top of page
צל
באנר ביטוח לאומי והוצאות בלתי צפויות באת בנייה

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

ההוצאות הבלתי צפויות באתר בניה

מאמר מאת: אשר אסבן - חב' 'תקן פרויקטים'
 

הקדמה מאת איציק סימון
קבלנים ויזמים רוכשים ביטוח עבודות קבלניות בכדי להתמודד עם אירועים בלתי שגרתיים (לכאורה) שעלולים להתרחש באתר הבנייה (לרבות נזק לרכוש, נזקי גוף וכדומה). במקביל, באתרים רבים הפרויקט מלווה עם לא מעט "הוצאות סמויות" או "בלתי צפויות".

החל מתשלומי ביטוח לאומי לעובדים המועסקים באתר, דרך סנקציות וקנסות בנסיבות שונות וכלה בתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי בקרות תאונת עבודה (שאינן מכוסות על ידי כל ביטוח לקבלנים אלא רק על ידי פוליסות שנרכשו בחוכמה ומתוך מחשבה קדימה). כמובן שאלה רק מעט דוגמאות המחזיקות את המרובה. קראו מאמר חשוב בנושא מאת אשר אסבן.
 

פקח בזמן בדיקה באתר

שלום לכולם,
מעבר לכל ה"צרות" הרגילות שהן מנת חלקו של כל יזם/מבצע בנייה, יש עוד מספר "הוצאות סמויות" שעליכם לקחת בחשבון. להלן פירוט שלהן, עם הערות שלי (שכמובן הן דעתי האישית בלבד ולא ייעוץ משפטי):

 

על מנת להימנע מבעיה כגון זו, מבצע הבנייה חייב להקפיד על הוראות טופס 648 של הביטוח הלאומי. פשוט, ישים ומונע צרות.

בנושא קנסות האכיפה, אנו בחברת 'תקן פרויקטים' פועלים בהגנה ושמירה על זכויות לקוחותינו - להלן:
הגשנו עררים וטענו שהקנס ניתן בחוסר סמכות, לא לפי מה שנדרש בצו, לא בהתאם לדיני הראיות ומתוך שגיאות מקצועיות של מגישי הדו"ח. לאף אחד מהעררים שהגשנו לא ניתנה התייחסות ממשרד העבודה והם בחרו פשוט לעצור את התהליך. נמתין בסבלנות ונזכיר כי כל קנס יהיה בגובה 22,000 ש"ח עד 35,000 לערך, לעבירה בודדת.

זכרו, על פי חוק קבלני השירות (חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996), חייב מבצע בנייה להעסיק קבלני כוח אדם וקבלני מנופאים שיש להם אישור ממשרד העבודה. אם יועסק אצלכם באתר עובד של קבלן שאין לקבלן אישור, הנכם צפויים לקנס של 28,800 ש"ח. גם כאן, ניתן להימנע לחלוטין מהקנס באמצעות ניהול משרד פשוט ומקצועי.

שב ומזכיר את נושא השיבוב באירועי תאונות עבודה (הן מהמוסד לביטוח לאומי והן ממבטחות אחרות). סוגיה שניתן להימנע ממנה (ו/או להתכונן אליה כראוי) באמצעות ניהול משרדי יעיל ומקצועי.

 

אני מבקש להזכיר כי משרדי מספק (מעבר לכל נושא הבטיחות וחקר התאונות), גם שרות ייחודי ביותר והוא – טיפול משפטי ומקצועי בנושאים הפליליים שמתעוררים בזמן אירוע תאונת עבודה.   

bottom of page