top of page
shadow ready-web-FF.png
מדריך מקוצר להעסקת עובדים זרים וביטוח עובדים זרים
מדריך מקוצר להעסקת עובדים זרים וביטוח עובדים זרים

מדריך מקוצר להעסקת עובדים זרים וביטוח עובדים זרים


מאת: איציק סימון


כמעט כל ענפי המשק הישראלי ספגו מהלומה בעקבות המלחמה, אבל מסתבר שרק בענף הבנייה הגורם העיקרי לפגיעה בפעילות הכלכלית הינו מחסור בכוח אדם.


הענף אשר התבסס על כ-80,000 עובדים פלשתינאים חוקיים מצוי כעת במשבר. לא רק משום שהעובדים הפלשתינאים לא חוזרים לעבודתם, אלא גם מכיוון שסביר מאד להניח שרבים מהם לא ישובו בעתיד.


כסוכנות ביטוח העובדת מול אין ספור קבלנים ויזמים מכל רחבי הארץ, קטנים כגדולים, אנו מודעים למצוקה הברורה והמיידית הזו ממקור ראשון ומשיחות בשטח. לאור השאלות הרבות ראינו לנכון להעלות בפניכם מספר נקודות חשובות בהקשר של העסקת עובדים זרים וביטוח עובדים זרים.

העסקת עובדים זרים בענף הבניה

העסקת עובדים זרים בענף הבניה

על פי החוק בישראל, רק קבלן רשום ובעל רישיון, אשר מבצע עבודות בנייה, רשאי להעסיק עובדים זרים מחו"ל, וזאת רק באתרי בנייה ובארבעה מקצועות ספציפיים:

· ברזלנות (שילוב פלדה בבטון).

· טפסנות (הקמת התבניות אשר לתוכן יוצקים את הבטון).

· רצפות.

· טייחות.

באם עיקר עבודת העובד היא בברזלנות או בטפסנות, מותר להעסיקו באופן משני גם במעט עבודות מסגרות או רתכות, במסגרת עבודות השלד (בכפוף להסכמתו). בנוסף אין מניעה שהעובדים המועסקים בלפחות אחד מארבעת המקצועות הנ"ל יעבדו גם ב"עבודות רטובות" לפי המפרט הבא:


· עבודות הקשורות בשלד המבנה לרבות טפסנות, ברזלנות והרכבת אלמנטים מתועשים.

· עבודות הכנת תשתית בלבד למערכות בניין (חשמל, תקשורת, תאורה, מיזוג אוויר, תיעול וניקוז מים וביוב).

· עבודות להנחת תשתיות סביבתיות (אבני שפה, מדרכות).

· עבודות אלומיניום ומסגרות.

· עבודות בנאות.

· עבודות חיפוי וריצוף חוץ ופנים.

· עבודות איטום.

· עבודות בנאיות – בניית קירות פנים וחוץ.

· עבודות טיח וצבע.


העסקה בכל תפקיד אחר אסורה על פי חוק, לרבות תפקידי ניהול ופיקוח כמובן. שימו לב שזה לא עניין של מה בכך. במקרה של אירוע תאונתי חו"ח, אשר הסב נזקים לגוף או לרכוש, העסקה בלתי חוקית עלולה להיות לרועץ למי שיימצא אחראי לה.

סוגי הפרויקטים המותרים לעובדים זרים

סוגי הפרויקטים המותרים לעובדים זרים

נכון להיום המדינה מאשרת לעובדים זרים לעבוד רק בפרויקטים לתשתיות, מגורים, מבנים משולבים ומבני ציבור. במקרים חריגים ניתן לבקש אישור להעסקת העובד הזר בפרויקטים אחרים.

תביעות בגין תאונות עבודה מכוח צד שלישי

תביעות בגין תאונות עבודה מכוח צד שלישי

בניגוד לעובדים ישראלים או פלשתינאים, עובדים זרים מועסקים אך ורק על ידי תאגידי כוח אדם אשר קיבלו מהמדינה רישיון לעסוק בכך. התאגידים הם אלה שנושאים בשכרם של העובדים ובזכויותיהם הסוציאליות, כולל הפרשות לביטוח לאומי.


עם זאת, כאשר עובד זר נפגע באתר בנייה, יכולה בהחלט להיות מוגשת תביעה כנגד הקבלן וגורמים נוספים. בד"כ בעקבות רשלנות הקשורה לבטיחות, על היבטיה השונים. למשל, אי מתן הדרכות בטיחות כנדרש, אי אספקת ציוד מגן, העדר נוכחות של מנהל עבודה וכדומה.


התביעות יכולות להיות מוגשות הן כתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי (אשר ישלם לעובד בתור נפגע עבודה) והן על ידי העובד עצמו בטענות ישירות של אחריות נזיקית לרשלנות.


ביטוח עבודות קבלניות יספק מענה לתביעות האלה מכוח פרק ב', צד שלישי ומכוח פרק ג', חבות מעבידים, שרלבנטי לתביעת העובד כלפי מעסיקו.  זכרו שבדומה לפרקים האחרים של פוליסת הביטוח, גם הפרק של ביטוח צד ג' כולל מספר רב של סייגים וחריגים וניואנסים המבוססים על היכרות עם אתרי הבנייה בישראל מבחינת ריבוי עובדים, ריבוי עובדי קבלן, שינויים שונים באתר הבנייה, סיכונים ידועים (כמו עבודה בגובה) ועוד.


קבלנים ויזמים, שימו לב! על פי החוק והפסיקה בישראל, יש לכם אחריות כלפי העובדים הזרים באתר הבנייה במובן הרחב ביותר, וזאת למרות שאינכם המעסיקים הפורמליים של הפועל הזר. עליכם לוודא שמתקיימות כל הוראות הבטיחות הרלבנטיות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה.


האחריות לקיום ההוראות מונחת לפתחו של "מבצע הבנייה". במידה שמדובר בקבלן ראשי, אזי הוא מוגדר בתור "מבצע הבנייה", ובהעדר קבלן ראשי האחריות היא של היזם ("מזמין העבודה").


דוגמאות לתביעות:

· קבלן חויב בתשלום פיצויים בסך כ-280,000 שקלים לעובד זר סיני ולביטוח הלאומי בעקבות נפילה מגובה באתר בנייה. בית המשפט קבע שלא הוכח שהעובד קיבל הדרכת בטיחות בשפתו אך חמור מזה, הסתבר שלא ניתנה לו רתמת בטיחות ואף עובד נוסף לא התלווה אליו לסיוע והשגחה.

· חברה קבלנית חויבה בתשלום פיצויים בסך 550,000 שקלים לעובד זר סיני שנפגע באתר בגלל חפץ כבד שנפל על ראשו מגובה רב.


פערי שפה ותרבות

פערי שפה ותרבות

עובדים זרים מהווים כ-25% ממצבת כוח האדם הלא-ישראלית בענף הבנייה. בעוד שקבלנים ויזמים מורגלים לכאורה בהתנהלות מול עובדים פלשתינאים, רבים עדיין לא התנסו מספיק בהעסקת עובדים זרים.


חשוב להכיר את פערי התרבות והשפה בעבודה מול עובדים אלה וכמובן לזכור שהמושג "עובדים זרים" הוא לא מקשה אחת (סין, הודו, מולדובה, טורקיה ועוד). הדברים רלבנטיים מאד, למשל, מבחינת הדרכות בטיחות בשפת העובד והקפדה עליהן לאורך העבודה השוטפת.

לינת עובדים זרים באתר

לינת עובדים זרים באתר

עובדים זרים לנים תכופות בסמוך לאתר הבנייה במגורים ייעודיים העומדים לשירותם. החוק הישראלי מאפשר זאת, כאשר תנאי המחייה מוגדרים היטב בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), תש"ס-2000.


הלינה באתר הבנייה, הגם שהיא מספקת מענה לעובדים ולקבלן כאחד, מקפלת בחובה סיכונים שונים. החל מסיכונים שקשורים לנזקי רכוש (כמו שריפה בעקבות בישול במטבח) ועד לנזקי גוף בעקבות מפגעים סביבתיים או אפילו כניסה לאתר מחוץ לשעות הפעילות. לעתים קרובות יש פער בין המצב בשטח בעת הגעת סוקר חברת הביטוח לבין המצב בפועל כאשר הקראוונים מוצבים בשלב מאוחר יותר.


חשוב שקבלנים והיזמים יהיו מודעים לאחריות שמוטלת עליהם כלפי העובדים הזרים גם לאחר שעות העבודה במידה שהם מעמידים לרשותם מגורים במקום. להרחבה קראו כאן.

מדריך מקוצר להעסקת עובדים זרים וביטוח עובדים זרים
מדריך מקוצר להעסקת עובדים זרים וביטוח עובדים זרים

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page