top of page
shadow ready-web-FF.png
ילד נפצע מנפילת אריח מבניין – ניתוח המקרה מבחינה ביטוחית
ילד נפצע מנפילת אריח מבניין – ניתוח המקרה מבחינה ביטוחית

ילד נפצע מנפילת אריח מבניין – ניתוח המקרה מבחינה ביטוחית


מאת: עומרי ניסני, מהנדס בניין וסוכן ביטוח מורשה


לפני מספר שנים ילד בן 5 ששיחק במדשאת בית משותף נפצע קשה כשאריח שיש שהתנתק מהקומה השמינית פגע ישירות בראשו (!). גורמים ממחלקת ההנדסה בעירייה, כולל מהנדס העיר, הגיעו במהירות למקום בכדי לבדוק האם קיימת סכנה להתנתקות אריחים נוספים, והקבלן המבצע זומן לחקירה במשטרה. בירור עם השכנים העלה שזו לא הייתה הפעם הראשונה שנפלו אריחים מהבניין.

"אפקט דומינו" מסוכן

"אפקט דומינו" מסוכן

יישום הדבקת אריחי שיש נעשה בד"כ בשיטה הרטובה על ידי שכבות טיט ומלט בתוספת קידוחי חורים שמשמשים למעבר של מעין "רשת חוטים" מברזל מגולוון בעובי כ-4 מ"מ. ביצועים רשלניים עלולים ליצור מצב של סכנה עתידית. בין השאר בעקבות אי-שימוש בברזל מגולוון או יישום טיט לא איכותי. ישנה גם שיטת חיפוי "יבשה" שמאפיינת בדרך כלל מבנים שמצופים עם אריחים כבדים וגדולים שמושחלים בתוך מסילות מתכת.


ברוב המקרים האריחים מורכבים כשהם תומכים זה בזה כך שנפילה של אחד עלולה לייצר "אפקט דומינו" מסוכן. רבים בענף מודעים לאתגר שבהתקנה נכונה של חיפוי אריחי שיש שכן זו עבודה שקיים קושי מסוים לפקח ולבקר אותה. אין זה פשוט לבדוק כל אחד ואחד מהאריחים שמודבקים לבניין, ואיכות החיבור וההדבקה תלויות (תרתי משמע) בידי עובדים, מיומנים יותר או פחות.

גם תביעה נזיקית וגם הליך פלילי

גם תביעה נזיקית וגם הליך פלילי

המקרה המצער היה ועודנו נורת אזהרה חשובה עבורנו. הן מבחינת היקף הסיכונים שיכולים להיגרם מעבודות בנייה גם שנים לאחר סיומן, והן לגבי מדרג האחריות של המבצעים גם בחלוף תקופה משמעותית.


באירוע הספציפי הנ"ל התאונה הובילה לפתיחה בחקירה פלילית כנגד שורה ארוכה של גורמים ולא רק כנגד הקבלן המבצע. בין השאר נחקרו קבלני משנה שעבדו על חיפוי המבנה, המתכננים, הספקים וכיוצא באלה. כל זה כמובן מעבר לתביעה האזרחית לפיצוי הילד.

ביטוח חבות מוצר אפקטיבי:  רטרואקטיבי ומתמשך

ביטוח חבות מוצר אפקטיבי: רטרואקטיבי ומתמשך

נפילת אריח שיש מבניין שנמסר היא "ליקוי בנייה" שמדגיש את החשיבות שבהחזקת "ביטוח חבות מוצר" לאורך שנים. קרי, ביטוח עם כיסוי "רטרואקטיבי" מתחילת הפעילות של החברה.


שימו לב שביטוח חבות מוצר הוא פוליסה מסוג "מועד הגשת התביעה" (Claims Made). על מנת שהמבוטח יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי עליו להיות עם ביטוח תקף גם במועד ביצוע העבודות (התקנת החיפוי) וגםבמועד קרות התאונה (נפילת האריח מהקיר).


חברה קבלנית אחראית שדואגת למעטפת ביטוחית ראויה צריכה להחזיק פוליסת ביטוח חבות מוצר שמכסה רטרואקטיבית את פעילותה ולדאוג לחדשה משנה לשנה. כולל חידוש במתכונתRUN OFF  לאחר פרישה או סגירת העסק, שכן מועד הגשת התביעה לא תלוי בקיומה של פעילות עסקית במועד הנוכחי.

ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות מוצר

ביטוח חבות מוצר נכנס לתוקפו לאחר מסירה לשימוש של חלק מהמבנה או מסירה מלאה של הפרויקט. שימו לב כי ביטוח עבודות קבלניות – רחב ככל שיהיה – לא מספק מענה לנזקים כתוצאה מליקויי בנייה, אלא רק כיסוי מסוים לביצוע עבודות תחזוקה לאחר המסירה, לתקופה שנקובה בפוליסה (בד"כ בין 12-24 חודשים).


בניין נכלל בחקיקה בישראל לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 וחשוב לוודא את קיומו של הביטוח לחבות המוצר ברמה מקיפה ומקצועית, לרבות עם סכומי ביטוח נאותים.


דעו כי תביעות שקשורות לחבות מוצר יכולות לטפס לכדי סכומי עתק של מיליוני שקלים. זאת עוד מעבר להיבטים נוספים כמו עצם ההתמודדות עם המשפט האזרחי והפלילי וההוצאות הגבוהות הכרוכות בכך.


תביעות חבות מוצר מוגשות לעתים שנים רבות לאחר מסירת הפרויקט והדברים בולטים עוד יותר כשמדובר בקטינים, כדוגמת האירוע שתיארנו לעיל, בו הנפגע היה ילד בן 5.


על פי סעיף 10 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, "בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במניין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה עשרה שנה" (ההדגשות לא במקור). כלומר, תביעה במקרה של נזקי גוף לקטין יכולה להיות מוגשת עד שהילד מגיע לגיל 25.

סכומי הפיצויים הגבוהים לאור הלכת השנים האבודות

סכומי הפיצויים הגבוהים לאור הלכת השנים האבודות

המקרה הטראגי מלמד על שיעורי הפיצויים הגבוהים שיכולים לבסס תביעות נזקי גוף גם בפגיעה בצד שלישי כתוצאה מליקויים בבנייה. על פי החוק בישראל, לאחר הוכחת "החבות" (האחריות לנזק כתוצאה מרשלנות), הפיצוי נפסק לפי עיקרון "השבת המצב לקדמותו". זהו כלל משפטי שקובע שהנפגע זכאי לפיצוי שהיה מעמיד אותו – עד כמה שזה אפשרי – במצב שבו היה נתון לולא הפגיעה.


ראשי נזק בתביעות נזיקין קשות כוללים גם פיצוי בגין הוצאות לעתיד ואובדן הכנסות בעקבות פגיעה ביכולת ההשתכרות. אם נער צעיר נפגע באופן שימנע ממנו לעבוד והוא הופך לתלוי בזולתו, הפיצוי יכלול הן את ההוצאות הרפואיות והן את אובדן ההכנסה ממועד הפגיעה ועד המועד שבו הנפגע היה אמור לצאת לגמלאות (לרבות זכויות פנסיוניות). תביעות נזקי גוף במקרים של ילדים מטפסות תדיר עד כדי מיליוני שקלים.

אחראים? לא רק הקבלן המבצע או היזם

אחראים? לא רק הקבלן המבצע או היזם

סוגיה חשובה נוספת היא מדרג האחריות בחוק הישראלי. תביעות נזיקין בעבודות בנייה מוגשות לעתים קרובות כנגד שורה של גורמים.


ההליכים לא מתמקדים רק בקבלן המבצע או ביזם. התביעה תוגש לרוב גם נגד קבלני משנה שעסקו במלאכה, מתכננים, מהנדסים, מנהלי עבודה, מפקחים חיצוניים ואפילו רשויות מקומיות וגופים מוסדיים.


אם הנפגע יימצא זכאי לפיצויים, האחריות יכולה להיות מוטלת על כל הגורמים בשיעורים שונים או במשותף (ביחד ולחוד). כמובן שיכול להיות שייקבע כי חלק מהגורמים לא התרשלו בעבודתם ואין לחייב אותם בפיצוי.


כל בעל מקצוע בענף הבנייה חייב לוודא שהוא מבוטח בפוליסה איכותית שמתאימה לתחום פעילותו. כולל כיסויים רטרואקטיביים ומתמשכים למשך שנים.


היות שגם גורמים מקצועיים שלא התרשלו עלולים למצוא את עצמם על ספסל הנתבעים, ומכיוון שעצם הגשת התביעה וניהול ההליך המשפטי גוררים הוצאות כלכליות, יש לוודא שהביטוח מעניק כיסוי הוצאות משפטיות. דהיינו, לא רק מענה במקרה של פסיקת פיצויים אלא גם לעצם ניהול ההליכים המשפטיים.


במאמר מוסגר נדגיש שבמידה שמדובר על מקרה חמור שגורר הליכים פליליים, ישנן פוליסות ביטוח עם מעטפת ראויה שיספקו כיסוי לעלות הפעלת עורך דין פלילי המתמחה בענף הבנייה (על מורכבות הדברים, שכן לא כל סניגור בקיא ברזי התחום מבחינת אחריות, הנדסה, פרקטיקה וכו').

לסיכום

לסיכום

האירוע הקשה מחדד את החשיבות שבקיומה של פוליסת חבות מוצר בענף הבנייה. קבלנים, יזמים ומתכננים צריכים לוודא שהם מבוטחים בפוליסה כאמור ושהחוזה מול חברת הביטוח כולל סעיפים רלבנטיים לתחום פעילותם עם סכומי ביטוח נאותים.


רצוי לרכוש ביטוח חבות מוצר בעזרת סוכנות ביטוח שמתמחה באופן ספציפי בענף הבנייה. זכרו שביטוח חבות מוצר לקבלנים ומתכננים מגלם בחובו ניואנסים ייחודיים שדורשים היכרות מעמיקה עם ענף הבניין על סיכוניו השונים.


מומלץ גם לקרוא על ביטוח אחריות מקצועית לקבלנים

ילד נפצע מנפילת אריח מבניין – ניתוח המקרה מבחינה ביטוחית
ילד נפצע מנפילת אריח מבניין – ניתוח המקרה מבחינה ביטוחית

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page