top of page
shadow ready-web-FF.png
נוהל עבודות בחום – חשוב להכיר
נוהל עבודות בחום – חשוב להכיר

נוהל עבודות בחום – חשוב להכיר

מאת: איציק סימון


עבודות בנייה דורשות מטבע הדברים פונקציות רבות המבוצעות בחום ואף תוך שימוש באש חיה וגלויה. שגרת העבודה כוללת אין ספור עבודות מסוכנות העלולות לייצר דליקה כאשר הסיכון לציוד ולכלי העבודה אינם הסכנה היחידה.

אתר בנייה הוא מתחם ובו אין ספור חומרים ואביזרים דליקים שיכולים לשמש כ"חומר בעירה". דוגמאות בולטות לכך הן קרשים שנמשחו בשמן לטובת ניתוק מהיר, שכל ניצוץ קל עלול להציתם, וכמובן עבודות איטום שמתבצעות אגב שימוש בחום ואף עם אש גלויה ממש.


חברות הביטוח מודעות לסוגייה וכוללות בפוליסות הקבלניות נספח תנאים ברור העוסק בעבודות בחום. לעתים תוך ציון באופן מפורש שאי עמידת המבוטח בתנאי הנוהל הינה עילה להפחתת הכיסוי ובמקרים חמורים לביטולו כליל. ישנן אפילו פוליסות שקובעות כי עבודות מסוכנות במיוחד עם אש בסמוך למכלי דלק או גז תלויות בקבלת אישור מקדים וספציפי מחברת הביטוח.


לצפייה בדוגמאות נספחי חברות הביטוח- לחץ כאן


עיקרי נוהל עבודות בחום

נוהלי עבודה בחום מבוססים על תנאים די דומים בין הפוליסות השונות לביטוח עבודות קבלניות המשווקות בשוק בישראל ואלה עיקרי הדברים.

· הרחקת חומרים דליקים – בכל נוהלי העבודות בחום בפוליסות קיימת חובה של הרחקת "חומרים דליקים" למרחק של 10-11 מטרים לפחות ממקום ביצוע העבודות. בכל הנוגע לחומרים דליקים ניידים שניתן להזיזם (כדוגמת קרשים או מכלים מסוכנים) אזי ההרחקה היא פיסית. במידה שמדובר על חומרים דליקים שלא ניתנים להזזה הפוליסות קובעות כי יש לכסותם במעטה בלתי דליק (כמו ברזנט רטוב או שמיכת אסבסט).

· מינוי אחראי – המבוטחים מחויבים במינוי אחראי מטעמם שיוודא כי נוהלי העבודות בחום מבוצעים בשטח הלכה למעשה. ברוב הפוליסות האחראים נדרשים לבצע "סיור מקדים" לפני תחילת העבודות בכדי לבדוק שהנוהל מקוים.

· צופה אש – עבודה בחום מחויבת לפי הפוליסות השונות בליווי על ידי צופה אש. "צופה אש" הוא עובד אשר תפקידו היחיד הינו להשקיף על העבודות המסוכנות כשהוא מצויד באמצעי כיבוי וביכולת לקרוא בהקדם לכוחות ההצלה בעת שריפה או התפוצצות. ברוב הפוליסות הדרישה היא שצופה האש יישאר במקום למשך "זמן סביר" (בד"כ כ-30 דקות לפחות) אחרי תום העבודות, וזאת בכדי לוודא שלא מתפתחת אש מגיצים שנשארו מאחור.

· פיקוח ויידוע קבלני משנה – באתר בנייה פועלים באופן תדיר קבלני משנה שונים. המבוטח הראשי חייב לוודא יידוע קבלני המשנה בדבר העבודות בחום לרבות הנוהל המלא, אמצעי כיבוי וכדומה.

מה קורה באירוע של שריפה באתר?

במקרה של שריפה באתר כתוצאה מהתלקחות או התפוצצות, המבוטח ירצה כמובן להפעיל את הפוליסה ולזכות בכיסוי. חברת הביטוח, מצידה, תשלח למקום אנשי מקצוע שלכל אחד מהם תפקיד אחר: שמאי, חוקר שריפות וחוקר פרטי, אשר יבקשו לבחון במהירות מס' היבטים:

· מה הייתה סיבת השריפה?

· האם המבוטח הקפיד על נוהל עבודות בחום בהתאם לפוליסה?

· מהם היקף הנזק ועלויות כינון הנזק בהערכה ראשונית?


שימו לב כי מעבר לכך שהקבלן צריך לוודא בכל רגע נתון שנוהל עבודות בחום מתקיים, חשוב מאד שהוא יוודא כי הביצוע מתועד. סוגיית התיעוד יכולה להתברר כקריטית באשר ליכולת להוכיח שנוהל עבודות בחום קוים כנדרש.


יש להקפיד על כל הניואנסים הקטנים של הנוהל שכן די בהפרה הקלה ביותר בכדי לייצר מחלוקת שתוביל לעיכוב, הפחתת הפיצוי או אף גריעת הכיסוי הביטוחי. למשל, ווידוא שצופה האש אכן "התנתק" מהעבודה השוטפת ועסק רק בצפייה על העבודות או שכל החומרים הדליקים אכן הורחקו למרחקים הנדרשים ו/או נעטפו במעטה בלתי דליק.

לסיכום:


"נוהל עבודות בחום"  איננו המלצה אלא מפרט מחייב. שריפה או התלקחות באתר עלולות להסב נזקים קשים הן לרכוש, ובדומה להיבטים רבים בתחום הביטוח – "סוף מעשה במחשבה תחילה".


ככל שמבוטח ישכיל לקיים את הנוהל המחייב, ולא מתוך רצון "לצאת ידי חובה" אלא מהבנה של חשיבות הנושא, כך הוא מגדיל את הסיכוי שייחסכו ממנו נזקים והליכים מיותרים.


זכרו כי מחלוקות בנוגע לסיבת השריפה או ההתלקחות אינן עניין של מה בכך ועלולות להתגלגל לכדי הליכים משפטיים ארוכים ומאתגרים. חשוב לדעת שאפילו אם המבוטח יהיה זכאי בסופו של היום לכיסוי ביטוחי, הרי שנזקי אש עלולים לייצר לא מעט נזקים עקיפים ותוצאתיים כמו עיכוב בלוחות זמנים, הוצאות מיוחדות לשיקום נזקי השריפה בדחיפות, רכישת ציוד חדש חלף הציוד שניזוק וכדומה. 


ביטוח עבודות קבלניות לא מספק כיסוי לנזקים פיננסיים (ראה הגדרת מקרה ביטוח: נזק פיזי) לפרויקט המבוטח והדברים יכולים לטפס בקלות לכדי מאות אלפי שקלים.

נוהל עבודות בחום – חשוב להכיר
נוהל עבודות בחום – חשוב להכיר

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page