top of page
shadow ready-web-FF.png
חוק מרפי, קריסת הכלונסאות והביטוח
חוק מרפי, קריסת הכלונסאות והביטוח

חוק מרפי, קריסת הכלונסאות והביטוח


מאת: מירי לבהר


קבלן-יזם ביקש לבצע פרויקט בצפון הארץ לבניית מרכז מסחרי גדול עם מרתף שדרש חפירת שתי קומות מתחת לקרקע.


שווי הפרויקט כולו הוערך ביותר מ-100 מיליון שקלים, אך בשלב ראשון התקבל היתר בנייה לחפירה ודיפון בלבד. הקבלן, אשר אצה לו הדרך, רכש ביטוח לעבודות החפירה והדיפון בלבד, החל בביצוע העבודות תחת הביטוח החלקי, ולא רכש מראש ביטוח כנגד כל שווי הפרויקט.


"מה כבר יכול לקרות בחפירה ובדיפון?", חשב לעצמו. חשב וטעה בגדול. בענף הבניין ובתחום ביטוחי הבנייה בפרט, חוקי מרפי עובדים שעות נוספות.

קריסת הכלונסאות והביטוח

קריסת הכלונסאות והביטוח

לקראת סיום עבודות החפירה והדיפון, התברר לתדהמת הקבלן שהבדיקות הסוניות בחלק נכבד של הכלונסאות, מעידות על כך שהכלונסאות קצרים מדי ולא הגיעו למלוא עומק הקידוח.  האירוע גרם לקבלן נזק של כ-5 מיליון שקלים מכיוון שלא היה מנוס מביצוע מחדש של כל העבודה.


אולם מכיוון ששווי עבודות החפירה והדיפון הוערך על סך של כ-12 מיליון שקלים בלבד, ואילו הכיסוי בהרחבת הפוליסה הרלבנטית : נזק כתוצאה מחומרים לקויים, עבודה לקויה או תכנון לקוי , הינו בהיקף של  10% משווי העבודות , הקבלן מצא את עצמו עם חסר בכיסוי של כ-3.8 מיליון שקלים. אילו היה מבטח את כל שווי הפרויקט מלכתחילה, עילת תביעתו היתה עשויה לעמוד על יותר מ-10 מיליון שקלים, והיתה עשויה לספק לו את ההגנה הדרושה, ככל שאכן ניתן היה להוכיח נזק פיזי על פי תנאי הפוליסה.

חמור מכך, מדובר בהפסד כפול (!).

חמור מכך, מדובר בהפסד כפול (!).

לא רק שהמבוטח נידרש להוציא מכיסו הון נכבד להשלמת עלות הנזק, אלא שהוא התקשה למצוא חברת ביטוח שתסכים לבטח את מלוא הפרויקט, לאחר שהעבודות החלו עם נזק כה משמעותי.


הדברים נאמרים ביתר שאת לאור האווירה הקיימת כיום בענף ביטוחי הבנייה ומעורבותם הגוברת של מבטחי המשנה בחו"ל. תפאורה שבמסגרתה חברות ביטוח נמנעות, בלשון המעטה, מלהיכנס לפרויקטים עתירי סיכון. מקל וחומר, לפרויקטים שכבר החלו בהם עבודות או שאירעו בהם אירועים שונים.

לסיכום,

לסיכום,

התחלת עבודות בנייה ללא רכישת ביטוח במלוא שווי הפרויקט עלולה להתגלגל לכדי כדור שלג שסופו מי ישורנו. לעתים קרובות קבלנים ויזמים עושים זאת בטעות ומתוך לחצים מובנים הרובצים לפתחם. במיוחד לנוכח מצבו המאתגר של ענף הבנייה.


אולם גם כאשר המתח דוחק ולוחות הזמנים מקשים, חשוב לזכור שהכלל הוא פשוט – אין ביטוח מאושר, אין עבודות. בענף הבנייה, חוקי מרפי עובדים שעות נוספות.

חוק מרפי, קריסת הכלונסאות והביטוח
חוק מרפי, קריסת הכלונסאות והביטוח

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page