top of page
צל
באנר ביטוח עבודות קבלניות וכיסוי נזקי מים באתרי בניה

ביטוח עבודות קבלניות וכיסוי נזקי מים באתרי בניה ומגדלי משרדים

להצעת מחיר
המותאמת עבורך

פוליסת ביטוח לעבודות קבלניות  מכסה נזקים מסוג זה. הרי בשביל מה עשית ביטוח קבלנים אם לא לשם כך? ועדיין, יש כאן ניואנסים ועניינים שמחייבים שליטה ובקרה בפוליסה, אחרת המשבר הוא גם ביטוחי.
אפתח בסיפור מקרה קצר מהשטח שימחיש את ה'דקויות' הביטוחיות ועל בסיס זה את המלצותיי כיצד נכון לבנות את פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות שלך.
 

אירוע אמיתי מהשטח


לפני כחצי שנה קבלתי בשעת ערב טלפון בהול מלקוח ששיפץ משרדי חברת היי טק  בבניין משרדים בן 18 קומות בירושלים: "איציק- צינור מים מסיבי נפגע תוך כדי ביצוע עבודות הפירוק בקומה 12, לקח זמן רב עד שאיתרנו את מגוף המים, כל הקומה הוצפה, המים זרמו מטה  והציפו את כל הקומות, יש כאן נזק רב, מה עושים?"

משרד מוצף
הצפת מים בסלון דירה

נזקי מים – מהבעייתיים שיש

התיאור כמפורט משקף  את אחד מסוגי הנזק הכי בעייתיים. 
תיקון הצינור שגרם לנזק - הינו זניח בד"כ - אולם  הנזקים התוצאתיים  והסביבתיים הינם  פעמים רבות  - גדולים מאד.
נזקי צנרת מים הגורמים לנזקים כבדים, עלולים לקרות בקשת רחבה של עבודות שיפוץ ובניה: בזמן בניית מבנה חדש, אגב ביצוע שיפוץ  בבניין משרדים  מאוכלס ויוקרתי או בבית דירות, במפעל תעשייה, במתקן מורכב ועתיר מערכות, מעל קומת חדרי מחשבים ושרתים, במקום בו מאוחסן ציוד רגיש למים , מערכות חשמל מורכבות  ועוד.
 

הסיבות לנזקי המים הינן רבות 

צינור שניזוק אגב ביצוע עבודה, ברזי מים שהושארו פתוחים כי מישהו בקש לפתוח ומשנוכח שאין מים - לא טרח לסגור, כשל בביצוע הצנרת שמתפרץ לפתע פתאום, נזק בזדון  ועוד.

הנזק עלול  להיות  גדול וכבד הרבה יותר אם העובדים באתר או במבנה לא קבלו הדרכה בנדון ואינם  מודעים למיקום  מגופי המים (כפי שתואר לעיל). לכן, לעתים עובר זמן ארוך עד שמקור המים מנותק. ובינתיים, הנזק  מתפשט, המים  זורמים ושוטפים את הבניין כולו - והנזק עצום.

דגשים חשובים בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות 

תיקון צינור מים באתר בנייה

בשלב גיבוש ובניית פוליסת הביטוח לעבודות קבלניות, יש לשים לב היטב  לדקויות ועניינים שמחייבים שליטה ובקרה בפוליסה, אחרת יכול להתפתח כאן גם משבר ביטוחי.

תנאי מיגון שנקבעו בפוליסה

לעתים רבות נושא המיגון הוא תנאי לקיום כיסוי ביטוחי:

דרישה הרשומה בפוליסה, לניתוק זרם המים בעת שהמבנה איננו מאויש,  ווידוא  סגירת הברזים, וכו'.  אי ביצוע פעולות כדוגמת אלה, עלול להקטין את אחריות חברת הביטוח או אף  לבטלה.

הגבלת הכיסוי בנזק לרכוש

שעליו עובדים ולרכוש סמוך

עניין קריטי ממש. צריך לזכור שבעת ביצוע עבודה עבור מזמין, אתר העבודה (הרכוש שעליו עובדים והרכוש הסמוך) – אינם נחשבים כרכוש צד שלישי.  הרחבה רגילה  בפוליסת ביטוח קבלנים, לרכוש  שעליו עובדים ולרכוש סמוך, מוגבלת בד"כ  לשיעור של 20%  משווי הפרויקט.

 

לכן אם שווי הפרויקט הינו נמוך (בעת ביצוע שיפוץ או תיקון  קטן)  אזי סכום הכיסוי עלול להיות ממש נמוך ולחלוטין לא פרופורציונאלי לנזק שנגרם – במיוחד בכל נוגע לנזק התוצאתי. 

במקרה כזה, הקבלן עלול להיות חשוף לתביעות מהמזמין או לתביעת שיבוב מחברת הביטוח של המזמין – ללא כיסוי ביטוחי הולם.

 

הגבלת הכיסוי בנזק לצד שלישי

גם בפרק ביטוח  צד שלישי  בפוליסה הקבלנית (בעיקר בפרויקטים קטנים, אם כי לא רק), עשוי הקבלן למצוא את עצמו בדיעבד עם פוליסת קבלנים בסכום ביטוח נמוך ולעתים מגוחך, שמקורו בחוסר הבנה של צרכי הביטוח בענף הבניה.

 

כך – בדיוק כמו בדוגמא מהשטח שהבאתי בתחילת המאמר - בעבודה קטנה שבוצעה בקומה עליונה, בהגרם נזק מים היסטרי למבנה משרדים גדול שקומות רבות בו הוצפו, והן המבנה ותכולה רבת ערך ניזוקו קשות - עלויות הנזק עשויות להיות גדולות לאין שיעור מסכום ביטוח צד שלישי הצנוע שנרכש לעתים.

 

 

השתתפויות עצמיות

לאחרונה חברות הביטוח החלו לקבוע השתתפויות גבוהות לנזקים מסוג זה: החל מ-50,000 ₪  וצפונה.

לסיכום הנושא: 

מודעות לחשיבות טיפול נכון בהיבט המים בפרויקט בניה מכל סוג, הדרכת עובדים נכונה – ורכישת ביטוח מתאים שלוקח בחשבון את מכלול ההיבטים, כולל מיקום העבודות, סביבת העבודה ומגבלות הפוליסה – עשויים לחסוך הרבה  ממון וכאב ראש. 

bottom of page