top of page
shadow ready-web-FF.png
בפוליסת ביטוח כל מילה חשובה
בפוליסת ביטוח כל מילה חשובה

בפוליסת ביטוח כל מילה חשובה


מאת: גנית מיכאלי מנהלת תחום עסקים מורכבים


פוליסת ביטוח היא חוזה משפטי שבו "כל מילה חשובה". ניסוח מסוים ואפילו מילה בודדת יכולים לשנות מקצה לקצה את היקף הכיסוי ואף את קיומו או העדרו יום פקודה.


דברים אלה נאמרים ביתר שאת לגבי ביטוח עבודות קבלניות, שכן לא כל סוכנויות הביטוח בישראל מכירות את ענף הבנייה על בוריו. כפועל יוצא מזה רבות מהן מתקשות להבין את משקלן של מילים בודדות בפוליסה הקבלנית.

על מנת לזהות את ה"מורכבויות" הללו ואת המקומות שבהם מילה קטנה משנה את המהות, חשוב להיות בקיאים הן בפוליסות שמשווקות בשוק והן באופיו של ענף הבנייה. כלומר, לדעת איך נראה אתר בנייה, אילו כוחות פועלים בו ומה מערכות היחסים המקצועיות-מסחריות ביניהם, מי השחקנים הראשיים והמשניים, באלו כלים נעשה שימוש, מהם הסיכונים לרכוש ולגוף, מהם מדרגי האחריות בהגשת תביעה וכדומה.


סוכנות הביטוח איציק סימון אשר צברה וותק של למעלה מ-30 שנה בעריכת ביטוחי בנייה, גאה להיות "סוכנות ביטוח עם קסדה ובוץ בנעליים". בזכות ההבנה בענף הבנייה והעובדה שזכינו לקחת חלק בביטוחי אלפי פרויקטים לאורך השנים, אנחנו יודעים לזהות מבעוד מועד נקודות בעייתיות בפוליסה ולספק להן מענה. בין אם בשלבים הראשונים של החתימה ובין אם לאחר מכן כשמתעוררת מחלוקת מול חברת הביטוח. להלן הסבר ודוגמאות.

צפוי? בלתי צפוי? צפוי מראש?

צפוי? בלתי צפוי? צפוי מראש?

כל פוליסת ביטוח, לרבות ביטוח קבלנים או כל ביטוח אחר הנוגע לענף הבנייה (כמו אחריות מקצועית, חבות מוצר וכו'), מורכבת משלושה מישורים – הגדרות, סעיף אופרטיבי (מה מפעיל את הפוליסה) וחריגים.

אם נתמקד רגע בסעיף האופרטיבי, אזי למרות שהכותרת של ביטוח עבודות קבלניות היא "פוליסת כל הסיכונים", ניתוח של הפוליסות מעלה שאין זה בהכרח המצב.


דוגמה בולטת היא העובדה שהטריגר האמיתי ברוב הפוליסות הוא "נזק תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי". סוכנות ביטוח שמבינה לעומק את המהות של הסיכונים באתרי בנייה חייבת לוודא שההגדרה הזו ברורה ככל שניתן גם למבוטח וגם לחברת הביטוח.


במקרים רבים קשה להחליט מה נכנס או לא נכנס תחת הכותרת "נזק תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי". קחו למשל נזקי חורף שנגרמים לאתר כתוצאה מסופה חזקה במיוחד, גשמים עזים, ברד כבד וכדומה. לכאורה, חברת הביטוח יכולה לטעון שהנזקים היו "צפויים" משום שהחורף הוא חלק בלתי נפרד ממחזור העונות ובפועל, ברור שלעתים מתרחשות סערות חריגות בעוצמתן או ימי גשם רצופים עם ממטרים כבדים בכמויות חריגות.

בלתי צפוי מראש

בלתי צפוי מראש

בסוכנות הביטוח שלנו אנחנו מקפידים על קלה כחמורה ודואגים בד"כ להגדיר את הטריגר כ"בלתי צפוי מראש". הנה לפניכם מילה אחת ("מראש") שעשויה לשנות את תמונת הכיסוי לבלי היכר. כשהיא מופיעה בפוליסה, חברת הביטוח תתקשה לדחות את התביעה בסופות חריגות שלא היו עליהן התראות ספציפיות מהשירות המטאורולוגי.


המחלוקת בין "צפוי" ו"בלתי צפוי" לא נוגעת רק לנזקי אקלים. דוגמה נוספת היא למשל פריצה "פתאומית ובלתי צפויה" של מי תהום בזמן הקידוחים באתר. אירוע שעלול לייצר מחלוקת בין היכולת לצפות את קיומם של מי התהום במסגרת הסקר המקדים והסיכונים שחברת הביטוח לקחה (או לא לקחה) על עצמה בהכנתה את הפוליסה.


ישנם מצבים שבהם אפילו תוספת שהיא פחות ממילה יכולה לשנות את סיכויי הכיסוי הביטוחי באופן דרמטי. כך, למשל, ישנן פוליסות קבלניות שמתנות את הכיסוי הביטוחי בזה שכל הקבלנים המועסקים בפרויקט יהיו בעלי רישום אצל רשם הקבלנים. היות שהניסיון מלמד שלא בכל מקרה כל הקבלנים באתר הבנייה הם אכן קבלנים רשומים, כדאי לרכך את הדרישה ולהתאימה למציאות.


בסוכנות הביטוח שלנו, למשל, אנחנו בד"כ מנסחים את התנאי באופן הבא – "הקבלן הראשי ו/או הקבלנים הנוספים יהיו בעלי רישום מתאים". ההוספה של "ו/או" מאפשרת ליהנות מהכיסוי גם אם רק הקבלן הראשי הוא בעל רישום מתאים ולא כל קבלן משנה שבא בשערי הפרויקט.

דוגמה עדכנית מתקופת הקורונה

דוגמה עדכנית מתקופת הקורונה

תקופת הקורונה הציבה אתגרים רבים לעוסקים בענף הבנייה וכפועל יוצא מזה לחברות הביטוח המבטחות אותם. נוצרה סיטואציה שבה מילים בודדות בפוליסות עבודות קבלניות יצרו עמימות לגבי כיסוי בעקבות נזקים ישירים ועקיפים כתוצאה מהמגיפה.


לדוגמה, ראינו הרבה עיכובי מסירה שנבעו מנסיבות הקשורות בקורונה כמו סגרים הרמטיים, מחסור בכוח אדם פלשתיני, מחסור בכוח אדם זר, "פקקים" בנמלים מבחינת תשומות בנייה ועוד.


מבוטחים רבים מצאו את עצמם חלוקים מול חברות ביטוח בין השאר סביב סעיף של כיסוי מתוך "מניעת גישה". כלומר, הרחבה בפוליסה (שלא כולם קונים אותה) שקובעת שהמבוטח זכאי לשיפוי בעקבות נזקים תוצאתיים בשל מניעת גישה לאתר.


מכיוון שהפוליסות לא מפרטות מהי "מניעת גישה", עלתה השאלה האם הגבלות הקורונה נכללות בה (התשובה היא כמובן: לא, משום שהגדרת הכיסוי בפוליסה הקבלנית הינה: נזק פיזי).

סעיפים סותרים, מה גובר על מה

סעיפים סותרים, מה גובר על מה

סיטואציה נוספת שמביאה לידי ביטוי את משמעות המילים בפוליסת הביטוח היא כשיש במסמך סעיפים שעומדים לכאורה בסתירה זה לזה.

לדוגמה, פוליסת ביטוח עבודות קבלניות שדורשת מהמבוטחים לדאוג שכל עגורן שנכנס לאתר הבנייה הוא גם בעל פוליסה כלפי צד ג' עם גבולות אחריות מינימליים נדרשים, נניח 1-2 מיליון שקלים, וגם בעל פוליסת חבות מעבידים תקפה.


זו דרישה שהיא על פניה בלתי סבירה שכן הפוליסה הקבלנית אמורה להכיל – ללא התניות ספציפיות - כיסוי בעקבות נזקי גוף לעובד או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש בעגורנים באתר.


אם המבוטח לא שם ליבו לנושא ואירע מקרה ביטוחי שקשור בעגורן, חברת הביטוח עלולה לטעון  שהוגדר כי פוליסת העגורן ראשונית וקודמת לכיסוי בפוליסת עבודות קבלניות הוצאה עבור הפרויקט. דהיינו, לטעון שהכיסוי, אם יהיה, יהיה רק מעל לכיסוי שיינתן בפוליסת העגורן. הרי לפניכם מעין השתתפות עצמית "בדלת האחורית".


מבלי להיכנס לעובי הקורה של הנושא ברמה המשפטית, ברור שאם הקבלן/היזם/המבוטח היה דואג מראש להתייחס לסעיף העגורנים הוא היה נמנע ממצב שבו יש מחלוקת לגבי קיומו/העדרו של כיסוי כתוצאה מפעילות עגורן באתר.


שימו לב שזו לא רק שאלה של כיסוי – כן או לא. גם אם המבוטח צודק לחלוטין, עצם הניהול של ההליך המשפטי יכול לגרום לנזקים כלכליים, עוגמת נפש, עיכובים, נזקים תדמיתיים וכדומה.

עורך דין פלילי רק לקבלן או לגורמים נוספים?

עורך דין פלילי רק לקבלן או לגורמים נוספים?

דוגמה נפוצה נוספת למשקלן של מילים בפוליסות הקבלניות קשורה לכיסוי הוצאות הגנה בהליכים פליליים. קבלנים עלולים למצוא את עצמם עומדים לדין פלילי בעקבות אירועים באתר הבנייה כמו תאונה קטלנית וקשה.

בעניין זה חשוב לדעת שלא כל עורך דין פלילי מתמחה בייצוג במקרים כאלה והמעטים שעוסקים בתחום דורשים שכר בהתאם. כלומר, הכיסוי הביטוחי להוצאות ההגנה בהליכים הפליליים הוא קריטי ומשמעותי.


למרות שכמעט כל הפוליסות מעניקות כיסוי להוצאות הללו, על פי רוב יש בהן סייג לפיו הכיסוי הוא רק לקבלן הראשי או המבוטח הראשי. קרי, לא חל על גורמים אחרים שעלולים להיחקר ואף לעמוד למשפט בסבירות לא מבוטלת ביניהם מזמין העבודה / בעל הפוליסה / המבוטח הראשי / הקבלן הראשי .


בסוכנות הביטוח שלנו שמבינה את המשמעויות של האחריות הפלילית באתר הבנייה, אנחנו לא מקלים ראש בסעיף הוצאות ההגנה. בד"כ נוודא שהכיסוי הביטוחי אכן כולל גם כיסוי הוצאות הגנה בהליכים פליליים גם עבור גורמים נוספים שהמבוטח חתום כלפיהם.

לסיכום

לסיכום

פוליסת ביטוח היא חוזה משפטי ופוליסת ביטוח בענף הבנייה היא חוזה משפטי מורכב עוד יותר. כל מילה בפוליסה יכולה לשנות את הכיסוי ולהשפיע על זכותו של המבוטח להישען על חברת הביטוח.


היות שמדובר בסכומי עתק המטפסים תדיר לכדי מאות אלפי שקלים ואף מיליוני שקלים, אין להקל ראש בנושא. נהפוך הוא. יש להקפיד על קוצו של יוד, תרתי משמע.

בפוליסת ביטוח כל מילה חשובה
בפוליסת ביטוח כל מילה חשובה

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page