top of page
צל
באנר נזק למבנים שכנים בעבודות קבלניות

נזק למבנים שכנים בעבודות קבלניות - יש כיסוי?

קבלן מהורהר באתר בנייה

מאמר מאת איציק סימון 
אחת הטעויות הנפוצות בפוליסות ביטוח עבודות קבלניות קשורה לנזקים שנגרמים למבנים שכנים של צדי ג', אגב ביצוע עבודות הפרויקט.
נזקים למבנים סמוכים עלולים להיגרם  בעת ביצוע חפירות בקרבת מבנים, קידוחים, הריסת מבנים צמודים וכיו"ב - עבודות העשויות לגרום לתזוזת קרקע והחלשת משען תמך או קרקע.


למרבה הפתעתו, בקרות נזק - הקבלן מקבל סירוב מחברת הביטוח שלו, שאיננה מוכנה לקבל אחריות על הנזק - ולהלן ההסבר.
 
פרק צד שלישי של הפוליסה הקבלנית במהדורה הנפוצה בשוק: תנאי ביט 2013 של חברת הביטוח "כלל", (ש "אומצו" ע"י מרבית חברות הביטוח בארץ ), מחריג מכיסוי ביטוחי נזקים הנגרמים כתוצאה מרעד והחלשת תמוכות או משען קרקע.

ברוב הפוליסות נרכשת ההרחבה כנגד החריג לכיסוי ביטוחי זה - כמעט באופן אוטומטי.
אלא מה?

לכיסוי קיים תנאי: על הלקוח מוטלת החובה לבצע סקר לתיעוד מצב המבנים הסמוכים, על חשבונו הוא, בסיוע קונסטרוקטור - ולהעביר את הסקר לחברת הביטוח בטרם תחילת העבודות.
 
פלא שמרבית התביעות האלה נדחות? מעטים הלקוחות שמבצעים סקר כזה, לכן הם נותרים ללא כיסוי בבא יום הדין.

אני מזמין אותך
להתקשר ישירות אלי
איציק סימון - 050-5299480

קבלן / יזם יקר,
אנחנו יכולים לסייע לך להימנע מטעויות רבות!
איך?
בוא נתחיל בפגישה!
 
לתיאום פגישת ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות לחצו כאן

bottom of page