top of page
אחריות בעלי דירות ונציגויות דיירים בבטיחות בענף הבניה
shadow ready-web-FF.png
אחריות בעלי דירות ונציגויות דיירים בבטיחות בענף הבניה

אחריות בעלי דירות ונציגויות דיירים בבטיחות בענף הבניה

מאת: עו"ד אלדן דנינו מומחה לבטיחות בענף הבנייה ואחריות תאגידית.


הערות מזווית הראייה של מומחה בטיחות ותאונות עבודה בענף הבניה והתשתיות

בימים האחרונים, התקבל פסק דין משמעותי ביותר, שלעניות דעתי, לא קיבל חשיפה מספקת, וכן לא הובא לידיעת העוסקים בענף הבניה.


עסקינן בפסק דין, העוסק בעניין תאונת עבודה קטלנית שבמסגרתה, מצא עובד באתר בניה בעיר מודיעין עילית, את מותו וזאת כתוצאה מנפילה מגובה של 4 קומות בזמן עבודתו באתר הבניה.

 

כידוע, על – פי החוק במדינת ישראל, הרי שבמקרה שכזה, נפתחת באופן ישיר, חקירה משטרתית כנגד בעלי התפקידים השונים באתר הבניה, וכן אף לעיתים מבוצעים מעצרים של ממש.


אך במסגרת מאמרי זה, ארצה להפנות את הזרקור דווקא, לפסיקה שהתקבלה, כתוצאה מתביעת הנזיקין שהוגשה על – יידו יורשיו של העובד שמצא את מותו באתר. התביעה הנזיקית, הוגשה, בין היתר, כנגד מבצע הבניה באתר, וכן אף כנגד בעלי הדירות בפרויקט.

טענת התובעים

טענת התובעים

העבודות באתר הבניה נשוא התאונה הקטלנית, בוצעו תוך רשלנות חמורה, כך שבין היתר, לא סופק ציוד מגן אישי (קסדות, נעלי עבודה, רתמות בטיחות, משקפי מגן וכו'), כנדרש מתקנות הבטיחות בעבודה – ציוד מגן אישי, וכן אף אופשרה עבודה בגובה שלא על – פי כללי ודיני הבטיחות, תוך שלא בוצעו כלל הדרכות בטיחות לעובדי האתר, וכן לעובד שמצא את מותו, לא הייתה כל הכשרה לעבודה. בסיפא של טענות התובעים אף נטען, כי הקבלן שביצע את העבודות איננו קבלן רשום בפנקס הקבלנים.


בעניין בעלי הדירות, נטען כי הם אלה שיזמו את ביצוע עבודות הבניה בפרויקט, וכן הם התקשרו עם הקבלן שהתברר לימים שלא היה קבלן רשום. בנוסף, נטען כי הם היו עדים להתרשלות הקשה שבניהול האתר באופן לא בטיחותי, אך לא עשו דבר בכדי להביא לתיקון ליקויי הבטיחות שנמצאו באתר, וזאת חרף העובדה שהם ידעו בזמן אמת על ליקויי הבטיחות באתר.


אם לא די בכך, נטען אף כנגד בעלי הדירות, כי הינם בבחינת מזמיני העבודה, ולכן בוודאי שישנה להם האחריות המשפטית בכל הקשור לבטיחות, ומשעה שהם התרשלו בבחירת קבלן שהינו קבלן רשום ומורשה לביצוע עבודות הבניה באתר, דבר שהביא בסופו של דבר לתאונת עבודה קטלנית שבמסגרתה מצא העובד את מותו, הרי שהאחריות הרובצת עליהם בעניין הבטיחות, הינה אחריות מוגברת.

פסק הדין

פסק הדין

במסגרת פסק הדין, בית המשפט קיבל את הטענות הללו, ואכן קבע, כי לדיירים ישנה אחריות בנסיבות המקרה דנן. כתוצאה מכך, פסק בית משפט , תשלומי פיצוים באופן שהקבלן שביצע את העבודות באתר, יישא  ב-85% מסך הפיצוי הכללי שנפסק, ובעלי הדירות יישאו ב- 15% מסך הפיצוי.


כמי שעוסק מזה שנים בתחום הבטיחות בעבודה בענף הבניה והתשתיות, עסקינן בפסק דין, שהינו בבחינת פורץ דרך בתחום הבטיחות בעבודה. זאת משום, שראשית הוא קושר באופן ישיר, את העקרון שקבלן הרשום בפנקס הקבלנים, הינו קבלן שיש בכוחו בכדי לעמוד בתנאי דיני וחוקי הבטיחות באתר על כל המשתמע מכך.


כמו כן, פסק דין זה, אף מכיר לראשונה, כי אין כלל חסינות משפטית לבעלי דירות בפרויקט נדל"ן, וכן אף לבעלי דירות ולנציגויות דיירים, ישנה אחריות ישירה בכל הקשור לענייני ונושאי הבטיחות באתר הבניה המצוי בתחומי המקרקעין שלהם, וכן עליהם לעמוד בתנאים השונים החלים עליהם מהפן הבטיחותי.

תמונה  מדאיגה

תמונה מדאיגה

לצערי, כמי שנמצא בשטח ומבקר באתרי הבניה ברחבי מדינת ישראל באופן תדיר, עולה תמונה מדאיגה, שכן ישנם אלפי פרויקטים, הן של התחדשות עירונית והן של בניה רוויה על קרקעות פרטיות, שבעלי הדירות ו/או בעלי המקרקעין, לא רק שלא עושים את הנדרש מהם בכל הקשור לדיני הבטיחות בעבודה במקרקעין שברשותם, אלא אף הם לא מודעים לחשיפה המשפטית שלהם, הן מהפן הנזיקי והן מהפן הפלילי. דבר שכפי שנפסק במסגרת פסק הדין, מציב אותם בחזית האחריות לבטיחות באתרי הבניה שברשותם.

המלצה

המלצה

על כן, הצעתי לבעלי הדירות והמקרקעין ונציגויות דיירים, להשכיל להיוועץ מלכתחילה עם עורך דין המתמחה בתחום הבטיחות בעבודה בענף הבניה, על מנת לקבל יעוץ משפטי מקיף וכן ליווי משפטי באופן רציף, החל משלבי גיבוש ועריכת ההסכמים, ובהמשך בבחירת הקבלן שמורשה לבצע העבודות באתר, וכלה בשלבי העבודות בפרויקט, על מנת לצמצם את החשיפה המשפטית בענייני הבטיחות.


אלדן דנינו, עו"ד – אלדן דנינו ושות' חברת עורכי דין

מומחה בטיחות ותאונות עבודה בענף הבניה והתשתיות

אחריות בעלי דירות ונציגויות דיירים בבטיחות בענף הבניה
אחריות בעלי דירות ונציגויות דיירים בבטיחות בענף הבניה

לצפייה או להורדת הדוח

חסר לך מידע בנושא ביטוח קבלנים או ביטוח עבודות קבלניות?
נשמח לעזור לך
צור קשר - 03-6951414

 itzick@simon-ins.co.il -או שלח מייל

או מלא את הטופס ונחזור אליך בהקדם 

bottom of page