top of page
צל
באנר פוליסת ביטוח קבלנים והכיסוי הביטוחי לאירועי פריצה גניבה

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

פוליסת ביטוח קבלנים והכיסוי
הביטוחי לאירועי פריצה גניבה

מאמר מאת איציק סימון 

אמנם פוליסת ביטוח קבלנים שלך מכסה מקרים של פריצה ולעתים גם גניבה, אבל, מסתבר שהנושא איננו "שחור לבן" וקיימים הרבה משפיעים שיש לתת עליהם את הדעת.

ביטוח עבודות קבלניות מפני פריצה/גניבה הינו אופציונאלי (לא חובה) ועלותו נמוכה. על רקע מכת הפריצות, הגניבות והנזקים בזדון המאפיינים את ענף הבניה – מצאתי לנכון לסקור את הנושא ולהציף את הנקודות שחשוב לדעת בבואנו לגבש בעבורך פוליסת ביטוח קבלנים עם כיסוי אופטימלי.

כמו לכל כיסוי ביטוחי, גם כאן, יש התניות ודרישות לחוזה הביטוח – כל אחת בדרגת חומרה אחרת.    

דגשים והגבלות הכיסוי הביטוחי לפריצה/גניבה
בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות

אילוסטרציה

זוכר? פוליסת העבודות הקבלניות היא פוליסה שמתעסקת בדברים 'גדולים' ומטרתה העיקרית היא לבטח את הפרויקט כמכלול. ולכן:
1. הגבלת הכיסוי לציוד של המזמין ו/או הקבלן הראשי בלבד-
  מרבית חברות הביטוח מגבילות את הכיסוי הביטוחי  לניזקי גניבה / פריצה לכלי עבודה וציוד קל- למזמין העבודה או הקבלן הראשי בלבד.
2. סכום הביטוח הינו בד"כ שווה למלוא סכום העבודות, אולם הכיסוי לציוד קל מוגבל לסכום הנקוב בפוליסה, בד"כ על בסיס "נזק ראשון"  (ללא חישוב "תת ביטוח").
3. הגבלת הביטוח לציוד קל בלבד - הכיסוי לא חל על כל פריט ששוויו מעל 30,000 ₪ (ניתן להרחבה עד 40-50 אלף ₪ ולעתים יותר).
4. ביטוח עצמאי לציוד  שערכו חורג - ציוד מתקנים וכלי צמ"ה כגון : מנוף , מכבש, טרקטור, מעלית משא ועוד - דורשים פוליסות נפרדות ואינם כלולים בכיסוי הביטוחי , מאחר שהם חורגים מ"המקסימום לפריט בודד", כאמור לעיל.
5. ערך ריאלי לכלי עבודה -  הפיצוי  לכלי עבודה ניתן לפי ערכם הריאלי (ניכוי בלאי ממחיר חדש - מאחר שמדובר בפריט ישן ומשומש).
6. ערך כינון לתשומות הבניה - להבדיל מכלי עבודה, בהן הכיסוי הינו לפי ערך ריאלי (בניכוי בלאי), הכיסוי בכל מה שנוגע לתשומות בניה הוא כיסוי מלא לפי ערך כינון.
7. שיעור ההשתתפות העצמית - ההשתתפות העצמית המקובלת לניזקי פריצה/גניבה בכל חברות הביטוח עומדת על 20% משווי הנזק ולא פחות מ-20,000 ₪, לעתים נרשם גם סכום  מקסימום – בהתאם למקרה.

כאמור, ביטוח פריצה/גניבה במסגרת פוליסת ביטוח קבלנים הוא אופציונלי. על רקע כל האמור לעיל ובעיקר בדבר הגבלות הכיסוי ודרישות חברות הביטוח שנציג להלן , דומה כאילו אין טעם להכיל בפוליסת העבודות הקבלניות שלך את סעיף הפריצה/גניבה.
אך לא כך הם פני הדברים,  כפי שנציג להלן - יש מגבלות אך יש גם פתרונות. 

שמירה על אתר בנייה

דרישות מוקדמות לכיסוי הביטוחי
בין הפוליסות  לביטוח עבודות קבלניות , המונפקות ע"י חברות הביטוח,  ניתן להבחין בדרגות שונות של דרישות מוקדמות  לכיסוי הביטוחי (או כמוגדר כיום : אמצעים להקלת הסיכון) , אם כי המאפיין העיקרי בהן הינו הדרישה להצבת שמירה באתר ע"י שומר בכל עת שהאתר איננו מאויש .
 
האחריות על טיב השמירה  
כשהדרישה בפוליסה הינה להצבת שומר מטעם חברת שמירה, די בעצם קיום החוזה עם חברת השמירה כדי לצאת חובת מילוי ההתניה. ככל שתתרחש פריצה ברשלנות חברת השמירה , אזי תעמוד לחברת הביטוח הזכות לתבוע את חברת השמירה, אולם הלקוח יהיה זכאי לקבל פיצוי על ניזקו.
 
מהות הסכם השמירה  
כדי שלהסכם עם חברת השמירה אכן תהיה נפקות קבילה  מבחינת תנאי הפוליסה, למותר לציין שההסכם צריך להיות עבור מתן שירותי שמירה באתר, ולא הסכם למתן "שירותי סיור" .
חידוד העניין הזה איננו מקרי : בשנים האחרונות , על רקע ההקפדה על חוקי השכר ואכיפת מתן מלוא הזכויות הסוציאליות  לעובדים – חברות שמירה רבות מחתימות את המזמינים על חוזים ל: "שמירה וסיור" – ובפירוט השירותים לא מצויה הגדרה לגבי הצבת שומר- אלא שירותי סיור (למרות שבפועל מוצב באתר שומר).
חוזה כזה איננו נחשב כמילוי הדרישה בפוליסה כאמור ועלול להפקיע את הכיסוי הביטוחי מהפוליסה, כשסביר שבמקרה כזה חברת הביטוח תידחה את התביעה.  

סוגי תנאים לכיסוי הביטוחי לפריצה/גניבה ע"פ מדיניות חברת הביטוח

דרישה מחמירה בחלק מחברות הביטוח- הצבת שומר מטעם חברת שמירה , שגילו מתחת ל-55, חמוש עם נשק ברישיון, מצויד באמצעי קשר מצוקה למוקד.  זוהי דרישה מרחיקת לכת, שאיננה עולה בקנה אחד עם המציאות , אופי ומצאי הפעילות של חברות השמירה .
דרישה מקלה בחלק מחברות הביטוח- הצבת שומר מטעם חברת שמירה, מצויד באמצעי תקשורת, העוסק רק בעבודת השמירה.
דרישה לפי תנאי ביט – 2013 -  סייג-6 בסייגים לכיסוי הביטוחי בפרק א' של הפוליסה הקבלנית הנ"ל  מגדיר  שתי אפשרויות לביטול הסייג לכיסוי פריצה/גניבה : קיום חוזה למתן שירותי שמירה באתר המבוטח- מבטל את הסייג והמבוטח יצא ידי חובתו.
או לחלופין- הצבת שומר שכיר מטעם המבוטח- במקרה כזה האחריות לעצם קיום השמירה וטיבה- חלים על המבוטח עצמו.

 

המציאות בשטח- גורמי פשע ואוזלת היד של רשויות החוק

השתלטות גורמים עברייניים ומשפחות פשע על שירותי השמירה באתרי בניה - היא לצערנו חיזיון נפוץ, שרשויות החוק נמנעו מלטפל בו ביד חזקה - ובכלל.
לאחרונה בניסיון למגר את התופעה, אישרה ועדת החוקה בכנסת צו המוסיף את אתרי הבנייה לרשימת סוגי השמירה שהעובדים בהם צריכים לקבל רישיון.
הכללת אתרי התשתיות והבנייה ברשימה תאפשר בדיקה פרטנית של העוסקים בשירותי השמירה בהם, לרבות בדיקת עבר פלילי כך שתימנע העסקת גורמים עברייניים כמאבטחים באתרים ותאפשר לצמצם את מעורבות ארגוני הפשיעה בפעילות זו.

התיקון נעשה בעקבות המלצה של צוות האכיפה הכלכלית המשולבת בפרקליטות המדינה בשיתוף משטרת ישראל, שהצביע על קיומה של פעילות עבריינית ענפה סביב אתרי בנייה. זאת, בין היתר בכפיית שירותי שמירה על האתרים על-ידי גורמים עברייניים, תוך גביית דמי חסות ושימוש באמצעי איום וסחיטה. בשלב הבא הופך האתר בסיס לפעילות עבריינית כלפי אתרים סמוכים ובתי מגורים וכך נוצרים "אזורי שליטה" - ואת זה כולנו מכירים.

במידה ויש לך שאלות 
צור קשר - 03-6951414

או שלח מייל- itzick@simon-ins.co.il

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page