top of page
שאלה ותשובה – ביטוח ספציפי לעבודות חפירה ופינוי לפני התחלת עבודות הפרויקט
shadow ready-web-FF.png
שאלה ותשובה – ביטוח ספציפי לעבודות חפירה ופינוי לפני התחלת עבודות הפרויקט

שאלה ותשובה – ביטוח ספציפי לעבודות חפירה ופינוי לפני התחלת עבודות הפרויקט

שאלה: 

לצורך התחלת עבודות לפרויקט חדש, אנו נדרשים ראשית לבצע חפירה ולפנות גבעת חול (כ-35,000 קוב ל-00).  אנו מבקשים לרכוש בשלב זה ביטוח לעבודות החפירה בלבד. כיצד עושים זאת?

תשובה:

סוף מעשה במחשבה תחילה. קבלנים ויזמים רבים בוחרים לצערנו לרכוש ביטוחים חלקיים לעבודות ראשוניות מבלי שהם מבטחים את כל הפרויקט בביטוח עבודות קבלניות מלא מהרגע הראשון. מדובר בסיכון גבוה, טעות שעלולה לעלות ביוקר.


כסוכנות לביטוחי בנייה עם וותק של למעלה מ-37 שנה, אנו ממליצים חד משמעית לרכוש ביטוח לכל הפרויקט. כן, גם אם מדובר "רק" בעבודות ראשוניות כמו עבודות עפר, חפירות וכדומה. לוחות הזמנים דוחקים? שיקולים פיננסיים? אל תעגלו פינות.


שימו לב שהביטוח החלקי נרכש בד"כ בהתאם לשווי עבודות קטן והכיסוי מכוחו עלול להיות קצר ביום פקודה, שכן סעיפים רבים בכיסוי הם נגזרת של שווי העבודות המבוטחות. לעתים קרובות, הביטוח החלקי לא כולל מענה ראוי מבחינת גובה הכיסוי לצד שלישי וכנגזרת, לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי (שעלולות להיות מוגשות לאחר תאונת עבודה באתר).  בפרט אם נגרמים נזקי גוף קשים בעקבות תאונת עבודה המובילים לתביעות במיליוני שקלים או לאתר עצמו. קראו כאן, למשל, על הקבלן שמצא את עצמו בחסר ביטוח של כמעט 4 מיליון שקלים "רק בגלל" כלונסאות קצרים.


יתרה מזו, אם יתרחש חלילה אירוע ביטוחי במקום, ייתכן מאד שהקבלן או היזם יתקשו לרכוש לאחר מכן ביטוח עבודות קבלניות מלא. אנו מצויים בתקופה שבה חברות הביטוח הישראליות והבינלאומיות נוקטות במשנה זהירות כלפי שוק ביטוחי הבנייה בעולם בכלל, ובישראל בפרט.


חברות ביטוח עלולות להערים קשיים בפני פרויקטים שהתחילו עם "בעיות" בשלבים הראשונים של העבודות, וזאת בבחינת "לא מכניסים ראש בריא למיטה חולה". החל מהחמרה של התנאים וכלה בסירוב מוחלט לבטח.

אם הקבלן או היזם מחליט בכל זאת להתקשר בביטוח רק לעבודות הראשוניות מומלץ לעשות את זה בזהירות ובשום שכל. לדוגמה, לדרוש סכומי כיסוי נאותים ומשמעותיים בכיסוי לצד שלישי, לוודא שכל הכלים שיופעלו בעבודות יהיו בעלי ביטוח חובה ועוד.  אולם כל אלה עלולים שלא להספיק ביום הדין.

שאלה ותשובה – ביטוח ספציפי לעבודות חפירה ופינוי לפני התחלת עבודות הפרויקט
שאלה ותשובה – ביטוח ספציפי לעבודות חפירה ופינוי לפני התחלת עבודות הפרויקט

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page