בלתי צפוי ואף נכנס לגדר ההגדרה של "כוח עליון",  בהקשר לעיכובים הצפויים  בבניה ובמסירת דירות ופרויקטים לרוכשים ומזמינים - הדעות חלוקות.
 
אנו נרכז כאן מידע רלבנטי בסוגיה זו – לנוחיות לקוחותינו וגולשי האתר.